+55 Mẫu Ly Bia đẹp - Cốc uống Bia thủy tinh giá chỉ từ 8000đ

Tìm thấy 55 sản phẩm
Sắp xếp
 • LY QUAI BIA INDO 600ml MM63-19 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI BIA INDO 600ml MM63-19 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 18,500đ / Cái
 • LY QUAI CAO INDO 360ml MM12-12.7 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI CAO INDO 360ml MM12-12.7 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 15,300đ / Cái
 • LY QUAI BẦU VÒNG INDO 424ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI BẦU VÒNG INDO 424ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 11,600đ / Cái
 • LY QUAI INDO 370ml MM18-14 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI INDO 370ml MM18-14 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: Liên hệ
 • LY QUAI EO INDO 350ml M-RLM33 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI EO INDO 350ml M-RLM33 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 13,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI TRUNG INDO 310ml MM37-11 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI TRUNG INDO 310ml MM37-11 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 10,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI SỌC INDO 375ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI SỌC INDO 375ml (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 15,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA SIZE LỚN 535ml UG375 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA SIZE LỚN 535ml UG375 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 295,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA 325ml UG372 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA 325ml UG372 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 149,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA LỚN 500ml UG366 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA LỚN 500ml UG366 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 295,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • TÁCH CAFE 340ml UG343 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • TÁCH CAFE 340ml UG343 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 161,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI UỐNG BIA 335ml UG332 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI UỐNG BIA 335ml UG332 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 185,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA MĂNG CẦU 410ml UG316 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA MĂNG CẦU 410ml UG316 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 160,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA 380ml UG315 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA 380ml UG315 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 275,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA KHÍA VUÔNG 325ml UG131 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA KHÍA VUÔNG 325ml UG131 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 154,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA MUNICH BEER MUG 355ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA MUNICH BEER MUG 355ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 605,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BẦU INDO 424ml JK-603 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI BẦU INDO 424ml JK-603 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 11,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA KIỂU NHẬT INDO 360ml MM63-13 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI BIA KIỂU NHẬT INDO 360ml MM63-13 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ ...
 • Giá: 11,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI INDO 350ml MRH-340 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI INDO 350ml MRH-340 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 15,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI TRƠN INDO 373ml MV-1000G (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI TRƠN INDO 373ml MV-1000G (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 13,700đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI SỌC TRUNG INDO 237ml MM3-9 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI SỌC TRUNG INDO 237ml MM3-9 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 7,200đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA KHÍA TRÒN 385ml UG999 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA KHÍA TRÒN 385ml UG999 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 168,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFÉ 305ml UG394 THÁI LAN
 • LY CAFÉ 305ml UG394 THÁI LAN
 • Giá: 162,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI SỌC KHÍA CAO 400ml UG376 THÁI LAN
 • LY QUAI SỌC KHÍA CAO 400ml UG376 THÁI LAN
 • Giá: 235,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA QUAI CAO 375ml UG367 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA QUAI CAO 375ml UG367 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 235,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA LÙN 295ML UG345 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA LÙN 295ML UG345 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 147,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA QUAI TRUNG 300ml UG307 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA QUAI TRUNG 300ml UG307 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 165,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MĂNG CẦU NHỎ 300ml UG217 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY MĂNG CẦU NHỎ 300ml UG217 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 147,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI BIA NHỎ UNION 310ml (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI BIA NHỎ UNION 310ml (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 158,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA KIỂU 325ml (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA KIỂU 325ml (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 165,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI KHÍA KIỂU 310ml UG133 THÁI LAN
 • LY QUAI KHÍA KIỂU 310ml UG133 THÁI LAN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • LY QUAI KHÍA KIỂU 375ml UG132 THÁI LAN
 • LY QUAI KHÍA KIỂU 375ml UG132 THÁI LAN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • LY QUAI SỌC 320ml UG130 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY QUAI SỌC 320ml UG130 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 147,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI HOA HỒNG INDO 388ml RS-13 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI HOA HỒNG INDO 388ml RS-13 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 10,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI KHÍA NHỎ INDO 350ml MVC-12 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • LY QUAI KHÍA NHỎ INDO 350ml MVC-12 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG)
 • Giá: 9,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY BERLINER BEER MUG 365ml OCEAN
 • LỐ LY BERLINER BEER MUG 365ml OCEAN
 • Giá: 798,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY MUNICH BEER MUG 640ml OCEAN
 • LỐ LY MUNICH BEER MUG 640ml OCEAN
 • Giá: 990,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY LUGANO BEER MUG 330ml OCEAN
 • LỐ LY LUGANO BEER MUG 330ml OCEAN
 • Giá: 571,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY PLAYBOY BEER MUG 357ml OCEAN
 • LỐ LY PLAYBOY BEER MUG 357ml OCEAN
 • Giá: 605,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ml OCEAN
 • LỐ LY TALL BEER - VIVA FOOTED 420ml OCEAN
 • Giá: 689,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng

Bảng giá hơn ➡️ 57+ loại Ly uống Bia - Cốc uống bia 🏆✅ đẹp giá rẻ nhất thị trường hiện nay. ✅ Cốc bia từ giá rẻ đến cao cấp giao hàng tận nơi cho các nhà hàng, Update thường xuyên mẫu Ly Beer mới, ly uống bia tươi, ly bia có quai.

Chi từ 8,000đ, khách hàng đã có thể có được 1 chiếc ly Uống bia Thái Lan chất lượng cao cho ngôi nhà xinh đẹp của mình.

Nhà Hàng, Khách Sạn lớn cũng thoải mái lựa chọn với danh mục hơn 50 loại ly bia cao cấp khác nhau.

Lưu ý, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi sau khi mua sắm ly uống bia tại SanGia VN:

Giá Sỉ tốt nhất.


Có giao hàng miễn phí.

Giá cả, mẫu mã niêm yết công khai tại website

Nhân viên tư vấn tận tình, chuyên nghiệp.
 

Ly bia

 

CÁC DÒNG LY UỐNG BIA HIỆN NAY
 

1. Ly uống bia giá rẻ UG Thái Lan:


Đây là dòng ly thủy tinh có quai giá rẻ nhất khuyên dùng với tất cả khách hàng, bởi chất lượng cao, thủy tinh trong đẹp, chắc chắn và quan trọng nhất là mức giá cực tốt.

Khách hàng là hộ gia đình, quán ăn, quán nhậu mua về sử dụng nên sử dụng dòng Cốc bia Ug này của Thái Lan.

Ly uống bia


 

2. Ly bia giá rẻ từ indo:


Đây là dòng ly beer Giá rẻ nhất hiện nay, chất lượng khá cao. Thường được cung cấp cho các đơn hàng số lượng lớn từ 1000 cái trở lên.

Dòng ly này thường được in logo để làm quà tặng quảng cáo, quà tặng khuyến mại.
 

Cốc Bia
 


 

3. Ly uống bia cao cấp Ocean Thái Lan:


Đây là dòng ly cao cấp mà các nhà hàng, khách sạn sang trọng ưu tiên số 1 khi chọn mua. Bởi chất lượng thủy tinh, mẫu mã và giá trị thương hiệu.

Không có quá nhiều mẫu như những dòng ly khác, nhưng Ly Bia Ocean Thái Lan vẫn là sự lựa chọn số 1 với dòng ly bia thủy tinh Cao cấp.

Cốc uống Bia
 

 

 

4. Ly Bia cao cấp Luminarc Pháp:Sản phẩm nhập khẩu từ Pháp nên có giá cao nhất trong các dòng ly Beer hiện nay. Chất lượng tiêu chuẩn châu Âu luôn làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất.
 

 

 

IN LOGO LÊN LY BIA LÀM QUÀ TẶNG

 

Là đơn vị cung cấp Ly thủy tinh, Ly Bia, Cốc thủy tinh có quai lớn nhất hiện nay. Chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ in logo làm quà tặng quảng cáo, quà tặng khuyến mại…

Với kinh nghiệm in logo hơn 20 năm, chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp đến khách hàng những sản phẩm in logo với chất lượng cao nhất.

Giá in logo tại xưởng cộng với giá ly nhập khẩu. Khách hàng chắc chắn sẽ hưởng mức giá tốt nhất khi đặt quà tặng in logo từ phía công ty chúng tôi mà không mất thêm bất cứ một chi phí từ bên trung gian nào khác. 

 

Xem thêm: #1 Quà tặng khuyến mãi Bia Sài Gòn – Hà Nội – Heniken – Sapporo

 

Ly bia in logo

 

>> Xem mẫu Ly thủy tinh quà tặng tại đây

 

KHO HÌNH ẢNH VỀ CỐC BIA

Ảnh: Ly Bia UG332 thường dùng tại các quán nhậu
Ảnh: Ly Bia UG332 thường dùng tại các quán nhậu

 

Ảnh: Mẫu ly uống bia mới nhất 2019
Ảnh: Mẫu Cốc uống bia mới nhất 2019 

 

Hình ảnh các loại ly uống bia tươi cao cấp
Hình ảnh các loại ly uống bia tươi cao cấp

 

Hình ảnh Ly uống bia nhập khẩu Thái Lan
Hình ảnh Ly uống bia đẹp nhập khẩu Thái Lan

 

Hình ảnh loại ly cốc uống bia giá rẻ
Hình ảnh loại ly cốc uống bia giá rẻ

 

Hộp và thùng đựng ly bia chắc chắn, an toàn vận chuyển đi xa
Hộp và thùng đựng ly bia chắc chắn, an toàn vận chuyển đi xa

 

Để được tư vấn về Ly cốc uống bia, hoặc ly thủy tinh in logo làm quà tặng. Nhanh tay Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: Sales@Sangia.vn

► Website: https://www.sangia.vn