79+ mẫu Đồng hồ treo tường làm Quà tặng Quảng cáo 2024

Tìm thấy 80 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO SIÊU ĐẸP LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO SIÊU ĐẸP LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH
 • Giá: 140,000đ / Cái
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUẢNG CÁO CỬA HÀNG - CÔNG TY
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUẢNG CÁO CỬA HÀNG - CÔNG TY
 • Giá: 78,000đ / Cái
 • MẪU ĐỒNG HỒ XI VÀNG TRÒN CÓ IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG
 • MẪU ĐỒNG HỒ XI VÀNG TRÒN CÓ IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG
 • Giá: 128,000đ / Cái
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUÀ TẶNG GIẢ GỖ CÓ IN LOGO
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUÀ TẶNG GIẢ GỖ CÓ IN LOGO
 • Giá: 68,000đ / Cái
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO GENARALI GIÁ RẺ
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO GENARALI GIÁ RẺ
 • Giá: 88,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO DOANH NGHIỆP KIM THÀNH VŨ
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO DOANH NGHIỆP KIM THÀNH VŨ
 • Giá: 130,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUÀ TẶNG 30CM
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUÀ TẶNG 30CM
 • Giá: 65,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ ĐA GIÁC 33CM
 • MẪU ĐỒNG HỒ ĐA GIÁC 33CM
 • Giá: 78,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ MẠ VÀNG 30CM
 • MẪU ĐỒNG HỒ MẠ VÀNG 30CM
 • Giá: 78,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 31CM
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 31CM
 • Giá: 88,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN JABA 35CM TẶNG NHÂN VIÊN
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN JABA 35CM TẶNG NHÂN VIÊN
 • Giá: 117,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG 26CM TẶNG KHÁCH HÀNG
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG 26CM TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG 26CM TẶNG NHÂN VIÊN
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG 26CM TẶNG NHÂN VIÊN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN ĐIÊU KHẮC GỖ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN ĐIÊU KHẮC GỖ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: 115,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO HS F&B VÀNH MỎNG CAO CẤP 30cm
 • MẪU ĐỒNG HỒ IN LOGO HS F&B VÀNH MỎNG CAO CẤP 30cm
 • Giá: 89,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN TẶNG KHÁCH HÀNG CUỐI NĂM
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN TẶNG KHÁCH HÀNG CUỐI NĂM
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUẢ LẮC BẰNG GỖ CAO CẤP
 • MẪU ĐỒNG HỒ QUẢ LẮC BẰNG GỖ CAO CẤP
 • Giá: 202,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG KIỂU MỎ NEO BẰNG GỖ
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG KIỂU MỎ NEO BẰNG GỖ
 • Giá: 145,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG PHONG CÀNH BẰNG GỖ
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG PHONG CÀNH BẰNG GỖ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẢN ĐỒ VIỆT NAM
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẢN ĐỒ VIỆT NAM
 • Giá: 160,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẰNG GỖ GIÁ RẺ
 • MẪU ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG BẰNG GỖ GIÁ RẺ
 • Giá: 75,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ BÁT GIÁC ĐIÊU KHẮC GỖ SANG TRỌNG
 • MẪU ĐỒNG HỒ BÁT GIÁC ĐIÊU KHẮC GỖ SANG TRỌNG
 • Giá: 128,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG 30CM LÀM QUÀ TẶNG ĐỐI TÁC
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG 30CM LÀM QUÀ TẶNG ĐỐI TÁC
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG IN HÌNH THEO YÊU CẦU
 • MẪU ĐỒNG HỒ VUÔNG IN HÌNH THEO YÊU CẦU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 30CM QUÀ TẶNG CUỐI NĂM
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 30CM QUÀ TẶNG CUỐI NĂM
 • Giá: 80,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ GIẢ GỖ KIM MẠ VÀNG CAO CẤP
 • MẪU ĐỒNG HỒ GIẢ GỖ KIM MẠ VÀNG CAO CẤP
 • Giá: 90,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ ĐA GIÁC MẠ VÀNG IN HÌNH ĐƠN GIẢN
 • MẪU ĐỒNG HỒ ĐA GIÁC MẠ VÀNG IN HÌNH ĐƠN GIẢN
 • Giá: 95,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ ĐA GIÁC IN HÌNH THEO YÊU CẦU
 • MẪU ĐỒNG HỒ ĐA GIÁC IN HÌNH THEO YÊU CẦU
 • Giá: 78,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 36CM MẠ VÀNG TẶNG NHÂN VIÊN
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 36CM MẠ VÀNG TẶNG NHÂN VIÊN
 • Giá: 120,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN KIM MẠ VÀNG CAO CẤP
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN KIM MẠ VÀNG CAO CẤP
 • Giá: 105,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN GIẢ GỖ DẠ QUANG
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN GIẢ GỖ DẠ QUANG
 • Giá: 170,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 43CM CAO CẤP
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN 43CM CAO CẤP
 • Giá: 155,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN VÀNH MẠ VÀNG CAO CẤP
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN VÀNH MẠ VÀNG CAO CẤP
 • Giá: 78,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN GIẢ GỖ IN HÌNH HOẠT HÌNH
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN GIẢ GỖ IN HÌNH HOẠT HÌNH
 • Giá: 65,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ BÁT GIÁC GIẢ GỖ ĐƠN GIẢN
 • MẪU ĐỒNG HỒ BÁT GIÁC GIẢ GỖ ĐƠN GIẢN
 • Giá: 68,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ DẠ QUANG QUÀ TẶNG GIÁ RẺ
 • MẪU ĐỒNG HỒ DẠ QUANG QUÀ TẶNG GIÁ RẺ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ GIẢ GỖ IN HOA VĂN TẶNG ĐỐI TÁC
 • MẪU ĐỒNG HỒ GIẢ GỖ IN HOA VĂN TẶNG ĐỐI TÁC
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN CAO CẤP TẶNG KHÁCH HÀNG
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN CAO CẤP TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN MẠ VÀNG QUÀ TẶNG Ý NGHĨA
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN MẠ VÀNG QUÀ TẶNG Ý NGHĨA
 • Giá: 145,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN GIẢ GỖ 36CM
 • MẪU ĐỒNG HỒ TRÒN GIẢ GỖ 36CM
 • Giá: 130,000đ / Cái
 • Đặt hàng

 

Đồng hồ treo tường ➡️ chuyên làm Quà tặng quảng cáo tại SanGia Vn 👍 luôn cập nhật các mẫu đồng hồ mạ vàng, đồng hồ in logo mẫu mới nhất, giá tốt nhất thị trường.

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Đặt Đồng hồ Quà tặng cần biết gì?

 

► Số lượng: Đơn hàng đặt đồng hồ quảng cáo tối thiểu 100 cái. Đây là số lượng chuẩn đã được tính toán vừa rẻ cho khách hàng, vừa đủ chi phí cho sản xuất.

► Kích thước: Đồng hồ treo tường quà tặng tùy thuộc vào diện tích không gian đặt nó. Những kích thước thông dụng đối với kiểu đồng hồ Tròn từ 30cm trở lên, đồng hồ Vuông từ 32cm và đồng hồ Oval từ 31cm.

► Hình dáng: Vì mỗi người đều có sở thích khác nhau, không nên lựa chọn đồng hồ quà tặng quá kiểu cách sẽ dẫn đến không vừa ý, nếu muốn, hãy sử dụng các loại đồng hồ mạ vàng hoặc giả gỗ, vừa cao cấp vừa tiết kiệm, mà ai ai cũng có thể sử dụng.

► Giá thành: Phụ thuộc vào chất liệu, máy điện tử trong đồng hồ mà giá thành sẽ chênh lệch, có đôi khi các công ty cũng cộng thêm các chi phí quảng cáo dẫn đến giá thành sẽ tăng.

► Khối lượng: Với những mẫu đồng hồ đúng chuẩn, khối lượng chỉ từ 200g đến 500g. Phù hợp cho vận chuyển và sử dụng.

► Thời gian sản xuất: Từ 5 đến 7 ngày.

► Vận chuyển: Đồng hồ được thiết kế các mặt kính, do đó đóng gói cần phải có hộp xốp và giấy carton bên ngoài để bảo vệ , tránh bể vỡ, trầy xước. Các đơn hàng lớn và đi xa cần đóng trong thùng giấy lớn, chắc chắn.

 

Các mẫu Đồng hồ Quảng cáo – Quà tặng Đồng hồ treo tường giá tốt nhất thị trường


Đồng hồ treo tường xi vàng

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp quảng cáo xi vàng chữ nổi.

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp quảng cáo xi vàng chữ nổi.

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp quảng cáo xi vàng chữ thường.

 

Đây là mẫu đồng hồ treo tường rẻ đẹp mới năm 2020, được thiết kế để cung cấp làm quà tặng Quảng cáo cao cấp cho các Ngân hàng, công ty bảo hiểm, bất động sản, các tập đoàn lớn…

Với kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, giúp khách hàng sẽ luôn tập trung vào logo thương hiệu được in trên sản phẩm.

Đây là mẫu đồng hồ Xi vàng với giá khá rẻ, chỉ từ 60 – 80.000đ, phù hợp để làm Quà tặng số lượng cho khách hàng hoặc nhân viên, đối tác.


Hãy tưởng tượng một chiếc đồng hồ thanh lịch đẹp đẽ có in logo thương hiệu của doanh nghiệp của bạn, luôn nằm ở nơi đẹp nhất, dễ thấy nhất trong phòng khách, phòng làm việc của khách hàng.

Đó là lý do tại sao các nhà Quảng cáo hàng đầu vẫn luôn chọn Đồng hồ làm quà tặng.

 

Mẫu đồng hồ kiểu treo tường đẹp nhất in logo

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp in logo.

Ảnh: Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp in logo.

 

Đây là 1 trong những mẫu đồng hồ tròn treo tường độc đáo nhất của chúng tôi, thường được tặng trong các buổi hội nghị khách hàng, hội thảo bảo hiểm, tổng kết cuối năm…

Như các bạn đã thấy, thiết kế của đồng hồ hết sức đơn giản, chiếc kim được thiết kế phá cách tạo điểm nhấn làm cho chiếc đồng hồ vừa thanh lịch, nhưng cũng rất thu hút.

Có rất nhiều màu sắc tùy khách hàng chọn lựa, nhưng đồng hồ treo tường màu trắng vẫn là màu thanh lịch được nhiều doanh nghiệp chọn lựa nhất.

 

Đồng hồ giả gỗ treo tường giá rẻ

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp khuyến mãi.

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp khai trương.

 

Đồng hồ cũng là món quà tặng thông dụng trong các dịp khai trương của Công ty, chi nhánh, cửa hàng…

Một số khách hàng rất thích đồng hồ màu gỗ, đây là mẫu đồng hồ khá phù hợp để trang trí trong nhà. Tùy màu nội thất trong nhà mà có thể chọn màu gỗ của đồng hồ cho phù hợp.


Đây cũng là loại đồng hồ treo tường giá rẻ, chỉ từ 48.000đ, phù hợp cho những nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm giá rẻ nhưng vẫn chất lượng.

Đồng hồ màu gỗ có rất nhiều kiểu dáng để khách hàng chọn lựa. Các mẫu đồng hồ treo tường đẹp : kiểu vuông thông dụng, kiểu oval sang trọng hoặc hình bát giác độc đáo.

 

Quà tặng Đồng hồ Vuông dịp Tết

 

Ảnh: Đồng hồ treo tường quà tặng Vuông dịp Tết.

Ảnh: Đồng hồ treo tường quà tặng dịp Tết vuông, chữ nổi.

 

Tết là dịp thường rất nhiều người tặng Lịch, tuy nhiên tặng nhiều quá đôi khi lại dư không dùng hết. Và Đồng hồ là món quà tuyệt vời nhất để thay thế.

Không những thế, tết là dịp khách hàng trang hoàng sửa sang nhà cửa. 1 chiếc đồng hồ mới hợp xu hướng, mẫu mã đẹp là món quà tặng hoàn hảo để khách hàng thay thế những chiếc đồng hồ đã cũ hoặc hư hỏng trong nhà.

Thay vì tặng những món quà xa xỉ đắt tiền như rượu tây, đồ trang trí… Ngày nay càng nhiều doanh nghiệp chọn tặng đồng hồ vào dịp tết vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa ý nghĩa mà vẫn mang lại hiệu quả PR quảng cáo tốt.


In logo lên đồng hồ treo tường giúp khách hàng nhận diện được thương hiệu, và có ấn tượng lâu hơn.

 

Đồng hồ làm Quà tặng khuyến mãi khách hàng 

 

Ảnh: Đồng hồ làm quà tặng khuyến mãi khách hàng xi vàng.

 

Ảnh: Đồng hồ làm quà tặng khuyến mãi khách hàng giả gỗ.

 

Ảnh: Đồng hồ làm quà tặng khuyến mãi khách hàng.

 

Đồng hồ làm quà tặng khuyến mãi thường có giá rẻ hơn các loại đồng hồ khác, vì doanh nghiệp cần tặng số lượng lớn để bán hàng, và cần tiết kiệm tối đa chi phí.

Với giá trên dưới 50k cho 1 chiếc đồng hồ, đây là mức giá phù hợp để làm khuyến mãi khi khách hàng mua các sản phẩm tầm trung từ 300k – 1tr.

Một điều hết sức lưu ý khi đến với Quà tặng SanGia VN là giá thành sản phẩm công khai trên website, chiếu khấu cao, và thiết kế logo miễn phí,...

 

Đồng hồ quà tặng doanh nghiệp Oval

 

Ảnh: Đồng hồ treo tường quà tặng Oval.

 

Giá đồng hồ giả gỗ treo tường Oval 68.000đ, đây là mẫu quà tặng đồng hồ thông dụng, được ưa chuộng vì giá thành rẻ nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng và kiểu dáng đẹp mắt.

Đồng hồ treo tường cao cấp Oval được kiểm tra từng chi tiết từ kim đồng hồ đến bề mặt kính, độ bo tròn và độ sáng bóng.

Đặc biệt, đồng hồ treo tường số Oval là món quà tặng đặc biệt ý nghĩa cho người thân và bạn bè, được thiết kế có móc phía sau để treo tường làm vật trang trí.

 

 

 

Các mẫu đồng hồ gỗ treo tường đẹp làm quà tặng tân gia

 

Ảnh: Đồng hồ gỗ treo tường làm quà tặng Tân gia.

 

Ảnh: Đồng hồ gỗ treo tường làm quà tặng Tân gia.

Ảnh: Đồng hồ gỗ treo tường làm quà tặng Tân gia.

 

Đồng hồ treo tường kiểu gỗ là món quà tặng tân gia độc đáo, ngụ ý chúc mừng gia chủ đã sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình, chúc gia chủ gặp nhiều thành công và may mắn, an cư lạc nghiệp.

Quà tặng tân gia đồng hồ treo tường hình vuông bằng gỗ sẽ khiến món quà thêm trang trọng và đặc biệt hơn, thể hiện tâm tình, giá trị của người tặng đến với gia chủ.

Các loại đồng hồ treo tường đẹp bằng gỗ được nhiều khách hàng quan tâm: Oval lịch sự, đồng hồ vuông treo tường trang nhã, đồng hồ tròn lịch lãm,..

 

Đồng hồ treo tường quảng cáo

 

Ảnh: Đồng hồ treo tường quảng cáo.

 

Ảnh: Đồng hồ quảng cáo doanh nghiệp.

 

Ảnh: Đồng hồ treo tường quảng cáo tặng Khách hàng.

 

Chất liệu làm đồng hồ cao cấp, sáng bóng, mịn màng, đẹp mắt và hợp thời trang, phù hợp để làm đồng hồ trang trí từ gia đình đến văn phòng làm việc. Đồng hồ treo tường quảng cáo là món quà thiết thực để thể hiện sự gắn kết với khách hàng, đối tác.

Quà tặng đồng hồ treo tường tròn quảng cáo là cách thức quảng bá thông minh, thương hiệu và hình ảnh quà doanh nghiệp sẽ trở nên đẹp mắt và thân thiện hơn, từ đó doanh nghiệp được lan truyền đến cho mọi người.

Đồng hồ treo tường in logo công ty khiến việc xem giờ không còn nhàm chán, thay vào đó là sự thú vị, hào hứng, sẽ khiến khách hàng nhớ đến doanh nghiệp.

 

Lợi ích khi đặt Đồng hồ Quảng cáo tại SanGia VN

 

► Giá Sỉ cửa hàng đồng hồ treo tường SanGia VN niêm yết cho số lượng tối thiểu 100.

► Đối với những đơn hàng đặt đồng hồ quảng tặng quảng cáo số lượng lớn ( >1000 ). SanGia VN hỗ trợ làm sản phẩm thực tế theo yêu cầu.

► SanGia VN có hỗ trợ đơn hàng số lượng ít.

► Giá thành Đồng hồ quà tặng tại SanGia VN chỉ từ 48.000đ.

 

Ảnh: Đồng hồ treo tường quảng cáo thành phẩm tại SanGia VN.


► Giá đồng hồ treo tường trên website đã bao gồm in logo miễn phí.

► Với tất cả các kiểu dáng đồng hồ thông thường, xi mạ vàng giá +10k.

► Nếu muốn làm số nổi, giá + 10k.

► Khách hàng có thể yêu cầu dùng, cung cấp loại máy đồng hồ treo tường loại tốt nhất hiện nay, giá sẽ +10k.

► Thời gian làm hàng từ 5 – 7 ngày tùy số lượng. Có hỗ trợ riêng cho đơn hàng gấp.

► Hỗ trợ thiết kế đồng hồ treo tường in logo miễn phí.


► Đóng gói đồng hồ trong hộp đựng riêng miễn phí, đảm bảo không bể vỡ khi vận chuyển.

 

Ảnh: Đồng hồ được lót xốp và đóng trong thùng carton tránh bể vỡ.

 

► Đối với các đơn hàng đi tỉnh, SanGia VN hỗ trợ quy cách đóng thùng lớn, không phát sinh nhiều chi phí.

 

Ảnh: Đồng hồ thành phẩm được đóng trong trùng carton lớn để vận chuyển đi xa.

 

► Nếu không chọn các chi phí phát sinh như trên, giá bán sẽ đúng như giá niêm yết tại website SanGia VN.

 

Sangia VN – Xưởng in đồng hồ treo tường giá rẻ TPHCM

 

SanGia Vn luôn hỗ trợ tư vấn Khách hàng miễn phí để tìm được loại sản phẩm đồng hồ quà tặng phù hợp. Mẫu Đồng hồ treo tường luôn cập nhật thường xuyên, nhận các đơn đặt hàng theo mẫu đã có sẵn.

Xưởng in đồng hồ treo tường giá rẻ SanGia VN sử dụng bộ máy và kim chất lượng, mực in logo đồng hồ không phai, được kiểm định kỹ càng từng cái trước khi xuất xưởng.

Đặc biệt, SanGia VN có nhận đặt đồng hồ treo tường theo yêu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm của SanGia VN hoàn toàn có chất lượng tương đương và mẫu mã đẹp không kém các sản phẩm khác trên thị trường như đồng hồ treo tường Hoàng Phát, đồng hồ treo tường kashi,..

Công ty quà tặng SanGia VN chuyên cung cấp các loại đồng hồ treo tường loại lớn, đồng hồ treo tường đẹp giá rẻ, độc lạ,..

Hướng dẫn đặt hàng Đồng hồ treo tường quà tặng tại SanGia VN

► Duyệt mẫu: Với những đơn hàng lớn (>1000 cái ), sản phẩm thực tế sẽ được gửi mẫu FREE sau 3 ngày. Những đơn hàng chuẩn ( >100 cái ) hỗ trợ làm Market theo yêu cầu miễn phí.

► Chốt số lượng: Thời gian sản xuất từ 5 đến 7 ngày hoặc ngắn hơn.

► Vận chuyển nội thành MIỄN PHÍ

Xem thêm: Mẫu đồng hồ Quà tặng quảng cáo của bảo hiểm AIA

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng SanGia VN.

 

Ảnh: Đồng hồ quà tặng SanGia VN.

 

Để được tư vấn kỹ hơn về các loại đồng hồ đẹp treo tường làm quà tặng, đồng hồ treo tường giá sỉ cũng như hơn 400 mẫu Quà tặng khách hàng tại SanGia VN. Hãy liên hệ  để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

 

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: CongtySanGiaVN@gmail.com

► Website: https://www.sangia.vn