Tổng hợp mẫu Vali đẹp làm quà tặng cao cấp cho khách hàng

Tìm thấy 53 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V HỒNG NHẠT 28inch IN LOGO OCB
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V HỒNG NHẠT 28inch IN LOGO OCB
 • Giá: Liên hệ
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG ACB
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG ACB
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC NGANG 24inch IN LOGO ANZ
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC NGANG 24inch IN LOGO ANZ
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • VALI KÉO SỌC LỚN CAM 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG 2 MÀU
 • VALI KÉO SỌC LỚN CAM 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG 2 MÀU
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 24inch IN LOGO TÔN ĐÔNG Á
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 24inch IN LOGO TÔN ĐÔNG Á
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XANH ĐẬM 24inch IN LOGO SUZUKI
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XANH ĐẬM 24inch IN LOGO SUZUKI
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI VÂN CHỮ V HỒNG RUỐT 24inch IN LOGO SCBANK
 • VALI VÂN CHỮ V HỒNG RUỐT 24inch IN LOGO SCBANK
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI QUÀ TẶNG VÂN DỌC 20inch IN LOGO NGÂN HÀNG SCB
 • VALI QUÀ TẶNG VÂN DỌC 20inch IN LOGO NGÂN HÀNG SCB
 • Giá: 470,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI QUÀ TẶNG VÂN DỌC 20inch IN LOGO PVCOMBANK
 • VALI QUÀ TẶNG VÂN DỌC 20inch IN LOGO PVCOMBANK
 • Giá: 470,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI QUÀ TẶNG GIÁ RẺ VÂN NGANG 20inch IN LOGO 1 MÀU
 • VALI QUÀ TẶNG GIÁ RẺ VÂN NGANG 20inch IN LOGO 1 MÀU
 • Giá: 470,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI QUÀ TẶNG GIÁ RẺ VÂN DỌC 20inch IN LOGO SUNHOUSE
 • VALI QUÀ TẶNG GIÁ RẺ VÂN DỌC 20inch IN LOGO SUNHOUSE
 • Giá: 470,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO KARRY 48CM CAO CẤP LÀM QUÀ TẶNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG LỚN
 • VALI KÉO KARRY 48CM CAO CẤP LÀM QUÀ TẶNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG LỚN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 28inch IN LOGO BITIS
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 28inch IN LOGO BITIS
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC 28inch IN LOGO BIDV
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC 28inch IN LOGO BIDV
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XÁM ĐẬM 28inch IN LOGO VIETABANK
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XÁM ĐẬM 28inch IN LOGO VIETABANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC VÀNG 28inch IN LOGO DOVE 2 MÀU
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC VÀNG 28inch IN LOGO DOVE 2 MÀU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC GOLD 28inch IN LOGO INTEL
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC GOLD 28inch IN LOGO INTEL
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC 28inch IN LOGO SCTV NHIỀU MÀU
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC 28inch IN LOGO SCTV NHIỀU MÀU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC ĐEN 28inch IN LOGO NGÂN HÀNG 2 MÀU
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC ĐEN 28inch IN LOGO NGÂN HÀNG 2 MÀU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XANH NON 28inch IN LOGO 2 MÀU
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XANH NON 28inch IN LOGO 2 MÀU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V 28inch IN LOGO PVCOMBANK
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V 28inch IN LOGO PVCOMBANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI QUẢNG CÁO SỌC LỚN XANH ĐẬM 28inch IN LOGO HDBANK
 • VALI QUẢNG CÁO SỌC LỚN XANH ĐẬM 28inch IN LOGO HDBANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V GOLD 28inch IN LOGO MÁY TÍNH HP
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V GOLD 28inch IN LOGO MÁY TÍNH HP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V ĐỎ 28inch IN LOGO SUNHOUSSE
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V ĐỎ 28inch IN LOGO SUNHOUSSE
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V XANH NHẠT 28inch IN LOGO VNE
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V XANH NHẠT 28inch IN LOGO VNE
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V XÁM 28inch IN LOGO BIA SÀI GÒN
 • VALI QUẢNG CÁO VÂN CHỮ V XÁM 28inch IN LOGO BIA SÀI GÒN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO ĐIỆN LỰC
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO ĐIỆN LỰC
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 24inch IN LOGO BÁCH KHOA
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 24inch IN LOGO BÁCH KHOA
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG 2 MÀU
 • VALI KÉO GIÁ RẺ 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG 2 MÀU
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC NGANG CAM 24inch IN LOGO 2 MÀU
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC NGANG CAM 24inch IN LOGO 2 MÀU
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC NGANG ĐỎ 24inch IN LOGO HDBANK
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC NGANG ĐỎ 24inch IN LOGO HDBANK
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN NÂU NHẠT 24inch IN LOGO BIDV
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN NÂU NHẠT 24inch IN LOGO BIDV
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN XANH BIỂN 24inch IN LOGO OCB
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN XANH BIỂN 24inch IN LOGO OCB
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN XÁM 24inch IN LOGO 1 MÀU
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN XÁM 24inch IN LOGO 1 MÀU
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC LỚN 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XÁM 24inch IN LOGO VTC
 • VALI KÉO GIÁ RẺ SỌC XÁM 24inch IN LOGO VTC
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI KÉO 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG XÂY DỰNG
 • VALI KÉO 24inch IN LOGO NGÂN HÀNG XÂY DỰNG
 • Giá: 535,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI VÂN CHỮ V ĐEN 20inch IN LOGO BAMBOO AIRLINE
 • VALI VÂN CHỮ V ĐEN 20inch IN LOGO BAMBOO AIRLINE
 • Giá: 470,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • VALI VÂN CHỮ V XANH TRỜI ĐẬM 20inch IN LOGO EXIMBANK
 • VALI VÂN CHỮ V XANH TRỜI ĐẬM 20inch IN LOGO EXIMBANK
 • Giá: 470,000đ / Cái
 • Đặt hàng

 

Vali quà tặng in logo là gì?

 

Trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp đua nhau tung ra thị trường những chiến dịch thu hút khách hàng, mỗi ngày đều phải tiếp nhận một lượng lớn thông tin quảng cáo khiến cho người tiêu dùng cảm thấy khó chịu. 

Điều này, không những mang đến hiệu quả mà còn phản tác dụng rất lớn, vì thế sản phẩm vali quà tặng in logo trở thành sự lựa chọn quảng bá thương hiệu.

Hiểu một cách đơn giản thì vali quà tặng doanh nghiệp cũng giống như những chiếc vali thông thường khác nhưng được doanh nghiệp in logo của mình và sử dụng để tặng cho khách hàng thân thiết hoặc đối tác tin cậy để tri ân, cảm ơn cũng như gắn kết xây dựng mối quan hệ bền chặt và lâu dài.

 

Vali quà tặng in logo quà tặng doanh nghiệp độc đáo

Ảnh: Vali quà tặng in logo quà tặng doanh nghiệp độc đáo

 

Nhu cầu sử dụng vali kéo khuyến mãi 

 

Với nền kinh tế phát triển, nhu cầu di chuyển của con người ngày càng nhiều cho các chuyến đi công tác, du lịch trong nước và nước ngoài, đi du học,... thì việc mang theo những vật cá nhân cũng sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận. 

Chính vì điều này nhu cầu sử dụng vali ngày càng nhiều, nắm bắt được yếu tố này các doanh nghiệp đã tận dụng sử dụng vali quà tặng in logo để thực hiện chính sách tri ân và quảng bá thương hiệu của mình một cách tốn ít chi phí nhất nhưng mang hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, vali quảng cáo còn là một vật phẩm có tính sử dụng thực tế cao. Như chúng ta đã biết, không ai là không có nhu cầu đi công việc xa nhà cần mang theo đồ đạc, vật dụng vì thế khi doanh nghiệp dành tặng cho đối tượng quan trọng của mình vali quà tặng là điều vô cùng hợp lý.

 

Nhu cầu sử dụng vali kéo khuyến mãi

Ảnh: Nhu cầu sử dụng vali kéo khuyến mãi
 

Người được nhận chắc chắn sẽ cảm nhận được sự chân thành và sẽ yêu thích món quà thực tết này, giúp doanh nghiệp tạo được ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng và đối tác quan trọng của mình.

 

Ưu điểm vali quà tặng khuyến mãi

 

Nếu bạn còn phân vân có nên sử dụng vali làm món quà tặng trong sự kiện quan trọng sắp tới của doanh nghiệp mình hay không thì hãy theo dõi những ưu điểm của vali quà tặng dưới đây.

 

Vali quà tặng - món quà thiết thực

 

Trong cuộc đời của mỗi người, không thể thiếu đi những chuyến đi thú vị và bổ ích và điều giúp cho những chuyến đi này thêm trọn vẹn chính là nhờ vali mang theo đồ dùng cần thiết cho suốt chuyến đi khám phá.

Bên cạnh đó doanh nghiệp có thể thiết kế in ấn logo thương hiệu của mình lên chiếc vali quà tặng, điều này giúp cho quá trình nhận thức thương hiệu đối với khách hàng sẽ tiến hành một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn.

 

Vali quà tặng - món quà thiết thực

Ảnh: Vali quà tặng - món quà thiết thực

 

Tạo dựng ấn tượng sâu sắc

 

Trong những cách để doanh nghiệp tạo ấn tượng với khách hàng hoặc đối tác của mình trong những sự kiện tri ân chính là tặng món quà quà bất ngờ, điển hình là chiếc vali quà tặng in logo doanh nghiệp.

Điều này sẽ giúp bạn phát triển mối quan hệ vững chắc, lâu dài với cả khách hàng và đối tác của bạn.

 

Thể hiện sự chuyện nghiệp trong phong cách làm việc

 

Các doanh nghiệp thường được đánh giá với nhau thông qua những yếu tố như: chất lượng sản phẩm, mức giá, dịch vụ, đặc biệt là phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

Chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng phải hào nhoáng mà chính là cách bạn nhìn thấy vấn đề và giải quyết chúng một cách tinh tế, nếu bạn nghĩ tặng một chiếc vali cũng chỉ là món quà tặng không bao tiền thì có lẽ bạn đang nhìn nhận sai cách.

Với con mắt tinh tế, bạn sẽ nhận thấy nhu cầu sử dụng của mọi người về chiếc vali là vô cùng lớn, quan trọng là khách hàng thân thiết và đối tác tin cậy của bạn đều là những người nổi bật, nhu cầu di chuyển xa là vô cùng nhiều.

 

 Thể hiện sự chuyện nghiệp trong phong cách làm việc

Ảnh: Thể hiện sự chuyện nghiệp trong phong cách làm việc
 

Sẽ rất chuyên nghiệp nếu bạn dành tặng họ một chiếc vali kéo quà tặng có chất lượng cao cấp, bền bỉ đáp ứng đúng nhu cầu của họ, ấn tượng của bạn trong mắt họ sẽ ngày càng tăng cao.

 

Chi phí thấp 

 

Đối với mọi doanh nghiệp mọi hoạt động đều phải được tính toán kỹ lưỡng sao cho chi phí bỏ ra là thấp nhất. Đặc biệt với khoản chi phí quà tặng hằng năm bắt buộc phải chi, thì việc lựa chọn phương pháp marketing vừa tiết kiệm vừa hiệu quả là điều cần thiết.

Phương án tốt nhất hiện nay chính là sử dụng những món quà tặng vali in logo doanh nghiệp, vừa tiết kiệm chi phí vừa có hiệu quả cao.

 

Kinh nghiệm lựa chọn vali quà tặng giá rẻ cho doanh nghiệp

 

Để đạt được hiệu quả trong chiến dịch quảng bá thương hiệu thông qua vali quà tặng in logo, doanh nghiệp cần phải chú ý một số yếu tố quan trọng sau đây.

 

Đơn vị cung cấp quà tặng vali cao cấp, uy tín

 

Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng vị thế hãy tìm đến những đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp quà tặng doanh nghiệp. 

Những yêu cầu bạn cần đánh giá cho đơn vị cung cấp quà tặng uy tín:

Có quy trình cụ thể, rõ ràng và chính xác từ khâu tiếp nhận đến tư vấn chọn mẫu, in logo đến duyệt mẫu thực tế.

Có địa chỉ công xưởng rõ ràng, tranh thiết bị công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn mang đến thành phẩm đẹp và tinh tế, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

 

Đơn vị cung cấp quà tặng vali cao cấp

Ảnh: Đơn vị cung cấp quà tặng vali cao cấp
 

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm có thể giải quyết nhanh chóng những vấn đề xảy ra.

Bộ phận thiết kế sáng tạo, giàu kinh nghiệm tạo ra những mẫu thiết kế in logo doanh nghiệp độc đáo, nổi bật.


Thời hạn giao hàng thường phụ thuộc vào yêu cầu và số lượng hàng, nhưng điều đơn vị uy tín cần làm chính là tối ưu thời gian vận chuyển đúng hạn cho khách hàng. 

 

Sản phẩm chất lượng

 

Sau khi doanh nghiệp đã lựa chọn được đơn vị cung cấp quà tặng, đơn vị sản xuất uy tín điều tiếp theo bạn cần đưa một số yếu tố cho sản phẩm, đáp ứng đúng theo yêu cầu của mình.

Chất liệu: Tùy vào sở thích hoặc kinh phí mà doanh nghiệp có thể lựa chọn sản phẩm có chất liệu gì, có thể là nhựa hoặc là vải. Chất liệu là yếu tố quan trọng có tốt không, có bền không sẽ tác động rất lớn vào vali quà tặng.

Kích thước: Hãy thực hiện trả lời những câu hỏi để đưa ra yêu cầu của riêng mình. Đối tượng người nhận là ai (Nam hay nữ, lớn hay trẻ, già hay trẻ con)? Nhu cầu sử dụng như thế nào? Kích thước to hay nhỏ là phù hợp?

 

vali cao cấp là Sản phẩm chất lượng

Ảnh: vali cao cấp là Sản phẩm chất lượng
 

Mẫu mã: Mẫu mã vali quà tặng trên thị trường rất đa dạng, vì thế cái bạn cần quan tâm chính là tone màu chủ đạo bạn muốn chọn.

In logo: Đây chính khâu quan trọng đối với doanh nghiệp, bạn có thể tự thiết kế mẫu phù hợp sau đó gửi đến nhà sản cung cấp để được tự vấn và báo giá, hoặc là yêu cầu đơn vị tự thiết kế rồi mình kiểm duyệt lại cũng được nhưng hơn tốn thời gian.

 

Đối tượng phù hợp với vali quà tặng khuyến mãi

 

Đối với sản phẩm vali kéo quà tặng sự đa dạng mẫu mã, chất liệu, thiết kế và màu sắc là điểm mạnh của chúng. Bạn có thể lựa chọn những mẫu vali phù hợp với nhu cầu, kinh phí sao cho tôn lên được nét đẹp đặc trưng của thương hiệu.

Vali quà tặng thường sẽ được in hoặc gắn mác logo của doanh nghiệp đương nhiệm dành tặng cho các đối tượng, bao gồm

 

Nhân viên

 

Bộ phận cán bộ, nhân viên là nguồn nhân lực cống hiến công sức của mình để giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, chính vì thế ban lãnh đạo cần có những chính sách ưu đãi, khen thưởng để khích lệ tinh thần giúp họ hăng hái làm việc hơn, gắn kết mọi người thành một khối vững chắc.

Và những chiếc vali kéo quà tặng sẽ là món quà thiết thực nhất bạn có thể lựa chọn.

 

Vali cao cấp quà tặng ý nghĩa cho nhân viên

Ảnh: Vali cao cấp quà tặng ý nghĩa cho nhân viên

 

Khách hàng

 

Khách hàng là đối tượng quan trọng của doanh nghiệp, nếu không có khách hàng thì doanh nghiệp sẽ không tồn tại được. Càng có nhiều khách hàng trung thành doanh nghiệp sẽ có được chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường.

Việc tặng món quà vali khuyến mãi là một cách để cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty mình, tạo ấn tượng sâu sắc hơn với họ.

 

Vali quà tặng khách hàng ấn tượng

Ảnh: Vali quà tặng khách hàng ấn tượng

 

Đối tác

 

Góp phần xây dựng doanh nghiệp thêm lớn mạnh, thì đối tác chính là những đối tượng cùng doanh nghiệp hợp tác cùng nhau để phát triển, có khi cùng nhau giúp đỡ khi công ty gặp khó khăn hoạn nạn.

Thì việc tri ân đối tác trong những sự kiện quan trọng bằng món quà tặng cao cấp như vali cũng là điều không thể thiết thực hơn. Như lời cảm ơn chân thành, những món quà này sẽ giúp cho mối quan đối tác tin cậy thêm bền chặt hơn.

 

Món quà tặng đôi tác vali cao cấp sang trọng

Ảnh: Món quà tặng đôi tác vali cao cấp sang trọng

 

Mua vali quà tặng ở đâu là uy tín

 

Nhu cầu thị trường quà tặng doanh nghiệp ngày càng tăng kéo theo đó là sự xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất quà tặng in logo. Điều làm này bạn cảm thấy hoang mang không biết địa chỉ nào là uy tín và chất lượng.

Nếu doanh nghiệp bạn đang chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp tới những món quà tặng khách hàng và đối tác độc đáo hãy liên hệ ngay với công ty quà tặng Sangia Vn. 

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm quà tặng doanh nghiệp, quà tặng khuyến mãi, quà tặng khách hàng,... có chất lượng với mức giá rẻ nhất thị trường hiện nay.

 

Mua vali quà tặng tại các đơn vị uy tín

Ảnh: Mua vali quà tặng tại các đơn vị uy tín
 

Bên cạnh vali quà tặng, tại Sangia còn có rất nhiều mẫu sản phẩm quà tặng cao cấp khác như: bộ ấm chén, ly thủy tinh, áo mưa, mũ bảo hiểm, usb,... với mẫu mã và thiết kế vô cùng đa dạng.

Sở hữu dây chuyền in ấn hiện đại, đảm bảo mang đến khách hàng những sản phẩm quà tặng in logo tinh tế, thông tin doanh nghiệp nổi bật bắt mắt trên sản phẩm.

Trong suốt năm 5 hình thành và phát triển, Sangia vn luôn phấn đấu trở thành địa chỉ uy tín nhất đối với cả khách hàng là doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với Sangia vn để được tư vấn miễn phí.

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109

► Email: Sales@Sangia.vn

► Website: https://www.sangia.vn