Dụng cụ nhà hàng khách sạn

Tìm thấy 356 sản phẩm
Sắp xếp
 • GẠT TÀN CHUAN KUO
 • GẠT TÀN CHUAN KUO
 • Giá: Liên hệ
 • GẠC TÀN TRÒN CHUAN KUO 11cm
 • GẠC TÀN TRÒN CHUAN KUO 11cm
 • Giá: Liên hệ
 • GẠC TÀN VUÔNG CHUAN KUO 9cm
 • GẠC TÀN VUÔNG CHUAN KUO 9cm
 • Giá: Liên hệ
 • LỐ ĐẾ LY UNION
 • LỐ ĐẾ LY UNION
 • Giá: 105,000đ / Lố 12 Cái
 • LỐ GẠT TÀN TTHỦY TINH OCEAN THÁI LAN 11CM
 • LỐ GẠT TÀN TTHỦY TINH OCEAN THÁI LAN 11CM
 • Giá: 348,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ GẠT TÀN PETITE ASHTRAY 4 "
 • LỐ GẠT TÀN PETITE ASHTRAY 4 "
 • Giá: 224,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ GẠT TÀN SMALL ASHTRAY 4 1/2"
 • LỐ GẠT TÀN SMALL ASHTRAY 4 1/2"
 • Giá: 252,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ GẠT TÀN THỦY TINH LARGE 16CM OCEAN THÁI LAN
 • LỐ GẠT TÀN THỦY TINH LARGE 16CM OCEAN THÁI LAN
 • Giá: 544,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • XÔ ĐÁ THỦY TINH LUMINARC RHODES G9901
 • XÔ ĐÁ THỦY TINH LUMINARC RHODES G9901
 • Giá: 136,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC PYROFLAM AMBERLI 2.25L H5395
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC PYROFLAM AMBERLI 2.25L H5395
 • Giá: 692,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 5L D2796
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 5L D2796
 • Giá: 1,292,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1L C6317
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1L C6317
 • Giá: 489,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1.5L C6313
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 1.5L C6313
 • Giá: 552,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 3L C6011
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 3L C6011
 • Giá: 812,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 2L C6008
 • NỒI THỦY TINH LUMINARC AMBERLINE 2L C6008
 • Giá: 604,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG 20 LÍT HAPPY'S HAPPY COOK
 • LÒ VI SÓNG KẾT HỢP NƯỚNG 20 LÍT HAPPY'S HAPPY COOK
 • Giá: 2,185,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI - ĐIỆN TỪ FORNAX HAPPY COOK
 • BẾP ĐÔI HỒNG NGOẠI - ĐIỆN TỪ FORNAX HAPPY COOK
 • Giá: 4,702,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP ĐIỆN TỪ 2100W VESTA HAPPY COOK
 • BẾP ĐIỆN TỪ 2100W VESTA HAPPY COOK
 • Giá: 1,320,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI INOX 304 ONETOUCH (BẠC) HAPPY COOK
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI INOX 304 ONETOUCH (BẠC) HAPPY COOK
 • Giá: 406,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI ONETOUCH (ĐỎ) HAPPY COOK
 • BẾP GAS DU LỊCH MINI ONETOUCH (ĐỎ) HAPPY COOK
 • Giá: 341,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ LỒNG INOX HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ LỒNG INOX HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • Giá: 521,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • BỘ LAU NHÀ 360 ĐỘ HAPPY'S MOP HAPPY COOK
 • Giá: 379,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÌNH ĐUN SIÊU TỐC THUỶ TINH 1.7 LÍT HAPPY COOK
 • BÌNH ĐUN SIÊU TỐC THUỶ TINH 1.7 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 399,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÌNH ĐUN SIÊU TỐC 1.7 LÍT HAPPY COOK
 • BÌNH ĐUN SIÊU TỐC 1.7 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 619,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MÁY XAY SINH TỐ 2 CỐI THUỶ TINH 1.5 LÍT HAPPY COOK
 • MÁY XAY SINH TỐ 2 CỐI THUỶ TINH 1.5 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 744,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MÁY XAY SINH TỐ 3 CỐI THUỶ TINH 1.5 LÍT HAPPY COOK
 • MÁY XAY SINH TỐ 3 CỐI THUỶ TINH 1.5 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 658,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 6 LÍT CAO CẤP HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 6 LÍT CAO CẤP HAPPY COOK
 • Giá: 3,030,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI 2.5 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI 2.5 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 711,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 657,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI 1.2 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI 1.2 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 610,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI LẨU ĐIỆN ĐA NĂNG 2.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI LẨU ĐIỆN ĐA NĂNG 2.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 599,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 3 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 3 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 1,095,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 855,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 2.2 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 2.2 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 997,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 2 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 2 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 950,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 644,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 864,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 746,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 760,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI 1.8 LÍT HAPPY COOK
 • Giá: 760,000đ / Cái
 • Đặt hàng