46+ mẫu Tách Café Minh Long | Ly Café Minh Long cho quán VIP

Tìm thấy 46 sản phẩm
Sắp xếp
 • TÁCH ESPRESSO 0.15L DAISY LYS (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH ESPRESSO 0.15L DAISY LYS (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 25,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH ESPRESSO 0.07L DAISY LYS MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH ESPRESSO 0.07L DAISY LYS MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ...
 • Giá: 18,700đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH CAPPUCCINO 0.28L DAISY LYS MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH CAPPUCCINO 0.28L DAISY LYS MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ...
 • Giá: 40,700đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH CAPPUCCINO 0.22L DAISY LYS MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH CAPPUCCINO 0.22L DAISY LYS MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ...
 • Giá: 34,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH LATTE 0.28L DAISY MINH LONG
 • TÁCH LATTE 0.28L DAISY MINH LONG
 • Giá: 52,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.25L JASMINE MINH LONG
 • TÁCH TRÀ 0.25L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 46,200đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.16L JASMINE MINH LONG
 • TÁCH TRÀ 0.16L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 36,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH ESPRESSO 0.15L DAISY MINH LONG
 • TÁCH ESPRESSO 0.15L DAISY MINH LONG
 • Giá: 36,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.10L JASMINE MINH LONG
 • TÁCH TRÀ 0.10L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 28,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH ESPRESSO 0.07L DAISY MINH LONG
 • TÁCH ESPRESSO 0.07L DAISY MINH LONG
 • Giá: 27,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.11L CAMELLIA TRẮNG MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH TRÀ 0.11L CAMELLIA TRẮNG MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ...
 • Giá: 30,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.18L CAMELLIA TRẮNG MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH TRÀ 0.18L CAMELLIA TRẮNG MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ...
 • Giá: 39,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHUM CAO 5.5 cm GOURMET LY'S HORECA
 • CHUM CAO 5.5 cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 25,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHUM THẤP 3 cm GOURMET LY'S HORECA
 • CHUM THẤP 3 cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 17,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHUM TRÀ 0.05L JASMINE MINH LONG
 • CHUM TRÀ 0.05L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 14,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CA BIA 0.52L QUAI TRÒN JASMINE MINH LONG
 • CA BIA 0.52L QUAI TRÒN JASMINE MINH LONG
 • Giá: 71,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CA BIA 0.52L QUAI VUÔNG JASMINE MINH LONG
 • CA BIA 0.52L QUAI VUÔNG JASMINE MINH LONG
 • Giá: 71,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CA BIA 0.49L JASMINE MINH LONG
 • CA BIA 0.49L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 93,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CA 0.33L QUAI SỐ 7 JASMINE MINH LONG
 • CA 0.33L QUAI SỐ 7 JASMINE MINH LONG
 • Giá: 49,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CA QUAI OVAL 0.25L CAMELLIA MINH LONG
 • CA QUAI OVAL 0.25L CAMELLIA MINH LONG
 • Giá: 49,500đ / Cái
 • Đặt hàng