Top 75+ mẫu Bình hoa Gốm sứ đẹp in logo - giá rẻ nhất

Tìm thấy 75 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • MẪU BÌNH HOA IN HỌA TIẾT HOA SEN TRANG TRÍ IN LOGO ACB
 • MẪU BÌNH HOA IN HỌA TIẾT HOA SEN TRANG TRÍ IN LOGO ACB
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ TRANG TRÍ TRÒN BẦU CÓ VÂN DỌC IN LOGO ĐẠI DŨNG
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ TRANG TRÍ TRÒN BẦU CÓ VÂN DỌC IN LOGO ĐẠI ...
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ GIÁ RẺ VẼ SEN SƠN MÀI IN LOGO ANZ
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ GIÁ RẺ VẼ SEN SƠN MÀI IN LOGO ANZ
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU LỌ HOA GỐM DÁNG BẦU DỤC VẼ HOA SEN TRẮNG IN LOGO ANLENE
 • MẪU LỌ HOA GỐM DÁNG BẦU DỤC VẼ HOA SEN TRẮNG IN LOGO ANLENE
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG DÁNG BẦU DỤC VẼ HOA LAN IN LOGO OCB
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG DÁNG BẦU DỤC VẼ HOA LAN IN LOGO OCB
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG DÁNG BẦU TRƠN IN LOGO HD BANK
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG DÁNG BẦU TRƠN IN LOGO HD BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ CAO CẤP DÁNG BẦU VẼ SEN XANH IN LOGO ANLENE
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ CAO CẤP DÁNG BẦU VẼ SEN XANH IN LOGO ANLENE
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ TRANG TRÍ DÁNG GIỌT NƯỚC VẼ HOA SEN IN LOGO ĐẠI DŨNG
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ TRANG TRÍ DÁNG GIỌT NƯỚC VẼ HOA SEN IN LOGO ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA CÁCH ĐIỆU VẼ HOA SEN IN LOGO ANZ LÀM QUÀ TẶNG
 • MẪU BÌNH HOA CÁCH ĐIỆU VẼ HOA SEN IN LOGO ANZ LÀM QUÀ TẶNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA GỐM BÁT TRÀNG DÁNG BẦU VẼ SEN XANH IN LOGO CB BANK
 • MẪU LỌ HOA GỐM BÁT TRÀNG DÁNG BẦU VẼ SEN XANH IN LOGO CB BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG MIỆNG LOE VẼ SEN XANH IN LOGO ASUS
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG MIỆNG LOE VẼ SEN XANH IN LOGO ASUS
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG HÌNH TRỤ VẼ SEN XANH IN LOGO VTC
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG HÌNH TRỤ VẼ SEN XANH IN LOGO VTC
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG MIỆNG CÁ VẼ SEN XANH IN LOGO BIDV
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG MIỆNG CÁ VẼ SEN XANH IN LOGO BIDV
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG CHÀY VÁT VẼ SEN XANH IN LOGO CANON
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG CHÀY VÁT VẼ SEN XANH IN LOGO CANON
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG BẦU CAO VẼ HOA IN LOGO TECHCOM BANK
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG BẦU CAO VẼ HOA IN LOGO TECHCOM BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG MIỆNG CÁ KHOÉT LỔ IN LOGO ASUS
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG MIỆNG CÁ KHOÉT LỔ IN LOGO ASUS
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG KHOÉT CHIẾC LÁ IN LOGO MB BANK
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG KHOÉT CHIẾC LÁ IN LOGO MB BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG CÁCH ĐIỆU VẼ HOA SEN
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG CÁCH ĐIỆU VẼ HOA SEN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG IN LOGO CỔ CAO VẼ HOA IN LOGO VIETIN BANK
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG IN LOGO CỔ CAO VẼ HOA IN LOGO VIETIN BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG BẦU CỔ CAO VẼ HOA IN LOGO DAIABANK
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG BẦU CỔ CAO VẼ HOA IN LOGO DAIABANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG MẸ BỒNG CON VẼ HOA IN LOGO ACB
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG MẸ BỒNG CON VẼ HOA IN LOGO ACB
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG DÁNG THIÊN NGA VẼ HOA
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG DÁNG THIÊN NGA VẼ HOA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG CỔ BẦU THẤP VẼ HOA SEN ĐEN
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG CỔ BẦU THẤP VẼ HOA SEN ĐEN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG HÌNH CÁNH HOA TRÒN CÓ VÂN
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG HÌNH CÁNH HOA TRÒN CÓ VÂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG SIZE ĐẠI CÓ VÂN
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG SIZE ĐẠI CÓ VÂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG CHẠM NỔI HOA
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG CHẠM NỔI HOA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA SỨ BÁT TRÀNG CHẠM NỔI HỌA TIẾT
 • MẪU BÌNH HOA SỨ BÁT TRÀNG CHẠM NỔI HỌA TIẾT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG BẦU TRÒN CÓ HỌA TIẾT NỔI
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG BẦU TRÒN CÓ HỌA TIẾT NỔI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG HÌNH CÁNH HOA BẦU CÓ VÂN
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG HÌNH CÁNH HOA BẦU CÓ VÂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG HÌNH CÁNH HOA CÓ VÂN NỔI
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG HÌNH CÁNH HOA CÓ VÂN NỔI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ CÓ VÂN NỔI TRANG TRÍ
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ CÓ VÂN NỔI TRANG TRÍ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG LOE CAO CÓ VÂN
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG LOE CAO CÓ VÂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG BẦU CÓ VÂN NỔI
 • MẪU BÌNH HOA GỐM BÁT TRÀNG BẦU CÓ VÂN NỔI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG CHẠM NỔI HỌA TIẾT IN LOGO ĐẠI DŨNG
 • MẪU BÌNH HOA GỐM SỨ BÁT TRÀNG CHẠM NỔI HỌA TIẾT IN LOGO ĐẠI DŨNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG CAO CẤP CHÀY VÁT KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO FEDEX
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG CAO CẤP CHÀY VÁT KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG DÁNG CHỮ V KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO ANZ
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG DÁNG CHỮ V KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO ANZ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ ĐẸP BÁT TRÀNG HÌNH ỐC CHẠM NỔI HỌA TIẾT IN LOGO SUZUKI
 • MẪU LỌ HOA GỐM SỨ ĐẸP BÁT TRÀNG HÌNH ỐC CHẠM NỔI HỌA TIẾT IN ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG TRỤ KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO MARITIME BANK
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG DÁNG TRỤ KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO MARITIME ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG KHOÉT GIỌT NƯỚC IN LOGO PV COM BANK
 • MẪU BÌNH HOA BÁT TRÀNG KHOÉT GIỌT NƯỚC IN LOGO PV COM BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG THÂN CAO KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO ABBOTT
 • MẪU LỌ HOA BÁT TRÀNG THÂN CAO KHOÉT HỌA TIẾT IN LOGO ABBOTT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng

 

Một trong những cách thức ➡️quảng bá hiệu quả nhưng ít tốn kém nhất của doanh nghiệp chính là gửi đến khách hàng, đối tác hoặc bộ nhân viên của công ty những ✅🏆món quà tặng bình hoa gồm sứ có in logo⭐️, thông tin của doanh nghiệp bên trên.

 

Bình hoa gốm sứ in logo là gì?

 

Là sản vật mang đậm nét văn hóa và truyền thống của người dân Việt Nam, những đồ vật gốm sứ tuy được hình thành từ đất sét không hình dáng cố định nhưng sau khi qua bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân đã tạo ra thành những món đồ vô cùng tinh tế, thanh tao và đẳng cấp.

Ngoài tô, chén, dĩa, bộ ấm trà làm quà tặng gốm sứ thì sản phẩm bình hoa gốm sứ, lọ hoa bát tràng in logo được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thành món quà tặng doanh nghiệp trong những sự kiện quan trọng.

Mang vẻ đẹp mộc mạc, thanh tao nhưng không kém sự sang trọng và đẳng cấp những lọ hoa bát tràng in logo được các doanh nghiệp lựa chọn rất nhiều bởi giá trị của món quà về vật chất và tinh thần của nó mang đến người được nhận.

 

Bình hoa gốm sứ in logo là gì

Ảnh: Bình hoa gốm sứ in logo là gì

 

Lợi ích của việc sử dụng bình hoa gốm sứ làm quà tặng

 

Đối với doanh nghiệp

 

Điều quan trọng nhất mà mọi doanh nghiệp đều mong muốn thực hiện chính là có được nhiều khách hàng thân thiết, những đối tác tin cậy và một khối đoàn kết nội bộ vững chắc. 

Thông thường để đạt được điều này, công ty cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và chi phí, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận rất lớn của doanh nghiệp. Vì thế, phương thức tặng những lọ hoa in logo doanh nghiệp mang đến hiệu quả bất ngờ cho công tác quảng bá thương hiệu.

Ngoài ra, sản phẩm được tặng còn có giá trị sử dụng thiết thực khiến cho người nhận được quà tặng cảm thấy thích thú hơn. Chính vì lý do này, sẽ khiến cho sự thân thiết, gắn kết giữa doanh nghiệp với các đối tượng quan trọng ngày càng siết chặt và thâm tình hơn.

 

Quà tặng gốm sứ quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp hiệu quả

Ảnh: Quà tặng gốm sứ quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp hiệu quả

 

Một chiếc lọ hoa bát tràng in logo vừa mang vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam vừa là sản phẩm mang tính thẩm mỹ và đẳng cấp, lại còn mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp vậy thì không có lý do gì mà bạn không lựa chọn chúng trở thành món quà tặng doanh nghiệp độc đáo cho những sự kiện sắp đến.

 

Đối với người nhận quà

 

Không ai là không thích được nhận quà, khi được nhận quà họ sẽ cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình và với khách hàng, đối tác và cán bộ cũng như vậy. 

Những món quà tặng doanh nghiệp sẽ tạo được ấn tượng rất mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng, ấn tượng này càng tốt khi món quà tặng mang nhiều giá trị hơn.

Bình hoa gốm mang vẻ đẹp vừa tinh tế lại còn có công dụng vô cùng thiết thực, khách hàng có thể sử dụng cắm những bông hoa xinh đẹp và trang trí trong không gian làm việc, sinh sống của mình.

Như một cách gợi nhớ thương hiệu doanh nghiệp, món quà này sẽ tồn tại mãi trong suốt chu kỳ tồn tại của chúng với trách nhiệm tạo nhận thức thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

 

Bình hoa gốm sứ quà tặng cao cấp cho khách hàng, đối tác

Ảnh: Bình hoa gốm sứ quà tặng cao cấp cho khách hàng, đối tác

 

Nhu cầu sử dụng

 

Để làm tươi mới không làm việc, sinh hoạt hoặc không gian sống trong gia đình mọi người thường có xu hướng trang trí thêm cây cảnh, hoa tươi đẹp đẽ đầy màu sắc.

Theo khoa học, vào ban ngày lá cây sẽ lấy khí CO2 và thải ra khí oxi trong quá trình quang hợp, điều này giúp cho không khí trở nên trong lành và tươi mát hơn, giúp cho tinh thần của con người thoải mái hơn, hiệu quả công việc tốt hơn.

Ngoài ra, những màu sắc tươi đẹp của hoa cũng giúp sự căng thẳng, áp lực trong công việc được giải tỏa đi nhiều, gần gũi với thiên nhiên là cách con người tìm được sự yên bình và thoải mái nhất.

Và để góp phần cho sự xinh đẹp của những bông hoa, loài cây cảnh bình hoa cũng là một vật phẩm được mọi người sử dụng rất nhiều. 

 

Bình hoa gốm sứ được sử dụng phổ biến

Ảnh: Bình hoa gốm sứ được sử dụng phổ biến
 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bình hoa độc đáo, nhưng sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất đó chính là bình hoa gốm sứ tinh tế, sang trọng và đẳng cấp với mọi kích thước kiểu dáng mà bạn có thể thoải mái lựa chọn.

Đáp ứng nhu cầu phổ biến này, các doanh nghiệp đã kết hợp với phương pháp quảng bá thương hiệu trên những lọ hoa bát tràng in logo doanh nghiệp gửi tặng đến khách hàng, đối tác hoặc cả đội ngũ nhân viên của mình trong những cột mốc quan trọng.

Những bộ sản phẩm quà tặng đặc biệt là bình hoa gốm sứ luôn mang toát ra một vẻ đẹp tinh tế nhưng không kém phần bắt mắt, khẳng định giá trị của mình ở một vị trí đẳng cấp. Chính vì thế, khi nhận những món quà gốm sứ người được nhận luôn có một cảm giác rất hân hoan, vui mừng đón nhận.

 

Bình hoa gốm sứ được dùng làm đồ trang trí nội thất

Ảnh: Bình hoa gốm sứ được dùng làm đồ trang trí nội thất

 

Top 10 mẫu bình hoa gốm sứ được Doanh nghiệp ưa chuộng hiện nay

 

Bình hoa gốm sứ Sen 

 

Hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, không ai là không cảm nhận được vẻ đẹp thanh tao mà loài hoa này toát ra. Chính vì thế, các nghệ nhân đã chọn ngay hình ảnh tuyệt đẹp của loài hoa Á Đông này để tô điểm trên những lọ hoa in logo gốm sứ quà tặng doanh nghiệp.

Những đường nét hoa văn tinh tế làm nổi bật lên từng chi tiết sống động toát lên sự sang trọng và tinh tế cho cả bông hoa sen và cả sản phẩm. Sản phẩm bình hoa gốm sứ hoa Sen chắc chắn sẽ là món quà độc đáo mà doanh nghiệp có thể dành tặng cho khách hàng hoặc đối tác của mình.

 

Bình hoa gốm sứ Sen

Ảnh: Bình hoa gốm sứ Sen 

 

Bình hoa Tứ linh gốm sứ

 

Từ xa xưa, bộ linh thú Tứ Linh bao gồm: Long, Lân, Quy, Phụng là các linh vật mang đến những điều tốt lành và may mắn cho con người. 

Các họa tiết Tứ linh được các nghệ nhân phác họa một cách chân thật, tỉ mỉ sao cho mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ nhất, đường nét uyển chuyển, hình dáng linh hoạt, sống động. Mang đến một tác phẩm nghệ thuật đậm nét văn hóa Phương Đông.

 

Bình hoa Tứ linh gốm sứ

Ảnh: Bình hoa Tứ linh gốm sứ

 

Lọ hoa in logo gốm sứ Cá Chép

 

Mang đến lời cầu chúc bình an, may mắn, thành công trong học tập và làm việc, con cá chép chính là hình ảnh khá quen thuộc với nền văn hóa dân gian của người Việt Nam.

Cá chép được xem là linh vật phong thủy mang đến tài lộc, may mắn, ý chí mạnh mẽ sẽ rất ý nghĩa nếu món quà này được dành tặng cho đối tác, bạn bè hoặc là khách hàng thân thiết của doanh nghiệp.

 

Lọ hoa in logo gốm sứ Cá Chép

Ảnh: Lọ hoa in logo gốm sứ Cá Chép

 

Lọ hoa gốm sứ trắng

 

Bên cạnh những lọ hoa mang nhiều chi tiết đặc sắc, thì chiếc bình hoa gốm sứ màu trắng toàn bộ cũng là sản phẩm quà tặng được doanh nghiệp lựa chọn rất nhiều.

Bản chất những bình hoa gốm sứ đã toát được vẻ đẹp đơn giản đậm nét văn hóa dân tộc rồi, vì thế cho dù chúng không có quá nhiều họa tiết thì vẫn trở thành món quà tặng doanh nghiệp cao cấp. 

Ưu điểm lớn nhất cho dòng sản phẩm này sẽ có mức giá rẻ hơn, có nhiều không gian để doanh nghiệp thể hiện những thông tin cần thiết thông qua các lọ hoa in logo. Chính nhờ vào đặc điểm có ít họa tiết này sẽ giúp cho logo và tên công ty sẽ được thể hiện rõ ràng hơn, khách hàng dễ dàng nhận biết hơn. 

 

Lọ hoa gốm sứ trắng

Ảnh: Lọ hoa gốm sứ trắng

 

Bình hoa gốm sứ Thuận buồm xuôi gió

 

Khắc họa hình ảnh con thuyền buồm mạnh mẽ vượt qua sóng gió, vượt qua khó khăn trở về đất liền với nhiều sản vật quý báu tượng trưng cho lời chúc thành công, may mắn và tài lộc.

Đặc biệt, đối với dân kinh doanh họ rất yêu thích về bức tranh phong thủy này, vì thế nếu bạn dành món quà này cho đối tác hoặc khách hàng của mình sẽ giúp cho mối quan hệ thêm bền vững, hỗ trợ cho con đường hợp tác làm ăn trong tương lai thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, việc in logo lên lọ hoa gốm sứ sẽ giúp cho thương hiệu công ty mình càng có nhiều người biết hơn, mở rộng thị trường hơn.

 

Bình hoa gốm sứ Thuận buồm xuôi gió

Ảnh: Bình hoa gốm sứ Thuận buồm xuôi gió

 

Bình hoa Hoa Đào gốm sứ

 

Hoa Đào là loại hoa chỉ nở vào mùa xuân, với màu sắc rực rỡ, tươi mới loài hoa này đã tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, phát tài, phát lộc mang nhiều niềm vui đến mọi người. Đây sẽ là món quà tặng doanh nghiệp ý nghĩa vào dịp tết.

 

Bình hoa Hoa Đào gốm sứ

Ảnh: Bình hoa Hoa Đào gốm sứ

 

Bình hoa gốm sứ Chim họa mi và Hoa bưởi

 

Khung cảnh bình yên được thể hiện qua hình ảnh chú chim họa mi đậu trên một nhánh hoa bưởi, đang cất tiếng hót véo von sống động và tinh tế trên lọ hoa quà tặng gốm sứ một cách tỉ mỉ.

Với vẻ đẹp sang trọng và tinh tế đây sẽ là một sản phẩm quà tặng khách hàng phù hợp nhất.

 

Bình hoa gốm sứ Chim họa mi và Hoa bưởi

Ảnh: Bình hoa gốm sứ Chim họa mi và Hoa bưởi

 

Lọ hoa gốm sứ Ngũ Phúc

 

Lấy cảm hứng từ bức tranh “ Ngũ Phúc”, lọ hoa in logo gốm sứ Ngũ phúc mang đến những lời chúc ý nghĩa cho đối tác, khách hàng của mình.

Hàm ý “ Ngũ phúc lâm môn” bao gồm Thọ (sống lâu) - Phú (giàu có) - Khang ninh (yên lành)  - Hiếu Đức (lương thiện) - Thiện chung (qua đời thanh thản), đây sẽ là sản phẩm quà tặng cao cấp dành cho đối tác tin cậy của doanh nghiệp.

 

Lọ hoa gốm sứ Ngũ Phúc

Ảnh: Lọ hoa gốm sứ Ngũ Phúc

 

Bình hoa gốm sứ Hoa Mai

 

Tương tự hoa đào miền Bắc, thì ở miền Nam vào dịp Tết đến xuân về khắp mọi nơi nổi bật một màu vàng rực rỡ của hoa mai.

Mang lời chúc may mắn, giàu sang, hạnh phúc và thành công những bông hoa mai vàng được các nghệ nhân phác họa lên lọ hoa quà tặng gốm sứ một cách tinh tế, sang trọng và uyển chuyển. Món quà này sẽ rất phù hợp dành tặng cho khách hàng, đối tác hoặc người thân.

 

Bình hoa gốm sứ Hoa Mai

Ảnh: Bình hoa gốm sứ Hoa Mai

 

Bình hoa gốm sứ làng quê Việt Nam

 

Không có gì mà đẹp và ý nghĩa hơn hình ảnh quê hương Việt Nam bát ngát đồng lúa vàng thơm, ngôi nhà tranh đơn sơ ấm áp, con đường làng quê gần gũi mang nhiều hồi ức và kỷ niệm.

Một vật phẩm mang nhiều nét đẹp Việt Nam này chắc chắn sẽ khiến cho đối tác hoặc khách hàng của bạn sẽ có ấn tượng sâu sắc.

 

Bình hoa gốm sứ làng quê Việt Nam

Ảnh: Bình hoa gốm sứ làng quê Việt Nam

 

Công nghệ in ấn hiện đại

 

Để mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng và đẹp nhất đòi hỏi kỹ thuật in logo trên gốm sứ phải cẩn thận, khéo léo.

Với kinh nghiệm làm quà tặng doanh nghiệp, máy móc công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực có nhiều kinh nghiệm in ấn trên các sản phẩm gốm sứ chất lượng, Sangia Vn cam kết mang đến khách hàng những sản phẩm quà tặng tốt nhất thị trường.

Bên cạnh những sản phẩm có sẵn, Sangia Vn còn cung cấp cho thị trường những sản phẩm gốm sứ theo yêu cầu của khách hàng với số lượng lớn, hình dáng, mẫu mã, hình vẽ sẽ cho khách hàng lựa chọn.

Sangia VN là đơn vị sẽ làm việc trực tiếp với các xưởng sản xuất gốm sứ vì thế giá thành sẽ vô cùng cạnh tranh, đặc biệt nếu khách hàng mua với số lượng lớn sẽ được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.

 

Địa chỉ mua bình hoa gốm sứ ở đâu là uy tín

 

Sangia VN là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khách hàng, quà tặng nhân viên, quà tặng khuyến mãi uy tín, chất lượng và có giá thành tốt nhất hiện nay. Đặc biệt đối với các sản phẩm quà tặng gốm sứ.

Thời gian sản xuất sản phẩm sẽ phụ thuộc vào số lượng mà khách hàng đặt, tuy nhiên để trở thành đơn vị uy tín Sangia Vn luôn cố gắng đem đến khách hàng sản phẩm có chất lượng nhất, đẩy nhanh tiến độ để kịp thời đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.

Tự tin là địa chỉ cung cấp sản phẩm quà tặng đa dạng, đúng hàng đúng giá thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Để được tư vấn, xin liên hệ trực tiếp đến Sangia Vn.

Chúc các bạn đạt được nhiều thành công trong công việc.

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: Sales@Sangia.vn

► Website: https://www.sangia.vn