+63 Bộ Chén dĩa sứ đẹp làm Quà tặng khách hàng | SanGia Vn

Tìm thấy 62 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • CHÉN CƠM IN LOGO GIÁ CỰC TỐT ĐỂ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH SỐ LƯỢNG LỚN
 • CHÉN CƠM IN LOGO GIÁ CỰC TỐT ĐỂ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH SỐ LƯỢNG LỚN
 • Giá: 7,000đ / Cái
 • BỘ 3 THỐ THỦY TINH ĐỰNG THỰC PHẨM SIÊU TIỆN LỢI
 • BỘ 3 THỐ THỦY TINH ĐỰNG THỰC PHẨM SIÊU TIỆN LỢI
 • Giá: 42,000đ / Bộ
 • CHÉN CƠM SỨ MINH CHÂU 11.4cm LÀM QUÀ TẶNG GỐM SỨ
 • CHÉN CƠM SỨ MINH CHÂU 11.4cm LÀM QUÀ TẶNG GỐM SỨ
 • Giá: 13,000đ / Cái
 • MẪU CHÉN CƠM 11.5cm MINH CHÂU (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11.5cm MINH CHÂU (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: 13,000đ / Cái
 • MẪU CHÉN CƠM 11.5cm CHUANKUO (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11.5cm CHUANKUO (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • ĐĨA TRÒN MINH CHÂU 22cm MẠ VÀNG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG KỈ NIỆM
 • ĐĨA TRÒN MINH CHÂU 22cm MẠ VÀNG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG KỈ NIỆM
 • Giá: 59,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA TRÒN MINH CHÂU 22cm LÀM QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO
 • ĐĨA TRÒN MINH CHÂU 22cm LÀM QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO
 • Giá: 34,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA SỨ TRẮNG MINH CHÂU 20cm LÀM QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI
 • DĨA SỨ TRẮNG MINH CHÂU 20cm LÀM QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI
 • Giá: 29,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ MẠ VÀNG MINH CHÂU 18cm LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • ĐĨA SỨ MẠ VÀNG MINH CHÂU 18cm LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • Giá: 40,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ TRẮNG GIÁ RẺ MINH CHÂU 15cm LÀ QUÀM TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
 • ĐĨA SỨ TRẮNG GIÁ RẺ MINH CHÂU 15cm LÀ QUÀM TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
 • Giá: 14,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA XOÀI MINH CHÂU 28cm LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG NỮ
 • ĐĨA XOÀI MINH CHÂU 28cm LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG NỮ
 • Giá: 49,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA XOÀI MINH CHÂU 25cm LÀM QUÀ TẶNG CHỊ EM NỘI TRỢ
 • ĐĨA XOÀI MINH CHÂU 25cm LÀM QUÀ TẶNG CHỊ EM NỘI TRỢ
 • Giá: 37,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA XOÀI MINH CHÂU 23cm LÀM QUÀ TẶNG GIA DỤNG
 • ĐĨA XOÀI MINH CHÂU 23cm LÀM QUÀ TẶNG GIA DỤNG
 • Giá: 27,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 21cm MẠ VÀNG QUÀ TẶNG CUỐI NĂM
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 21cm MẠ VÀNG QUÀ TẶNG CUỐI NĂM
 • Giá: 82,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 21cm QUÀ TẶNG CÔNG TY
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 21cm QUÀ TẶNG CÔNG TY
 • Giá: 54,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 18cm MẠ VÀNG QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 18cm MẠ VÀNG QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • Giá: 59,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 18cm QUÀ TẶNG ĐỘC SÁNG TẠO
 • ĐĨA VUÔNG ẢO MINH CHÂU 18cm QUÀ TẶNG ĐỘC SÁNG TẠO
 • Giá: 35,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA TRÒN KIỂU HÀNG QUỐC 22cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG SỰ KIỆN
 • DĨA TRÒN KIỂU HÀNG QUỐC 22cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG SỰ KIỆN
 • Giá: 69,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA TRÒN KIỂU HÀNG QUỐC 22cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG NỮ
 • DĨA TRÒN KIỂU HÀNG QUỐC 22cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG NỮ
 • Giá: 44,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 20cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 20cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • Giá: 60,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 20cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 20cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: 37,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 18cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 18cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • Giá: 44,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 18cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 18cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: 25,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 15cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG AIA
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 15cm MINH CHÂU MẠ VÀNG QUÀ TẶNG AIA
 • Giá: 30,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 15cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN
 • ĐĨA SỨ KIỂU HÀN QUỐC 15cm MINH CHÂU QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN
 • Giá: 16,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA SỨ MẠ VÀNG MINH CHÂU 20cm LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG VIP
 • DĨA SỨ MẠ VÀNG MINH CHÂU 20cm LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG VIP
 • Giá: 50,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ TRẮNG MINH CHÂU 18cm LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • ĐĨA SỨ TRẮNG MINH CHÂU 18cm LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: 22,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • ĐĨA SỨ MẠ VÀNG CAO CẤP MINH CHÂU 15cm LÀM QUÀ TẶNG VIP
 • ĐĨA SỨ MẠ VÀNG CAO CẤP MINH CHÂU 15cm LÀM QUÀ TẶNG VIP
 • Giá: 29,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM SỨ VẰN MINH CHÂU 11.5cm LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • CHÉN CƠM SỨ VẰN MINH CHÂU 11.5cm LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • Giá: 14,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN BÁT SỨ MINH CHÂU 11.4cm MẠ VÀNG QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • CHÉN BÁT SỨ MINH CHÂU 11.4cm MẠ VÀNG QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • Giá: 22,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MÃU DĨA SỨ 20cm TRUNG QUỐC (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MÃU DĨA SỨ 20cm TRUNG QUỐC (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: 10,200đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MÃU DĨA SỨ 20cm MINH CHÂU (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MÃU DĨA SỨ 20cm MINH CHÂU (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: 20,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MÃU DĨA SỨ 20cm MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MÃU DĨA SỨ 20cm MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU CHÉN CƠM 11.5cm HẢO CẢNH (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11.5cm HẢO CẢNH (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: 6,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm JASMIE CHỈ XANH LÁ MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm JASMIE CHỈ XANH LÁ MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm DAISY NGÀ MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm DAISY NGÀ MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm DAISY MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm DAISY MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU CHÉN CƠM 12cm CAMELIA MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 12cm CAMELIA MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm JASMINE NGÀ MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm JASMINE NGÀ MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm JASMINE MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • MẪU CHÉN CƠM 11cm JASMINE MINH LONG (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng

 

➡️ 63 Bộ chén dĩa sứ đẹp 🏆 có thể dùng làm quà tặng cho khách hàng, nhân viên, quà tặng quảng cáo cho công ty giá rẻ mà siêu chất lượng tại SanGia VN

 

Vì sao chọn sản phẩm tô dĩa Minh Châu?

 

Gốm sứ Minh Châu được làm từ những nguyên liệu được lựa chọn kỹ, sản phẩm được làm từ sứ xương có chất lượng cao. Bộ chén dĩa sứ Minh Châu được chế biến bằng máy hiện đại nhất. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1380 độ C vì thế mà sản phẩm có độ bóng, trắng sáng, không gây hại cho sức khỏe và có độ bền cơ học cao. Tô chén dĩa cao cấp Minh Châu không chứa kim loại nặng và vô hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, sản phẩm có khả năng chống va đập cơ học cao.

Tô dĩa Minh Châu là một trong những món quà cao cấp có giá cả phải chăng của hầu hết các gia đình Việt Nam. Đẳng cấp thương hiệu được khẳng định bởi ngày càng có nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp sử dụng.

Gốm sứ Minh Châu đang dần thay thế bởi thị trường gốm sứ Trung Quốc, giá chén sứ Trung Quốc tương đối rẻ nhưng chất lượng không được đảm bảo và nguy cơ ngộ độc kim loại nặng trong các sản phẩm.
 

Tô sứ Minh Châu

 

Các bộ tô chén sứ quà tặng tại công ty chúng tôi 

 

Bộ thố thủy tinh 5 món

 

Bộ thố thủy tinh thông thường sẽ có 5 thố, tố lớn nhất có đường kính 17cm, thố tầm trung 12cm, 10cm, thố nhỏ nhất có đường kính 19cm.

Nắp thố được làm bằng nhựa PP loại nhựa phổ biến. Nắp đậy tiện lợi cho các chị nội trợ nó giúp giữ thức ăn được tốt hơn tránh những tác nhân ảnh hưởng như ruồi, muỗi, bụi,...

Nổi bật của bộ thố chính là dễ vệ sinh lau chùi, có thể chứa thức ăn khi còn nóng so với thố nhựa thì ăn toàn hơn, thủy tinh Indonesia không độc hại có thể đựng thức ăn.

Bộ thố 5 món giúp cho không gian nhà bếp thêm đẹp và sinh động, có thể dùng thố để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh mà không bị ám mùi. Sản phẩm có thể in được logo thương hiệu, là món quà tặng độc đáo cho khách hàng.

Bộ thố thủy tinh 5 món

Chén bát sứ Minh Châu mạ vàng 

 

Chén sứ Minh Châu cao cấp đường kính 11,4cm chiều cao 5,9cm vừa vặn tay cầm người lớn, sản phẩm phục vụ trong bửa cơm gia đình, nhà hàng, khách sạn cao cấp.

Chén Minh Châu đẹp bởi vì màu trắng của men sứ, sáng bóng nổi bật bởi viền chén là mạ vàng thật.

Công dụng của chén sứ Minh Châu: đây là món quà tặng khách hàng hiệu quả đa số các khách hàng đều yêu thích, bộ ché sứ có thể làm quà tặng nhân viên, quà tặng đối tác.

Khi đặt bộ chén sứ in logo bạn nên đặt từ 300 cái trở lên sẽ được giá gốc, đồng thời chi phí in logo cũng rẻ hơn nhiều.

Khi in logo lên mặt chén thường sẽ có 2 màu in phổ biến là màu xanh dương và màu đỏ vì hai màu này sẽ nổi bật trên nền trắng của sứ.

Chén bát sứ Minh Châu mạ vàng


Tô sứ kiểu Hàn Quốc 

 

Kích Thước   :Rộng=17,7cm, Cao =8,2cm. Tô sứ Hàn Quốc được là bằng sứ xương Minh Châu, đã được chọn lựa nguyên liệu và sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại, đảm bảo loại bỏ các tạp chất chì trong quá trình sản xuất gốm mang lại sự an toàn cho người dùng.

Tố sứ Hàn Quốc dùng nhiều trong các bữa ăn gia đình, nhà hàng, khách sạn.

Số lượng đặt thường từ 100 cái, nếu khách muốn in logo có thể đặt từ 300 cái trở lên để được giá in rẻ nhất.

Tô kiểu Hàn Quốc

Chén cơm sứ vằn Minh Châu

 

Chén sứ vằn Minh Châu có chiều rộng 11,5 cm và chiều cao là 5,5 cm. Màu trắng trong, chén có độ vằn ở bề mặt đó cũng là nét độc đáo của chén sứ này.

Khi dùng chén cơm sứ vằn bạn mới cảm nhận được đẳng cấp của chén sứ với độ dày vừa phải, chém cơm trở nên trắng sáng và ngon hơn, người thưởng thức có thể cảm nhận được đẳng cấp khác.

Chén sứ vằn không thể in logo vì bề mặt ngoài của chén có nhiều vằn không trơn láng nên không thể in bất kỳ họa tiết nào. Đây là sản phẩm duy nhất không được lựa chọn in logo.

Chén sứ vằn Minh Châu

Dĩa sứ trắng Minh Châu

 

Dĩa sứ hình tròn có đường kính là 18,5 cm, có thể in logo lên viền chiếc dĩa quà tặng, dĩa sứ dùng trong gia đình hay các nhà hàng, quán ăn,..

Khi dùng dĩa đựng các món ăn người dùng sẽ cảm nhận được sự hấp dẫn trong từ món ăn chính vì độ trắng sáng đã tôn lên được màu sắc của thức ăn. 

Dĩa sứ trắng Minh Châu được dùng trong mỗi bữa cơm gia đình, nhà hàng cao cấp, có lẽ bởi chất lượng của bộ dĩa này cùng với độ thẩm mỹ của nó mang lại cho thực khách, không chỉ thế người ta còn thấy sang trọng hơn khi dùng gốm sứ chất lượng. 

Với dĩa sứ trắng Minh Châu khách hàng vui lòng đặt hàng từ 100 cái trở lên sẽ có giá tốt nhất.

Dĩa sứ trắng Minh Châu

 

Tô sứ Trung Quốc in logo

 

Ngoài những bộ tô chén sứ của Minh Châu, chúng tôi cũng có mẫu chén sứ Trung Quốc in logo với giá rẻ, giá chỉ từ 16,000đ/ cái. Khách hàng có thể đặt với số lượng lớn khi muốn in logo, đặt từ 500 đến 1000 cái trở lên.

Chén cơm Chuan Kuo

Nên mua bộ chén sứ tại SanGia VN

 

Công ty SanGia VN chuyên cung cấp sản phẩm quà tặng cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với các quà tặng gốm sứ in logo công ty đã có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong mãn quà tặng này vì thế những sản phẩm công ty luôn có giá gốc cho khách hàng, cam kết về chất lượng lâu dài. Đến với công ty quà tặng doanh nghiệp SanGia VN khách hàng sẽ được:

Hỗ trợ thiết kế và in logo cho sản phẩm.

Giá sỉ tương đối rẻ, đảm bảo chất lượng theo thương hiệu.

Tiết kiệm thời gian đến của hàng chúng tôi vận chuyển tận nơi khách hàng chỉ việc ngồi nhà nhận hàng.

Đặt hàng và tư vấn qua hệ thống website của SanGia hoặc qua số hotline.

Cam kết hàng chính hãng 100%.

Tô sứ trắng Minh Châu mạ vàng in logoThời gian giao hàng sẽ tính từ lúc ký hợp đồng cộng thêm 5-7 ngày in logo lên sản phẩm. Vì thế để kịp tặng quà trước khi đặt hàng bạn nên cộng thêm 10 ngày trừ hao. Vui lòng liên hệ sớm nhất với chúng tôi để biết thêm về giá.