+251 Mẫu Ly thủy tinh Ocean đẹp giá rẻ | Cốc Ocean Thái Lan

Tìm thấy 250 sản phẩm
Sắp xếp
 • LY CAFE NEWYORK 320ML OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE NEWYORK 320ML OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 260,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY KEM DELIGHT ICE CREAM 160ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY KEM DELIGHT ICE CREAM 160ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 374,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SODA CENTRA HI BALL 300ml OCEAN THÁI LAN
 • LY SODA CENTRA HI BALL 300ml OCEAN THÁI LAN
 • Giá: 235,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SINH TỐ POCO GRAND 350ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY SINH TỐ POCO GRAND 350ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 496,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY DUCHESS 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG CHAMPAGNE
 • LY DUCHESS 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG CHAMPAGNE
 • Giá: 564,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY DUCHESS 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • LY DUCHESS 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • Giá: 564,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CLASSIC 340ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • LY CLASSIC 340ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • Giá: 506,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CLASSIC 255ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU BRANDY
 • LY CLASSIC 255ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU BRANDY
 • Giá: 466,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CLASSIC 200ML OCEAN ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL MARGARITA
 • LY CLASSIC 200ML OCEAN ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL MARGARITA
 • Giá: 506,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 240ML OCEAN DÀNH ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG TRẮNG
 • LY LEXINGTON 240ML OCEAN DÀNH ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG TRẮNG
 • Giá: 573,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 455ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY LEXINGTON 455ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 680,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 315ML OCEAN DÙNG UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY LEXINGTON 315ML OCEAN DÙNG UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 573,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 185ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • LY LEXINGTON 185ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • Giá: 573,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 350ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • LY MADISON 350ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • Giá: 730,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 425ML OCEAN DÙNG ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY MADISON 425ML OCEAN DÙNG ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 705,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 650ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG TÂY COGNAC
 • LY MADISON 650ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG TÂY COGNAC
 • Giá: 705,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 345ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • LY MADISON 345ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • Giá: 734,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 210ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG VANG SỦI TĂM/ CHAMPAGNE
 • LY MADISON 210ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG VANG SỦI TĂM/ CHAMPAGNE
 • Giá: 705,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 650ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BURGUNDY
 • LY MADISON 650ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BURGUNDY
 • Giá: 734,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 600ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BORDEAUX
 • LY MADISON 600ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BORDEAUX
 • Giá: 734,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BASIC 340ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • LY BASIC 340ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • Giá: 506,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BIA MUNICH BEER MUG 355ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • LY BIA MUNICH BEER MUG 355ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN NHẬU)
 • Giá: 554,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY QUAI CAFE KENYA 320ml OCEAN THÁI LAN
 • LY QUAI CAFE KENYA 320ml OCEAN THÁI LAN
 • Giá: 386,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY ALASKA SODA 355ml OCEAN (CHUYÊN LÀM LY TRÀ SỮA)
 • LY ALASKA SODA 355ml OCEAN (CHUYÊN LÀM LY TRÀ SỮA)
 • Giá: 700,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY KEM ALASKA SUNDAE 225ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY KEM ALASKA SUNDAE 225ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 447,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY KEM ALASKA 205ml OCEAN THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG QUÁN CAFE)
 • LY KEM ALASKA 205ml OCEAN THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG QUÁN CAFE)
 • Giá: 374,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SOLO SHOT 60ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • LY SOLO SHOT 60ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • Giá: 201,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY NƯỚC ÉP HOA QUẢ LEXINGTON HIBALL 370ml OCEAN THÁI LAN
 • LY NƯỚC ÉP HOA QUẢ LEXINGTON HIBALL 370ml OCEAN THÁI LAN
 • Giá: 350,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SODA TIARA FOOTED 395ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG QUÁN CAFE)
 • LY SODA TIARA FOOTED 395ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG QUÁN CAFE)
 • Giá: 508,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CAFE VUÔNG PLAZA 295ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY CAFE VUÔNG PLAZA 295ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 281,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY VUÔNG PLAZA 195ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY VUÔNG PLAZA 195ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 239,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY TRÀ ĐÁ CAO CẤP NEWYORK 205ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY TRÀ ĐÁ CAO CẤP NEWYORK 205ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ...
 • Giá: 252,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SINH TỐ PILSNER 315ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY SINH TỐ PILSNER 315ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 277,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY ỐNG FINE DRINK 380ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY ỐNG FINE DRINK 380ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 168,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SINH TỐ PILSNER 340ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY SINH TỐ PILSNER 340ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 285,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SINH TỐ PILSNER 300ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • LY SINH TỐ PILSNER 300ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE)
 • Giá: 243,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LÙN SANMARINO 290ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG TRONG QUÁN CAFE)
 • LY LÙN SANMARINO 290ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG TRONG QUÁN CAFE)
 • Giá: 285,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SINH TỐ CUBA HURRICANE 450ml OCEAN THÁI LAN
 • LY SINH TỐ CUBA HURRICANE 450ml OCEAN THÁI LAN
 • Giá: 842,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CLASSIC 310ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG NƯỚC ÉP TRÁI CÂY/ SINH TỐ
 • LY CLASSIC 310ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG NƯỚC ÉP TRÁI CÂY/ SINH TỐ
 • Giá: 506,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 370ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU NGOẠI
 • LY LEXINGTON 370ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU NGOẠI
 • Giá: 573,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng

 

Cung cấp hơn ➡️ 251 mẫu Ly thủy tinh Ocean 🏆✅ nhập khẩu Thái Lan đẹp nhất cho mọi quán Cafe ✅ SanGia VN có đầy đủ các mẫu ➡️ cốc Ocean với giá rẻ nhất, giao hàng tận nơi cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

 

Giới thiệu về dòng Ly thủy tinh Ocean Thái Lan

 

Ocean là 1 trong những thương hiệu ly thủy tinh Thái Lan cao cấp tại VN. Ly thủy tinh Ocean được nhập khẩu bởi 2 nhà nhập khẩu duy nhất ở VN, 1 ở miền Bắc, 1 ở Miền Nam. Đây là thương hiệu ly thủy tinh được dùng nhiều nhất tại các quán cafe, nhà hàng, khách sạn… 

Được nung ở nhiệt độ trên 1000 độ C để có thể khử hết được các tạp chất độc hại có trong thủy tinh nguyên chất, Ly Ocean có màu sắc thủy tinh rất trong, bền chắc, dễ rửa, đóng hộp chắc chắn. Là dòng ly thủy tinh cao cấp nhập khẩu nên các sản phẩm của Ocean Thái Lan được kiểm tra chất lượng rất kỹ trước khi xuất kho, vì vậy các sản phẩm ly thủy tinh Ocean hầu như không có sản phẩm lỗi trên thị trường. Khả năng chịu nhiệt là một trong những lý do khiến ly Ocean được người dùng ưa chuộng,  ly cafe, ly uống nước thông thường sẽ có thế chịu được nhiệt độ lên đến 300 độ C, đối với ly rượu vang Ocean là 250 độ C.

 

Giới thiệu về dòng Ly thủy tinh Ocean Thái Lan

Ảnh: Giới thiệu về dòng Ly thủy tinh Ocean Thái Lan

 

Các dòng sản phẩm Ocean phổ biến

 

Ocean là thương hiệu cốc thủy tinh Thái Lan có nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng nhất nhì trên thị trường hiện nay, cốc Ocean đã lên đến hơn 250 mẫu. Tùy theo nhu cầu và sở thích, bạn có thể lựa chọn mẫu mã, dung tích sao cho phù hợp với từng loại đồ uống. Dưới đây là một số dòng ly Ocean phổ biến:

 Ly Rock Ocean: Là những mẫu ly lùn dung tích từ 360ml trở xuống, có nhiều mẫu mã khác nhau tùy loại thức uống. Có thể kể đến một số dòng ly rock phổ biến được các nhà hàng, quán cafe ưa chuộng hiện nay như ly rock vuông Plaza, ly rock Centra, Charisma, Studio, Scirocco, Lexington, Madison,. Giá ly thủy tinh Ocean rock dao động từ 167.000đ - 341.000đ / lố 12 cái.

 

Ly Ocean Studio Rock 345ml

Ảnh: Ly Ocean Studio Rock 345ml

 

 Ly vuông Plaza Ocean: là mẫu ly có các mặt là hình vuông, gồm có ly vuông lùn Ocean thường được dùng làm ly trà đá hoặc ly Rock, ly vuông cao ocean thường được dùng làm ly cafe hoặc ly uống nước lọc.

 Ly Highball Ocean: Là những mẫu ly cao, ly ống với nhiều kiểu dáng đa dạng đáp ứng được hầu hết các nhu cầu sử dụng: ly đựng Sinh tố, nước ép, soda, ly trà đào… Trong các loại ly Ocean cao thì ly Centra Hi Ball là mẫu ly thịnh hành nhất trên thị trường vì có kiểu dáng bắt mắt và nhiều thể tích khác nhau, phù hợp với nhiều loại đồ uống nhất là các món đá xay.

 

Ly High Ball Connexion

Ảnh: Ly High Ball Connexion

 

 Ly Cafe Ocean: Đây là loại ly có nhiều mẫu mã nhất và được dùng nhiều nhất trong các loại ly Ocean Glass. Phổ biến nhất là ly Cafe đen, Ly ống cafe, Bộ tách cà phê thủy tinh espresso/cappuchino, các loại ly cafe kiểu độc đáo...

 Ly Centra (Centro cũ): Dòng ly Centro Ocean cũ được thay thế bằng cái tên Centra mới, có giá tốt hơn so với trước đây để phù hợp với thị trường Việt Nam. Ly Centra Highball là dòng ly bán chạy nhất và được sử dụng nhiều nhất trong các quán Cafe hiện nay. Những quán lớn như The Coffe House, Urban Station, Cộng Cà Phê đều đang sử dụng dòng ly Centra này.

 

Ly Centra Ocean

Ảnh: Ly Centra Ocean

 

 Ly Poco Ocean (Cuba): Đây là dòng ly có chân thường sở hữu kiểu dáng khá sang chảnh, được nhiều quán dùng làm ly đựng sinh tố, nước ép. Ly sinh tố Ocean Cuba có 2 dung tích là 350ml và 450ml để bạn lựa chọn.

 

Ly Poco Ocean

Ảnh: Ly Poco Ocean

 

 Ly kem Ocean: Với 2 dòng chính là Delight và Alaska, ly kem Ocean tại thị trường Việt Nam chỉ có khoảng 6 mẫu được sử dụng phổ biến. Giá ly kem Ocean dao động từ 312.000đ - 373.000đ / lố 12 cái.

 

Ly kem Ocean

Ảnh: Ly kem Ocean Delight

 

 Ly Bia Ocean: ly bia thường là các loại Ly thủy tinh có quai, bên cạnh đó Ocean còn có các dòng ly bia không quai dùng để uống bia hơi hoặc bia Đức. Là 1 trong những thương hiệu cốc thủy tinh cao cấp, nên các mẫu cốc uống bia Ocean thường được dùng ở các nhà hàng, quán Bar lớn, hoặc sử dụng trong gia đình nhiều hơn là ở các quán ăn hay quán nhậu.

 

Ly bia Ocean

Ảnh: Ly bia Ocean

 

 Ly Rượu Ocean: Điều khác biệt khiến thương hiệu Ocean Glass Thái Lan vươn tầm thế giới là nhờ sự đa dạng về mẫu mã cũng như chất lượng vượt trội của các dòng ly rượu Ocean. Có thể kể đến các dòng ly phổ biến sau đây.
 

 Ly rượu Wine White (Ly rượu vang trắng): Với dân sành về rượu vang mới hiểu cách uống mỗi loại rượu khác nhau. Ly vang trắng Ocean thường nhỏ hơn ly rượu vang đỏ. Thân ly cao và đường kính miệng ly nhỏ giúp lưu giữ hương vị và độ lạnh của rượu vang trắng được lâu hơn.

 Ly rượu Red White (Ly rượu vang đỏ): Ly vang đỏ có phần miệng ly to tròn và rộng. Điều này giúp cho rượu vang đỏ có nhiều không gian để tiếp xúc với không khí, qua đó tăng hương vị của loại rượu này.

 Ly rượu Brandy: Còn gọi là ly bóng đèn, thường được dùng để uống rượu mạnh, rượu vang đỏ. Ly Brandy thủy tinh Ocean hiện chỉ có 3 dung tích là 195ml - 255ml và 340ml.

 Ly rượu Champagne: Là loại ly có chân, dáng cao khá sang trọng, ly có dáng thuôn dài, miệng hẹp. Lexington, Madison, Duschess là 3 dòng ly Champagne thủy tinh đến từ thương hiệu Ocean được ưa chuộng nhất hiện nay.

 Ly Martini: Có khoảng 20 mẫu ly Martini được SanGia VN phân phối trên thị trường. Đây là các kiểu ly có chân cao, phần thân ly có hình tam giác được dùng để phục vụ các loại rượu khai vị hoặc cocktail tại các quán bar, nhà hàng hạng sang.

 

Ly rượu Ocean

Ảnh: Ly rượu Ocean

 

 Giá ly rượu vang Ocean thường dao động từ 353.000đ đến 612.000đ / lố 12 cái tùy theo kiểu dáng, dung tích ly.

 Ly Shot Ocean: Là những mẫu ly nhỏ, khoảng từ 30 - 60ml dùng để thưởng thức các loại rượu mạnh, cực mạnh. 

 Ly rượu Cocktail: Chúng ta thường xuyên thấy các loại ly Cocktail này được các Bartender sử dụng trong các quán Bar hoặc trong phim ảnh... Việc pha một ly Cocktail đúng kiểu là một nghệ thuật, và có rất nhiều trường phái cũng như công thức khác nhau. Đương nhiên, mỗi loại cocktail sẽ thích hợp với 1 kiểu ly nhất định. Ly Cuba 270ml là dòng ly cocktail Ocean độc đáo dành cho các quán rượu.

 

Ly Ocean Cuba 270ml

Ảnh: Ly Ocean Cuba 270ml


 Bộ bình thủy tinh Ocean Thái Lan: Được thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, Bình nước thủy tinh Ocean là sản phẩm rất được ưa chuộng hiện nay. Với dung tích lớn, có thể chứa từ 1045ml đến 1660ml tùy theo mẫu mã, đây luôn là lựa chọn của nhiều gia đình cũng như doanh nghiệp.
 
Bình nước thủy tinh Ocean
Ảnh: Bình nước thủy tinh Ocean
 

Bảng giá ly Ocean

 
Chúng tôi xin cung cấp đến toàn bộ quý khách hàng Bảng Giá Ly thủy tinh Ocean Giá sỉ để khách hàng tiện theo dõi.

 

 

BẢNG GIÁ LY THỦY TINH OCEAN

 

Ly newyork Ocean
Ly NEWYORK 205ml B07807 195,000đ/Lố 12 cái
Ly NEWYORK 320ml B07811 195,000đ/Lố 12 cái
Ly NEWYORK 340ml B07812 207,000đ/Lố 12 cái
Ly Centra Ocean
Ly CENTRA ROCK - 300 ml P01960 191,000đ/Lố 12 cái
Ly CENTRA HI BALL 300 ml P01961 191,000đ/Lố 12 cái
Ly CENTRA HI BALL 420 ml P01962 235,000đ/Lố 12 cái
Ly CENTRA LONG DRINK 495 ml P01963 264,000đ/Lố 12 cái
LY HIGHBALL 245ml OCEAN B01408 102,000đ/Lố 12 Cái
LY CHARISMA HIGHBALL 415ml B17115 239,000đ/Lố 12 Cái
LY STUDIO HIGHBALL 435ml B16115 235,000đ/Lố 12 Cái
LY HAIKU HIGHBALL 305ml B16911 219,000đ/Lố 12 Cái
Ly SCIROCCO HIGHBALL 410 ml B17014 239,000đ/Lố 12 Cái

 

SĐT Mua hàng: 0915 039 109 (Zalo)

 

Ly pilsner Ocean
Ly PILSNER 200ml B00907 187,000đ/Lố 12 cái
Ly PILSNER 300ml B00910 191,000đ/Lố 12 cái
Ly PILSNER 340ml B00912 219,000đ/Lố 12 cái
Ly PILSNER 400ml B00914 235,000đ/Lố 12 cái
Ly PILSNER 315ml B05011 219,000đ/Lố 12 cái
Ly POCO OCEAN 350ml 1522H12 414,000đ/Lố 12 cái
Ly POCO CUBA HURRICANE 450ml 1522H16 702,000đ/Lố 12 cái
Ly Tiara Ocean
Ly TIARA 270ml B12009 146,000đ/Lố 12 cái
Ly TIARA 355ml B12012 158,000đ/Lố 12 cái
Ly TIARA 365ml B12013 167,000đ/Lố 12 cái
Ly TIARA 465ml B12016 183,000đ/Lố 12 cái
Ly TIARA FOOTED 395ml B17514 401,000đ/Lố 12 cái
Ly Plaza Ocean
Ly PLAZA 195ml B11007 187,000đ/Lố 12 cái
Ly PLAZA 295ml B11010 211,000đ/Lố 12 cái
Ly PLAZA 320ml B11011 219,000đ/Lố 12 cái
Ly PLAZA 400ml B11014 235,000đ/Lố 12 cái
Ly ivory Ocean
Ly IVORY 265ml B13009 195,000đ/Lố 12 cái
Ly IVORY 320ml B13011 227,000đ/Lố 12 cái
Ly IVORY 370ml B13013 239,000đ/Lố 12 cái
Ly IVORY 460ml B13016 252,000đ/Lố 12 cái
Ly imperial OCean
Ly IMPERIAL 285ml B13410 235,000đ/Lố 12 cái
Ly IMPERIAL 350ml B13412 243,000đ/Lố 12 cái
Ly IMPERIAL 475ml R00216 438,000đ/Lố 12 cái
Ly IMPERIAL 545ml R00219 405,000đ/Lố 12 cái
Ly VIVA FOOTED 420ml B16315 539,000đ/Lố 12 cái
Ly Sanmarino Ocean
Ly SANMARINO 175ml B00406 175,000đ/Lố 12 cái
Ly SANMARINO 220ml B00407 191,000đ/Lố 12 cái
Ly ROCK SANMARINO 245ml B00409 195,000đ/Lố 12 cái
Ly SANMARINO 290ml B00410 195,000đ/Lố 12 cái
Ly SANMARINO 290ml B00411 223,000đ/Lố 12 cái
Ly SANMARINO 350ml B00412 223,000đ/Lố 12 cái
Ly SANMARINO 385ml B00414 256,000đ/Lố 12 cái
Ly SANMARINO 480ml B00416 256,000đ/Lố 12 cái
Ly Bia Ocean
Ly PLAYBOY beer mug 357ml P00140 462,000đ/Lố 12 cái
Ly MUNICH beer mug 355ml P00840 462,000đ/Lố 12 cái
Ly LUGANO beer mug 330ml P00740 454,000đ/Lố 12 cái
Ly MUNICH beer mug 640ml P00843 786,000đ/Lố 12 cái
Ly BERLINER beer mug 365ml P00940 632,000đ/Lố 12 cái

 

Xem thêm mẫu Ly Uống Bia tại đây

SĐT Mua hàng: 0915 039 109 (Zalo)

 

Ly rượu OCean
Ly SOLO SHOT GLASS 60ml P00110 154,000đ/Lố 12 cái
Ly PLAZA SHOT GLASS 55ml P00210 191,000đ/Lố 12 cái
Ly CLASSIC - LIQUEUR 60ml 1501L02 381,000đ/Lố 12 cái
Ly cà Phê Ocean
Ly CAFFÉ LATTE 260ml P02443 324,000đ/Lố 12 cái
Ly CAFFÉ AMERICANO 355ml P02440 353,000đ/Lố 12 cái
Ly STACK TEA CUP 200ml P00340 260,000đ/Lố 12 cái
Ly COSMO TEA CUP 230ml P00640 276,000đ/Lố 12 cái
Ly KENYA CAPUCCINO CUP 245ml P01641 292,000đ/Lố 12 cái
Ly KENYA ESPRESSO CUP 70ml P01642 227,000đ/Lố 12 cái
Ly KENYA MUG 320ml P01640 308,000đ/Lố 12 cái
Ly KENYA IRISH COFFEE 230ml P01643 507,000đ/Lố 12 cái
Ly KENYA SLIM MUG 320ml P01644 454,000đ/Lố 12 cái
Ly NOUVEAU TEA  200ml P02040 276,000đ/Lố 12 cái
Ly NOUVEAU COFFE MUG 315ml P02041 308,000đ/Lố 12 cái

 

Xem thêm mẫu Ly Cà Phê tại đây

 

SĐT Mua hàng: 0915 039 109 (Zalo)

 

Bình Thủy tinh Ocean
Bình MAISON PITCHER 1045ml 5B14837G 624,000đ/Lố 12 cái
Bình PATIO PITCHER  1265ml 5V18344G 1,313,000đ/Lố 12 cái
Bình DIVANO PITCHER 1660ml 5V20558G 1,475,000đ/Lố 12 cái
Ly Kem Ocean
Ly ALASKA ICE CREAM CUP 205ml P00115 312,000đ/Lố 12 cái
Ly BANANA SPLIT DISH P00116 365,000đ/Lố 12 cái
Ly ALASKA SUNDAE CUP 225ml P00315 373,000đ/Lố 12 cái
Ly ALASKA SODA CUP 355ml P00415 584,000đ/Lố 12 cái
LY MARTINI SALSA - COCK TAIL 210ml  1521C07 576,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI DUCHESS - COCK TAIL 210ml 1503C07 470,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI CLASSIC - SAUCER CHAMPAGNE 200ml 1501S07 389,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI CLASSIC - MARGARITA 200ml 1501M07 422,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI CLASSIC - COCKTAIL 140ml 1501C05 422,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI CLASSIC - COCKTAIL 95ml 1501C03 389,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI LEXINGTON - COCK TAIL 205ml 1019C07 478,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI MADISON - COCK TAIL 285ml 1015C10 612,000đ/Lố 12 Cái
LY MARTINI BASIC - COCK TAIL 140ml 1001C05 414,000đ/Lố 12 Cái

 

SĐT Mua hàng: 0915 039 109 (Zalo)

 

Ly rượu vang Madison Ocean
Ly MADISON RED WINE 425ml 1015R15 588,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON WHITE WINE 350ml 1015W12 588,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON CHAMPAGNE FLUTE  210ml 1015F07 588,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON WATER GOBLET 425ml 1015G15 567,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON COCK TAIL 285ml 1015C10 61,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON MARGARITA 345ml 1015M12 578,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON COGNAC 650ml 1015N22 550,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON BURGUNDY 650ml 1015D22 578,000đ/Lố 12 cái
Ly MADISON BORDEAUX 600ml 1015A21 578,000đ/Lố 12 cái

 

Xem thêm mẫu Ly Rượu Vang tại đây


SĐT Mua hàng: 0915 039 109 (zalo)

 

Ly ruou vang Ocean
Ly LEXINGTON ROCK 345ml C18512 292,000đ/Lố 12 cái
Ly LEXINGTON HIBALL 370ml C18513 292,000đ/Lố 12 cái
Ly LEXINGTON RED WINE 315ml 1019R11 478,000đ/Lố 12 cái
Ly LEXINGTON RED WINE 455ml 1019R16 567,000đ/Lố 12 cái
Ly LEXINGTON WHITE WINE 240ml 1019W08 478,000đ/Lố 12 cái
Ly LEXINGTON CHAMPAGNE FLUTE 185ml 1019F06 478,000đ/Lố 12 cái
Ly LEXINGTON COCK TAIL 205ml 1019C07 478,000đ/Lố 12 cái
Ly LEXINGTON GOBLET 370ml 1019G13 478,000đ/Lố 12 cái
Ly rượu Ocean
Ly DUCHESS RED WINE 255ml 1503R09 470,000đ/Lố 12 cái
Ly DUCHESS RED WINE 455ml 1503R16 486,000đ/Lố 12 cái
Ly DUCHESS WHITE WINE 200ml 1503W07 405,000đ/Lố 12 cái
Ly DUCHESS FLUTE CHAMPAGNE 165ml 1503F06 470,000đ/Lố 12 cái
Ly DUCHESS COCK TAIL 210ml 1503C07 470,000đ/Lố 12 cái
Ly DUCHESS COCK TAIL 245ml 1503C09 470,000đ/Lố 12 cái
Ly DUCHESS GOBLET 350ml 1503G12 470,000đ/Lố 12 cái

 

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản Cốc thủy tinh Ocean Thái Lan

 

Đặc tính của thủy tinh là rất dễ vỡ và hay bị mờ đục, trầy xước trong quá trình sử dụng. Dưới đây là những mẹo nhỏ để ly luôn bền đẹp và sử dụng được lâu được SanGia VN tổng hợp:

 Cầm ở bụng ly, khi rửa hoặc lau khô không vặn bụng ly và đế ly theo chiều ngược nhau.

 Lót chậu rửa bằng khăn hay miếng lót cao su để giữ đồ dùng thuỷ tinh không va chạm mạnh vào đáy chậu rửa.

 Rửa Cốc thủy tinh Ocean ngay sau khi sử dụng. Không dùng đồ chùi cứng, bằng nhôm hoặc bằng kim loại dễ gây trầy xước bề mặt sản phẩm. Nên dùng đồ lau bằng chất liệu mềm hoặc bọt biển.

 Đối với bình thuỷ tinh có cổ thon dài, có thể dùng những viên bi nhỏ li ti bằng thép không gỉ để rửa chất cặn và vết bẩn trong bình.

 Khi vệ sinh, rửa, không nên để lẫn sản phẩm bằng thủy tinh và các vật dụng sứ, hoặc kim loại khác. Nên tách bình, ly bằng thủy tinh để chùi, rửa riêng.

 Để ngửa ly sau khi rửa để ly không bị ám mùi hôi khó chịu và tránh tình trạng mờ đục ly.

 Thủy tinh có thể nứt vỡ nếu bị sốc nhiệt (thay đổi nhiệt độ nóng lạnh đột ngột).

 Không dùng trong lò vi sóng, lò nướng, tủ đông, máy rửa bát dĩa.

 Để xa tầm tay trẻ em.

 Tránh làm rơi sản phẩm hoặc va đập mạnh.

 

Cốc thủy tinh Ocean Thái Lan

Ảnh: Cốc thủy tinh Ocean Thái Lan

 

Gợi ý một số Bộ cốc thủy tinh Ocean đẹp làm quà tặng

 

Ly cốc Ocean là sản phẩm có mặt tại hầu hết các nhà hàng, khách sạn, quán bar hiện nay. Ngoài nhu cầu sử dụng trong kinh doanh, còn một lượng lớn sản phẩm được Doanh nghiệp in logo thương hiệu làm Quà Khuyến Mãi, Quà tặng hội nghị, Quà tri ân khách hàng...

Ngoài việc chuyên kinh doanh Cốc Ocean với giá tại kho nhập khẩu, SanGia VN còn cung cấp thêm cho khách hàng dịch vụ in logo uy tín chất lượng nhất SG hiện nay. Bộ 3 ly bia Munich, các Bộ bình ly thủy tinh Ocean Thái Lan, bộ 6 ly rượu là những mẫu quà tặng Ly Cốc uống nước đẹp phổ biến nhất hiện nay.

 

1. Bộ 3 ly bia Munich cao cấp in logo + hộp đẹp:

 

Bộ 3 ly bia thủy tinh Munich Ocean 355ml (Trong suốt) sở hữu thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế nhờ chất liệu thủy tinh sáng đẹp sẽ luôn tạo cho khách hàng cảm giác thích thú khi sử dụng.

Đây là sản phẩm quà tặng được các thương hiệu Bia hàng đầu hiện nay như Saporo, Sanmiguel, Sư tử trắng, Tiger… rất ưa chuộng.

 

Bộ 3 ly bia Munich

 

2. Bộ 6 ly Charisma in logo + hộp đẹp:

 

Bộ ly thủy tinh 6 cái Ocean Charisma được làm từ chất liệu thủy tinh cao cấp với độ bền cao, chịu nhiệt tốt, hạn chế nứt vỡ do tác động của nhiệt. Chất liệu thủy tinh không chứa các hóa chất độc hại, màu sắc tự nhiên từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người dùng.

Mẫu ly uống nước Ocean Charisma Rock có dung tích 340ml sở hữu thiết kế vừa tay mang lại cảm giác chắc chắn, không trơn trượt khi sử dụng. Đây là sản phẩm quà tặng hàng đầu cho các chương trình hội nghị, khai trương, khuyến mãi. 

Bộ 6 ly Charisma

3. Bộ 6 ly Ivory in logo + hộp đẹp

 

Bộ Ly thủy tinh 6 chiếc Ocean Ivory in logo với kiểu dáng độc quyền duy nhất hiện nay trên thị trường, đảm bảo cho khách hàng sẽ có 1 món quà không đụng hàng với những món quà tặng khác. Ly Ivory có 2 loại ly cao hoặc thấp, ly có có dung tích 370ml và 460ml, còn ly thấp có 265ml và 320ml.

Sản phẩm bộ ly này rất được ưa chuộng tại các văn phòng làm việc để dùng làm ly uống nước lọc, một số công ty rượu vang cũng có thể dùng làm quà tặng kèm khi mua rượu.

 

4. Bộ 6 ly Newyork in logo + hộp đẹp:

 

Bộ cốc thủy tinh 6 chiếc Ocean Newyork là loại ly cafe được dùng nhiều nhất hiện nay. Với kiểu dáng đơn giản, chất lượng thủy tinh cao cấp sáng bóng dễ chùi rửa nên rất được khách hàng ưa chuộng.

Các doanh nghiệp cung cấp Cafe luôn lựa chọn mẫu Ly Newyork 205ml in logo làm món quà tặng khuyến mãi chủ lực. Đây là sản phẩm cốc uống nước Ocean phù hợp với mọi đối tượng khách hàng từ hộ gia đình cho đến quán cafe sinh tố. 

 

Bộ 6 ly bia Newyork

 

5. Bộ 6 ly Plaza in logo + hộp đẹp:

 

Bộ 6 ly Plaza in logo với kiểu dáng vuông góc lạ lẫm độc đáo chính là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tương tự như các dòng ly Charisma hoặc Ivory, ly vuông Plaza có kiểu dáng đẹp thường dùng làm ly uống nước ở văn phòng làm việc hoặc một số công ty dùng làm quà tặng kèm để uống rượu mạnh. Ly rock vuông 195ml và 295ml là 2 mẫu ly quà tặng phổ biển nhất.

Tuy nhiên, do có thiết kế vuông nên việc in logo lên bộ cốc thủy tinh Ocean vuông Plaza này thường gặp đôi chút khó khăn. Chính vì thế nên chi phí in logo sẽ nhỉnh hơn một chút so với những dòng ly khác. Do món quà tặng ly Plaza Ocean in logo thường đẹp và ấn tượng nên nhiều doanh nghiệp vẫn sẵn sàng chi trả số tiền cao hơn.

 

Bộ 6 ly vuông Plaza

6. Bộ 6 ly rượu vang thủy tinh

 

Ly rượu Ocean là món quà tặng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng cao cấp cho đối tác hoặc nhân viên nhân các dịp đặc biệt. Do là dòng ly cao cấp nên ly rượu vang sẽ giúp cho không gian ngôi nhà trở nên sang trọng, tinh tế hơn. Nếu đối tác là người sành rượu thì một Bộ ly thủy tinh Thái Lan cao cấp dành để uống rượu chắc chắn là một gợi ý vô cùng hay ho cho doanh nghệp. 

 

7. Bộ 6 ly Rượu Solo Shot in logo:

 

Ly uống nước, ly uống bia dễ tìm nhưng 1 bộ ly uống rượu để sẵn trong mỗi nhà cho việc tiệc tùng thì không phải nhà nào cũng có. Do đó, khách hàng thường rất thích thú khi nhận được bộ quà tặng 6 ly uống rượu Solo Shot của Ocean. 

Chính vì tính hữu dụng của nó với mọi gia đình nên Bộ cốc Ocean Solo Shot luôn là sự lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp vào các dịp lễ tết.

Bộ 6 ly Rượu Solo Shot

8. Bộ 6 ly Hansa in logo:

 

Bộ 6 ly Hansa thấp 175ml và 300ml in logo với kiểu dáng độc đáo chắc chắn sẽ tạo cảm giác thích thú cho mọi khách hàng khi sử dụng. Dòng ly này rất đa dạng có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau từ uống nước cho đến uống sinh tố, nước ép, thậm chí là trang trí trong tủ kính nhằm tăng vẻ sang trọng cho ngôi nhà.

Bộ 6 ly Rượu Hansa thấp

 

Xem thêm: Mẫu Ly Sinh Tố cao cấp Ocean Thái Lan

*** Lưu ý: Trên đây chỉ là 1 số sản phẩm Hot thường được khách hàng lựa chọn in logo làm món quà tặng trong các dịp đặc biệt. Tất cả các mặt hàng Ly Ocean Thái Lan hoặc các sản phẩm khác chúng tôi đều có thể in logo làm quà tặng doanh nghiệp.

 

Đặt mua Các loại ly thủy tinh Ocean tại SanGia VN

 

Bộ ly thủy tinh Ocean chắc chắn sẽ là món quà tặng ý nghĩa cho người thân, bạn bè cũng như đồng nghiệp, đối tác… Giá cốc thủy tinh Ocean làm quà tặng doanh nghiệp thường dao động từ mười mấy ngàn đến vài chục ngàn một cái. Nếu bạn có nhu cầu mua ly Ocean để kinh doanh hoặc làm quà tặng, hãy liên hệ ngay với Quà tặng SanGia VN để được hỗ trợ phục vụ tốt nhất.

 

Đặt mua Các loại ly thủy tinh Ocean tại SanGia VN

Ảnh: Đặt mua Các loại ly thủy tinh Ocean tại SanGia VN

 

Có thể nói SanGia VN là nhà phân phối các loại ly cốc thủy tinh Thái Lan với giá thành thấp nhất. Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm đối tác, chúng tôi tự hào là đơn vị bán ly thủy tinh Ocean rẻ nhất thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho mỗi sản phẩm bán ra. Lưu ý khi mua Ly Cốc Ocean chính hãng tại Quà tặng SanGia VN: 

 SanGia VN giao hàng miễn phí tại nội thành TPHCM.

 Giá niêm yết giá Sỉ mà SanGia VN cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn hiện nay.

 Khách hàng mua từ 1000 sản phẩm trở lên, liên hệ 0915 039 109 để  được giá đại lý. 

 1 Bộ ly Ocean được đóng trong 1 hộp 6 cái, giá niêm yết tính theo lố 12 cái.

 1 thùng Cốc Ocean có từ 36 - 72 cái ly tùy kích thước của mỗi loại.

 Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản.

 Chúng tôi cam kết bán đúng Ly Thủy tinh Ocean xuất xứ Thái Lan.

 Miễn phí đổi trả nếu giao sai hoặc bị bể mẻ khi nhận hàng.

 Khách hàng có nhu cầu in logo lên ly thủy tinh làm quà tặng, vui lòng tham khảo bảng giá Quà tặng tại đây

 

Xem thêm: Bảng giá Ly thủy tinh các loại giá rẻ

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: Sales@Sangia.vn

► Website: https://www.sangia.vn

;