435+ mẫu Ly thủy tinh in Logo đẹp nhất giá chỉ từ 5000đ

Tìm thấy 433 sản phẩm
Sắp xếp
 • LY QUAI BIA INDO 600ml MM63-19 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI BIA INDO 600ml MM63-19 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 18,500đ / Cái
 • LY QUAI CAO INDO 360ml MM12-12.7 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI CAO INDO 360ml MM12-12.7 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 15,300đ / Cái
 • LY QUAI BẦU VÒNG INDO 424ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI BẦU VÒNG INDO 424ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 11,600đ / Cái
 • LY QUAI INDO 370ml MM18-14 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI INDO 370ml MM18-14 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: Liên hệ
 • LY QUAI EO INDO 350ml M-RLM33 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI EO INDO 350ml M-RLM33 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 13,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI TRUNG INDO 310ml MM37-11 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI TRUNG INDO 310ml MM37-11 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 10,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI LIPTON INDO 311ml MM38-11 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI LIPTON INDO 311ml MM38-11 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 9,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY EO LOE INDO 375ml B7-15BF (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY EO LOE INDO 375ml B7-15BF (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 11,200đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY ỐNG MỸ CAO CẤP INDO 300ml MT12-10 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY ỐNG MỸ CAO CẤP INDO 300ml MT12-10 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ ...
 • Giá: 9,700đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY LÙN INDO 234ml M-311 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY LÙN INDO 234ml M-311 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 6,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY LÙN BẦU INDO 250ml MT38-9 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY LÙN BẦU INDO 250ml MT38-9 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 6,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI SỌC INDO 375ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI SỌC INDO 375ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 15,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFE NEWYORK 320ML OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE NEWYORK 320ML OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 260,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFE 260ml UG393 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE 260ml UG393 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 136,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SINH TỐ 420ml UG390 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY SINH TỐ 420ml UG390 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 173,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY TRÀ ĐÁ 306ml UG389 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY TRÀ ĐÁ 306ml UG389 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 146,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA SIZE LỚN 535ml UG375 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA SIZE LỚN 535ml UG375 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 295,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA 325ml UG372 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA 325ml UG372 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 149,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA LỚN 500ml UG366 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA LỚN 500ml UG366 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 295,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFE VUÔNG 310ml UG363 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE VUÔNG 310ml UG363 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 152,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFE VUÔNG 305ml UG361 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE VUÔNG 305ml UG361 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 152,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY TRÀ ĐÁ 225ml UG359 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY TRÀ ĐÁ 225ml UG359 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 87,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY NƯỚC 270ml UG356 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY NƯỚC 270ml UG356 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 123,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY ĐÁY KHÍA 245ml UG350 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY ĐÁY KHÍA 245ml UG350 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 129,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH CAFE 340ml UG343 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH CAFE 340ml UG343 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 161,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFE ĐÁY BẦU 280ml UG335 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE ĐÁY BẦU 280ml UG335 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 126,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI UỐNG BIA 335ml UG332 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI UỐNG BIA 335ml UG332 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 185,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY TRÀ ĐÁ 225ml UG328 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY TRÀ ĐÁ 225ml UG328 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 87,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH CAPHÊ 200ml UG324 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH CAPHÊ 200ml UG324 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 154,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA MĂNG CẦU 410ml UG316 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA MĂNG CẦU 410ml UG316 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 160,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA 380ml UG315 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA 380ml UG315 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 275,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFE SIZE TO 340ml UG312 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE SIZE TO 340ml UG312 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 136,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH CAPHÊ 220ml UG310 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH CAPHÊ 220ml UG310 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 154,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA KHÍA VUÔNG 325ml UG131 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA KHÍA VUÔNG 325ml UG131 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 154,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY KEM DELIGHT ICE CREAM 160ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY KEM DELIGHT ICE CREAM 160ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 403,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SODA CENTRA HI BALL 300ml OCEAN THÁI LAN
 • LY SODA CENTRA HI BALL 300ml OCEAN THÁI LAN
 • Giá: 235,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SINH TỐ POCO GRAND 350ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY SINH TỐ POCO GRAND 350ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 520,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY DUCHESS 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG CHAMPAGNE
 • LY DUCHESS 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG CHAMPAGNE
 • Giá: 588,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY DUCHESS 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • LY DUCHESS 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • Giá: 588,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CLASSIC 340ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • LY CLASSIC 340ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • Giá: 530,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng

 

Tham khảo ngay ➡️ 439+ mẫu Ly thủy tinh đẹp giá rẻ 🏆 Ly cà phê, ly nước ép - ly sinh tố độc đáo, ly uống trà, mẫu ly trà sữa siêu đẹp ✅ Liên hệ ngay để được tư vấn các loại ly cốc giá rẻ in logo và nhận ưu đãi tốt nhất.

Ngày nay, ly thủy tinh được bày bán rất nhiều tại các chợ và siêu thị, chúng được người tiêu dùng Việt ưa chuộng vì thiết kế sang trọng, kiểu dáng độc đáo. Chính vì thế các loại ly kiểu thủy tinh thường là lựa chọn của nhiều đơn vị kinh doanh cũng như gia đình. Ly kiểu đẹp được nung ở nhiệt độ rất cao (trên 1000 độ C) để khử được hết lượng chì, tạp chất gây hại có trong thủy tinh nguyên chất. Do đó, ly thủy tinh thường trơ, không phản ứng với các chất lỏng khác nên tuyệt đối an toàn với sức khỏe người sử dụng.

 

Chọn ly theo nhu cầu và các loại ly đẹp thường dùng nhất

 

Tùy vào nhu cầu sử dụng, các loại ly thủy tinh uống trà, cốc uống cafe, ly bia, ly rượu thủy tinh,... sẽ có những đặc điểm khác nhau. Bạn cần xem xét mục đích của mình là gì để có thể chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu bản thân.

 

Ly cafe

 

Với tốc độ phát triển vô cùng nhanh của thị trường F&B nói chung và thị trường các quán cafe nói riêng thì các mẫu ly cafe thủy tinh luôn là mặt hàng bán chạy nhất trong nhiều năm qua tại SanGia VN. Giá ly thủy tinh bán cafe thường dao động từ 100K trở lên cho một lố ly 12 cái.

Nếu bạn đang cần mua ly thủy tinh cho quán cafe, thì ly ống thủy tinh sẽ là lựa chọn tối ưu nhất, kế đến là các loại tách cafe sứ, ly thủy tinh lùn. Ngoài ra một số quán cao cấp còn chia các loại ly thủy tinh uống cà phê theo nhu cầu như ly uống cafe đá, tách cafe capuchino, tách cafe latte, tách cafe esspresso, tách macchiato…

 

Ly thủy tinh cà phê

Ảnh: Ly thủy tinh cà phêKhách hàng chọn mua cốc cafe có thể tham khảo các mẫu ly cafe đẹp được ưa chuộng tại SanGia VN:

► Ly thủy tinh cafe giá rẻ UG393, dạng ly ống, dung tích 260ml, được các quán cafe dùng nhiều nhất.

► Cốc thủy tinh cafe New York Ocean, dạng ly ống cao, dung tích 320ml, là dòng ly cafe cao cấp.

► Tách cafe UG310, dạng tách cà phê bằng thủy tinh, dung tích 220 ml có dĩa lót, là mẫu ly cà phê đẹp đựng thức uống nóng khá phổ biến.

► Tách cafe sứ Capuchino Minh Long, dung tích 220ml, thuốc dòng ly sứ cao cấp.

 

Ly trà đá

 

Cũng như ly cafe, ly cốc trà đá cũng là dòng sản phẩm  không thể thiếu tại các quán cafe. Đây thường là những loại ly đơn giản, giá rẻ, dễ lau rửa. Các mẫu ly trà đá bán chạy nhất trên thị trường là mẫu ly chặt góc UG359 của Thái Lan, kế đó là các mẫu ly lùn, ly ống thủy tinh nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Pháp…

Ngoài ra, cốc thủy tinh uống trà cũng là dòng sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay. Cầu kỳ hơn ly trà đá, khi chọn mua ly thủy tinh nhỏ dùng để uống trà, bạn nên tìm mua loại ly mỏng vì khi rót nước vào ly, nhiệt độ sẽ tản nhanh đều khắp ly làm cho cốc khó bị nứt vỡ, tăng tuổi thọ cho cốc. 

 

Ly sinh tố - ly nước ép

 

Có rất nhiều kiểu dáng mẫu mã khác nhau, các quán thỏa sức sáng tạo theo phong cách riêng khi chọn các mẫu ly sinh tố, mẫu ly nước ép đẹp. Được dùng nhiều nhất hiện nay có thể kể đến như dòng ly Centra (Centro), Ly pilsner, Ly Poco... của Ocean Thái lan. Đây là các mẫu ly sinh tố đẹp, có chất lượng cao và mức giá bình dân phù hợp với các quán.

Ngoài ra, một số quán thường dùng những mẫu cà phê đẹp độc đáo kết hợp với từng loại trái cây riêng sẽ đem lại sự thích thú nhất định cho khách hàng.

 

Ly sinh tố - nước ép

Ảnh: Ly sinh tố - nước ép

 

Ly bia

 

Để giữ lạnh, ly bia thường là loại ly thủy tinh dày, có quai với dung tích từ 300 – 600ml. Ngoài ra, để thưởng thức Bia tươi, một số nhà hàng, quán nhậu còn sử dụng các loại ly bia không quai có kiểu dáng cao, miệng ly lớn hơn phần đáy để sử dụng.

 

ly bia

Ảnh: Ly bia

 

Ly rượu

 

Mỗi loại rượu khác nhau sẽ có dòng ly phù hợp với nó. Nếu tìm mua ly để uống các loại rượu mạnh như rượu cognac, brandy… nên chọn ly có chân, dung tích từ 255 - 600ml. Đối với ly uống vang trắng, bạn nên chọn ly thủy tinh có thành mỏng, có độ trong suốt cao để dễ nhìn thấy rượu. Đường kính miệng ly nhỏ sẽ giúp lưu giữ hương vị rượu lâu hơn, thân ly vang trắng phải cao để dễ cầm và tay không bị tiếp xúc trực tiếp với rượu. Còn nếu bạn chọn mua cốc thủy tinh dùng rượu vang đỏ thì dung tích ly phải lớn hơn vang trắng. Việc thân ly to tròn, rộng giúp rượu được thở, hương vị rượu sẽ thơm hơn. Ly dáng thuôn dài, miệng hẹp là kiểu dáng phù hợp cho những ai đang chọn mua ly thủy tinh champagne, ly vang sủi tăm.

Ly rượu vang

Ly rượu mạnh

Ảnh: Ly rượuHiện nay chúng ta có các dòng ly rượu phổ biến như: santé, madison, lexington, duchess, diva, connexion...

 

Ly cốc sứ

 

Bên cạnh các loại cốc uống nước thủy tinh thông dụng kể trên, không thể không nhắc đến những chiếc ly gốm sứ  mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Tất cả đều được cung cấp tại SanGia VN.

Ly sứ được dùng nhiều nhất chắc chắn là các loại tách cafe mà các quán cà phê thường sử dụng. Thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay là Minh Long, Minh Châu, CK, Bát tràng...

Kế đến là các loại cốc sứ uống nước thường được sử dụng tại văn phòng làm việc, công sở... Một chiếc ly uống nước đẹp được in hình ảnh, những câu nói ngộ nghĩnh sẽ tạo niềm vui mỗi khi sử dụng.

 

Ly nhựa

 

Bên cạnh ly thủy tinh, ly gốm sứ thì ly nhựa dùng một lần là lựa chọn của nhiều quán cafe khi phục vụ mang đi. Trên thị trường có rất nhiều loại ly nhựa dạng này với dung tích, chất lượng khác nhau. Khi tìm mua ly nhựa, bạn có thể yêu cầu đặt in logo nhà hàng, quán ăn của mình để chiếc ly có điểm nhấn và khách hàng sẽ có ấn tượng hơn về nhãn hàng của bạn. Tại SanGia VN, chúng tôi chuyên cung cấp ly nhựa in logo với giá sỉ cho khách hàng là các quán cafe, trà sữa.

 

Ly nhựa takeaway

Ảnh: Ly nhựa takeaway

 

Các thương hiệu Ly thủy tinh kiểu được ưa chuộng tại SanGia VN

 

Ly Luminarc

 

Luminarc là thương hiệu ly đến từ Pháp. Được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu nên đây là dòng ly thuộc Top tốt nhất Việt Nam. Sản phẩm thủy tinh Luminarc được chế tạo từ thủy tinh cao cấp kháng vỡ, chống bám mùi bám màu nên việc chùi rửa sẽ vô cùng dễ dàng. Do có độ trong suốt cao, ly Luminarc thích hợp dùng làm quà tặng cao cấp cho người thân, bạn bè hoặc dùng làm ly caphe, ly sinh tố… trong các nhà hàng, quán ăn sang trọng.

 

Bộ ly thủy tinh cao cấp Luminarc

Ảnh: Bộ ly thủy tinh cao cấp Luminarc

 

Ly Ocean

 

Nếu bạn đang tìm mua ly cốc cho quán cafe thì Ocean chính là thương hiệu ly đầu tiên bạn nên nghĩ đến. Đây là 1 thương hiệu ly thủy tinh Thái Lan khá nổi tiếng không chỉ tại Việt Nam mà cả trên thế giới. Đa số các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán cafe hiện này đều sử dụng dòng ly này.

Ly Ocean được người tiêu dùng Việt ưa chuộng do sở hữu mẫu mã đa dạng, màu trong, khả năng chịu nhiệt cao cùng mức giá hợp lý cho một sản phẩm cốc thủy tinh cao cấp.

 

Ly Ocean

Ảnh: Ly Ocean

 

Ly Union Glass (ly UG)

 

Tương tự Ocean thì Ly Union cũng là 1 thương hiệu khá nổi tiếng đến từ Thái Lan, UG target vào thị trường tầm thấp hơn so với Ocean nên có giá rẻ hơn và được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam. Đây là dòng ly bán cafe được các quán ăn, nhà hàng hay quán nhậu tầm trung sử dụng nhiều nhất do mức giá rất rẻ so với chất lượng đạt tiêu chuẩn hàng Thái Lan.

 

Ly cafe Union Glass

Ảnh: Ly cafe Union Glass

 

Ly thủy tinh xuất xứ Indo giá rẻ

 

Tại SanGia VN, ly thủy tinh nhập khẩu từ Indo là dòng sản phẩm cao cấp có khả năng chịu va đập và nhiệt độ cao. Đây là dòng sản phẩm giá rẻ nhất nếu so với các dòng ly thủy tinh thông dụng khác trên thị trường. Do là sản phẩm giá rẻ nên ly thủy tinh Indo nhanh bị ố vàng và không được trắng sáng như dòng ly Ocean, Luminarc, UG…. Chúng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng quảng cáo với số lượng lớn. Ngoài ra, bộ ly thủy tinh giá rẻ Indo được dùng nhiều trong việc tiếp khách tại các cuộc họp, hội nghị.

Ly Indo giá rẻ in logo

Ảnh: Ly Indo giá rẻ in logo

 

Ly sứ Minh Long

 

Ngoài chất liệu thủy tinh thì ly gốm sứ Minh Long là dòng sản phẩm được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng chọn làm quà tặng cho đối tác hoặc khách hàng thân thiết. 

 

Ly sứ Minh Long

Ảnh: Ly sứ Minh Long

 

Cách chọn mua ly thủy tinh an toàn

 

Giá cốc thủy tinh thường dao động từ vài ngàn đến vài chục ngàn cho 1 sản phẩm ly chất lượng. Tuy nhiên nếu không hiểu kỹ, bạn sẽ dễ dàng mua nhầm các loại ly thủy tinh giá rẻ kém chất lượng. Vậy làm thế nào để chọn ly nước đẹp đạt chuẩn? Hãy tham khảo ngay một vài cách sau bạn nhé.

Ly cốc thủy tinh đẹp nhất

Ảnh: Ly cốc thủy tinh đẹp nhất


 Xuất xứ của ly thủy tinh là yếu tố quan trọng nên được xem xét đầu tiên. Nếu mục đích của bạn là tìm mua ly cốc cho quán cafe, nhà hàng, khách sạn… thì có thể lựa chọn ly thủy tinh cao cấp Ocean, Luminarc, ly xuất xứ Indo giá rẻ hoặc ly UG giá tốt từ Thái Lan....

 Để tránh mua nhầm ly nhái, ly kém chất lượng, hãy xem xét bề mặt ly có bị trầy xước hay không. Sau đó hãy đổ giấm vào cốc, nếu cốc đổi màu thì đó chính là sản phẩm kém chất lượng.

 Ly thủy tinh chứa chì độc hại khi gõ vào thường có tiếng coong coong như tiếng hàng kim khí nên đây cũng là cách để bạn xác định sản phẩm thủy tinh nguyên chất.

 

Các mẫu cốc thủy tinh đẹp giá rẻ

 

Ly Highball

 

Ly Highball là dạng ly có chiều cao gấp 2 – 3 lần so với đường kính, những người buôn bán chuyên nghiệp thường gọi loại ly này là ly ống, ly ống Mỹ… 

Ly highball cũng có nhiều kích cỡ, từ 230 – 340ml, chiều cao khoảng từ 11 – 20cm tùy mỗi loại.

Các quán cà phê thường sử dụng ly highball làm ly thủy tinh đựng trà sữa, ly cafe đá, cafe sữa, ly sinh tố, nước ép trái cây hoặc ly uống trà đá… Ngoài dáng tròn thông thường, ly vuông thủy tinh dạng ống là mẫu ly đẹp cho quán cafe. 

 

Ly cà phê thủy tinh dạng ống

Ảnh: Ly cà phê thủy tinh dạng ống

 

Ly Rock

 

Ly rock thường được dùng để chỉ các loại ly có lùn với nhiều kiểu dáng khác nhau, có thể là ly rock vuông, ly rock tròn, ly rock khía...

Ly rock cũng được dùng với rất nhiều thức uống khác nhau, ví dụ như uống trà đá, soda, sinh tố, thậm chí còn được dùng để uống các loại rượu mạnh...

Khu vực miền Nam thường uống bia bằng các loại ly Quai và uống với đá viên, nhưng ở khu vực miền Bắc trở vô thường uống bằng các loại ly rock này.

 

Ly rock

Ảnh: Ly Rock

 

Ly cocktail (Martini)

 

Sangia VN hiện chỉ cung cấp duy nhất các dòng ly Martini thương hiệu Ocean Thái Lan. Bởi đây là dòng sản phẩm được các nhà hàng quán bar đặt hàng nhiều nhất.

Ly Martini dùng để pha chế các loại cocktail, Margarita... tại các quán bar, hiện chỉ có khoảng dưới 20 loại ly này đang được SanGia VN cung cấp tại thị trường Việt Nam.

 

Ly cocktail martini

Ảnh: Ly cocktail

 

Ly Cuba

 

Đây là dòng ly thủy tinh độc lạ đến từ thương hiệu Ocean. Ly Cuba Hurricane 450ml thường được nhiều quán chọn làm ly sinh tố, nước ép hoặc ly trà sữa thủy tinh. Còn ly Cuba 270ml với đáy cốc được thiết kế độc đáo thích hợp cho các quán rượu dùng làm ly cocktail.

 

Ly Cuba độc lạ

Ảnh: Ly Cuba 270ml

 

Ly thủy tinh lùn in logo làm quà tặng

 

Cốc thủy tinh lùn nhập khẩu Indo là dòng sản phẩm quà tặng khách hàng rất được ưa chuộng hiện nay. Các loại ly thủy tinh lùn bầu, ly lùn sọc khía, ly lùn Mỹ… với dung tích từ 200 - 300ml là lựa chọn của rất nhiêu doanh nghiệp hiện nay. 

 

Ly thủy tinh lùn

Ảnh: Ly thủy tinh lùn

 

Cách bảo quản Ly thủy tinh bền đẹp theo năm tháng

 

Ly cốc thủy tinh thường có tuổi thọ rất lâu, có thể lên đến vài năm nếu bạn biết cách bảo quản chúng. Dù vậy thì đặc tính của thủy tinh thường rất dễ vỡ và hay bị mờ đục say một thời gian sử dụng. SanGia VN xin gợi ý đến bạn một vài mẹo nhỏ để ly thủy tinh luôn bền đẹp.

 

Hạn chế khả năng vỡ của ly thủy tinh bằng nước sôi

 

Cốc thủy tinh mới mua về thường được cho vào nồi nước có pha muối loãng và nung cho thật sôi. Sau đó bạn hãy đợi nước nguội rồi mang chúng đi rửa sạch. Đây là mẹo được hầu hết gia đình Việt sử dụng để tăng khả năng chịu nhiệt cũng như độ bền của ly thủy tinh, đặc biệt là các loại ly uống nước thủy tinh đẹp, cao cấp.  

 

Khử mùi các loại ly cốc thủy tinh 

 

Dù là sản phẩm ly thủy tinh giá rẻ hay ly thủy tinh cao cấp thì nếu bạn không biết cách bảo quản, chúng sẽ bị ám mùi hôi khó chịu. Để tránh trường hợp này, hãy nhớ luôn để ngửa ly sau mỗi lần sử dụng. Hành động này không chỉ giúp ly không bị yếm khí mà còn tránh tình trạng mờ đục ly thủy tinh.

 

Rửa ly thủy tinh đơn giản nhưng vẫn giữ cho ly luôn sáng bóng

 

Vệ sinh ly cốc đúng cách

Ảnh: Vệ sinh ly cốc đúng cách

 

Các mẫu ly thủy tinh đẹp giá rẻ hay cao cấp sẽ có độ trong suốt nhất định tùy theo giá ly. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, nếu cọ rửa không đúng cách thì chúng cũng sẽ mất đi vẻ sáng bóng ban đầu. Bạn có thể tham khảo một vài cách vệ sinh ly thủy tinh sau để không tổn hại đến vẻ đẹp của ly:

Rửa ly bằng nước nóng là cách đơn giản và tiện lợi nhất. Bạn hãy ngâm ly bằng nước nóng trong 10 phút rồi rửa sạch lại với xà phòng là được.

Dùng baking soda rửa cốc thủy tinh cũng là cách được nhiều người sử dụng vì chúng vừa nhanh vừa giữ cho ly luôn mới. Hãy hòa 1 thìa bột baking với nước rồi ngâm cốc vào tầm vài phút rồi sau đó rửa lại bằng nước là được.

Chanh là hợp chất có tác dụng tẩy sạch vết bẩn mà vẫn giữ cho ly thủy tinh luôn đẹp. Bạn hãy lấy một lát chanh cọ quanh bề mặt cốc rồi rửa lại bằng nước ấm sau 10 phút.

 

Những lưu ý cần biết khi mua Ly thủy tinh:

 

Nếu bạn mua ly tách cho quán cafe, nhà hàng, quán nhậu, các dòng ly UG Thái Lan là loại ly có chất lượng tốt nhất với mức giá cực tốt.

► Nếu bạn cần các loại ly cao cấp hơn, các mẫu ly đẹp của thương hiệu Ocean Thái Lan hoặc Luminarc của Pháp.

Nếu bạn cần các loại ly có kiểu dáng độc lạ, chất lượng cao thì nên chọn Ocean Thái Lan, thương hiệu này có tới hơn 300 mẫu ly khác nhau đảm bảo mọi nhu cầu sử dụng ly thủy tinh của bạn.

Nếu bạn có nhu cầu mua các bộ ly thủy tinh làm quà tặng, đặc biệt là các kiểu ly thủy tinh giá rẻ, hãy chọn loại ly xuất xứ Indo. Đây là dòng ly chuyên để tặng nên có giá rẻ nhất và chất lượng tương đối.

 Cần lưu ý là các dòng ly Indo có chất lượng tương đối nên SanGia VN không bán lẻ cho các quán cafe, mà chỉ bán sỉ số lượng lớn từ 1000 cái trở lên làm quà tặng cho doanh nghiệp.

 Bên cạnh các dòng ly thủy tinh giá rẻ làm Quà tặng, SanGia VN cùng cung cấp dịch vụ in logo lên quà tặng số lượng lớn với giá siêu rẻ để làm khuyến mãi, quảng cáo…

Xem thêm: Mẫu ly Cafe Ống Thái Lan được dùng nhiều nhất tại các quán Cafe

 

Ảnh: Những lưu ý cần biết khi mua Ly thủy tinh

 

Đặt mua ly thủy tinh giá sỉ ở đâu?

 

Ly thủy tinh in logo thường được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong chiến dịch marketing. Với giá thành rẻ nhưng giá trị sử dụng cao, đây là món quà tặng được người tiêu dùng Việt ưa chuộng trong nhiều năm liền. Ly xuất xứ Indo là dòng ly chuyên dùng để in logo làm quà tặng.

Nếu bạn đang tìm kiếm nơi bán ly thủy tinh giá sỉ TPHCM thì Quà tặng SanGia VN sẽ là gợi ý hữu ích cho doanh nghiệp của bạn. Là tên tuổi lâu năm trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp, Quà tặng SanGia VN chuyên cung cấp cho khách hàng tại TPHCM cũng như cả nước các loại sản phẩm ly cốc đẹp in logo chất lượng với giá cực rẻ. Với đội ngũ nhân viên tư vấn đầy kinh nghiệm, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn dịch vụ quà tặng in logo tại công ty Quà tặng SanGia VN của chúng tôi. 

Ngoài ra, SanGia VN còn là đơn vị cung cấp ly cho quán cafe với đơn hàng nhỏ lẻ đến các đơn hàng có giá trị lớn. Nếu bạn đang tìm mua các mẫu ly thủy tinh trà sữa giá rẻ hay ly uống cafe độc đáo, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hãy yên tâm vì giá cả ly thủy tinh tại SanGia VN luôn là mức giá thấp nhất thị trường hiện nay.

 

Ly in logo tại SanGia VN

Ảnh: Ly in logo tại SanGia VN

Mua ly thủy tinh đẹp giá rẻ tại SanGia VN

Ảnh: Mua ly thủy tinh đẹp giá rẻ tại SanGia VN

Ly thủy tinh giá rẻ TPHCM

Ảnh: Ly thủy tinh giá rẻ TPHCM

 

*** Ưu đãi cho khách hàng khi đặt ly thủy tinh tại Quà tặng SanGia VN

 

SanGia VN giao hàng miễn phí tại nội thành TPHCM. Hỗ trợ chi phí vận chuyển tại các tỉnh, thành phố khác.

Hỗ trợ tư vấn thiết kế logo in ly cốc miễn phí cho khách hàng.

 

Quy trình đặt mua cốc thủy tinh in logo tại SanGia VN

 

Bước 1: Gửi email đến sales@sangia.vn hoặc liên hệ SĐT 0915 039 109 để chọn mẫu phù hợp.

Bước 2: Gửi mẫu logo cần in, vị trí cần in để nhân viên thiết kế demo lên cốc.

Bước 3: Nhân viên tư vấn màu sắc, kiểu dáng và các vấn đề liên quan.

Bước 4: Gửi mẫu thực tế cho khách hàng trong vòng 3 ngày và tiến hành báo giá sản xuất ly quà tặng in logo.

Bước 5: Khách hàng duyệt giá, duyệt mẫu thiết kế. Quà tặng SanGia VN sẽ làm mẫu thực tế để khách hàng duyệt thực tế trước khi đặt hàng.

Bước 6: Đặt hàng, giao tiến độ.

Bước 7: Nhận hàng, kiểm hàng và thanh toán.

Ly quà tặng khuyến mãi

Ảnh: Ly quà tặng khuyến mãi

 

*** Một số lưu ý với khách hàng khi đặt mua cốc thủy tinh làm quà tặng:

 

► Khi chọn đơn vị cung cấp ly thủy tinh giá sỉ, khách hàng cần xem xét trên nhiều phương diện để lựa chọn đơn vị có uy tín, mẫu mã đa dạng và có giấy tờ chứng nhận chất lượng sản phẩm.

► Nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa khi nhận hàng, khách hàng chỉ đặt hàng khi đã duyệt file thiết kế hoặc mẫu thực tế.

► Nên có kế hoạch chuẩn bị trước khi đặt hàng từ 30 ngày. Để đảm bảo tiến độ làm hàng. Tránh trường hợp đặt hàng gấp hàng dễ bị sai sót không đáng có.

► Nên ký hợp đồng để đảm bảo an toàn cho các bên.

Nếu bạn cần mua ly cho quán cafe hoặc có nhu cầu lựa chọn món quà tặng doanh nghiệp, hãy truy cập ngay website Quà tặng SanGia VN để lựa chọn cho mình mẫu ly ưng ý nhất.  Ngoài các bộ cốc thủy tinh giá rẻ in logo, Quà tặng SanGia VN còn cung cấp cho doanh nghiệp hàng trăm sản phẩm quà tặng khách hàng ý nghĩa khác. Liên hệ ngay SĐT 0915 039 109 được tư vấn và báo giá tốt nhất

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: CongtySanGiaVN@gmail.com

► Website: https://www.sangia.vn