Dụng cụ nhà hàng khách sạn

Tìm thấy 356 sản phẩm
Sắp xếp
 • GẠT TÀN CHUAN KUO
 • GẠT TÀN CHUAN KUO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BẦU LẨU 20 KIM HẰNG
 • BẦU LẨU 20 KIM HẰNG
 • Giá: 107,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHẢO LẨU 20 KIM HẰNG
 • CHẢO LẨU 20 KIM HẰNG
 • Giá: 124,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHẢO BẦU XI 22 KIM HẰNG
 • CHẢO BẦU XI 22 KIM HẰNG
 • Giá: 91,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHẢO BẦU QUANTUM 22 KIM HẰNG
 • CHẢO BẦU QUANTUM 22 KIM HẰNG
 • Giá: 202,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI LẨU INOX 20 KIM HẰNG
 • NỒI LẨU INOX 20 KIM HẰNG
 • Giá: 165,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHẢO CẮT QUAI VÀNG 20 KIM HẰNG
 • CHẢO CẮT QUAI VÀNG 20 KIM HẰNG
 • Giá: 70,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • QUÁNH QUANTIUM USA 20 KIM HẰNG
 • QUÁNH QUANTIUM USA 20 KIM HẰNG
 • Giá: 206,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI KH DÀY XI BÓNG 34 KIM HẰNG 14L
 • NỒI KH DÀY XI BÓNG 34 KIM HẰNG 14L
 • Giá: 450,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI NHẬT 20 KIM HẰNG
 • NỒI NHẬT 20 KIM HẰNG
 • Giá: 234,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI MIDI 20 KIM HẰNG
 • NỒI MIDI 20 KIM HẰNG
 • Giá: 190,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI ĐB QUAI TRÒN XI BÓNG 20 KIM HẰNG 3L
 • NỒI ĐB QUAI TRÒN XI BÓNG 20 KIM HẰNG 3L
 • Giá: 187,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • XỬNG 1 ĐÁY + 2 NGĂN XI BÓNG T60 KIM HẰNG
 • XỬNG 1 ĐÁY + 2 NGĂN XI BÓNG T60 KIM HẰNG
 • Giá: 2,300,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÕ XÔI XI BÓNG T36 KIM HẰNG
 • CHÕ XÔI XI BÓNG T36 KIM HẰNG
 • Giá: 1,005,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHUÔN BÁNH KHỌT KIM HẰNG
 • KHUÔN BÁNH KHỌT KIM HẰNG
 • Giá: 315,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • QUÁNH KILO 24 KIM HẰNG
 • QUÁNH KILO 24 KIM HẰNG
 • Giá: 287,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LÒ HÂM BUFFET CHỮ NHẬT CHÂN INOX N5-LHAT771L63-1 CHENG'S
 • LÒ HÂM BUFFET CHỮ NHẬT CHÂN INOX N5-LHAT771L63-1 CHENG'S
 • Giá: 913,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LÒ HÂM BUFFET TRÒN CHÂN VÀNG N5-LHDAT51161 CHENG'S
 • LÒ HÂM BUFFET TRÒN CHÂN VÀNG N5-LHDAT51161 CHENG'S
 • Giá: 3,606,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • GẠC TÀN TRÒN CHUAN KUO 11cm
 • GẠC TÀN TRÒN CHUAN KUO 11cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • GẠC TÀN VUÔNG CHUAN KUO 9cm
 • GẠC TÀN VUÔNG CHUAN KUO 9cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • LỐ ĐẾ LY UNION
 • LỐ ĐẾ LY UNION
 • Giá: 96,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ GẠT TÀN TTHỦY TINH OCEAN THÁI LAN 11CM
 • LỐ GẠT TÀN TTHỦY TINH OCEAN THÁI LAN 11CM
 • Giá: 276,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ GẠT TÀN PETITE ASHTRAY 4 "
 • LỐ GẠT TÀN PETITE ASHTRAY 4 "
 • Giá: 187,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ GẠT TÀN SMALL ASHTRAY 4 1/2"
 • LỐ GẠT TÀN SMALL ASHTRAY 4 1/2"
 • Giá: 203,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ GẠT TÀN THỦY TINH LARGE 16CM OCEAN THÁI LAN
 • LỐ GẠT TÀN THỦY TINH LARGE 16CM OCEAN THÁI LAN
 • Giá: 454,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • XÔ ĐÁ THỦY TINH LUMINARC RHODES G9901
 • XÔ ĐÁ THỦY TINH LUMINARC RHODES G9901
 • Giá: 136,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC PYROFLAM AMBERLI 2.25L H5395
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC PYROFLAM AMBERLI 2.25L H5395
 • Giá: 692,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 5L D2796
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 5L D2796
 • Giá: 1,292,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1L C6317
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1L C6317
 • Giá: 489,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1.5L C6313
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1.5L C6313
 • Giá: 552,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 3L C6011
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 3L C6011
 • Giá: 812,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 2L C6008
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 2L C6008
 • Giá: 604,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG 20 LÍT HAPPY'S HAPPY COOK
 • LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG 20 LÍT HAPPY'S HAPPY COOK
 • Giá: 2,185,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI - ĐIỆN TỪ FORNAX HAPPY COOK
 • BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI - ĐIỆN TỪ FORNAX HAPPY COOK
 • Giá: 4,702,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP ĐIỆN TỪ 2100W VESTA HAPPY COOK
 • BẾP ĐIỆN TỪ 2100W VESTA HAPPY COOK
 • Giá: 1,320,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI INOX 304 ONETOUCH (BẠC) HAPPY COOK
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI INOX 304 ONETOUCH (BẠC) HAPPY COOK
 • Giá: 406,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI ONETOUCH (ĐỎ) HAPPY COOK
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI ONETOUCH (ĐỎ) HAPPY COOK
 • Giá: 341,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ LỒNG INOX HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ LỒNG INOX HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • Giá: 521,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • Giá: 379,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÌNH ĐUN SIÊU TỐC THUỶ TINH 1.7 LÍT HAPPY COOK
 • BÌNH ĐUN SIÊU TỐC THUỶ TINH 1.7 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 399,000đ / Cái
 • Đặt hàng