Bảng giá 104++ loại Chén dĩa giá sỉ - Chén bát ăn cơm

Tìm thấy 102 sản phẩm
Sắp xếp
 • CHÉN BÁT ĂN CƠM CK 11.5cm (CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG)
 • CHÉN BÁT ĂN CƠM CK 11.5cm (CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM TRÒN CHUAN KUO 10cm (CHÉN ĐỰNG SÚP TẠI QUÁN PHỞ)
 • CHÉN CƠM TRÒN CHUAN KUO 10cm (CHÉN ĐỰNG SÚP TẠI QUÁN PHỞ)
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm DAISY LY'S MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.5cm DAISY LY'S MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN SÚP 10cm JAS LYS LY'S HORECA
 • CHÉN SÚP 10cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.3 cm JAS LY'S MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.3 cm JAS LY'S MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm DAISY MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm DAISY MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.5cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 10.5cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • CHÉN CƠM 10.5cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.2cm NHÀ HÀNG JASMINE MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.2cm NHÀ HÀNG JASMINE MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm ĐÀI CÁC CHỈ BẠC MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.5cm ĐÀI CÁC CHỈ BẠC MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm NHÀ HÀNG JASMINE MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm NHÀ HÀNG JASMINE MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN SÚP LỌC CHUAN KUO 10cm
 • CHÉN SÚP LỌC CHUAN KUO 10cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN SÚP TRÒN CHUAN KUO 9cm
 • CHÉN SÚP TRÒN CHUAN KUO 9cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM LỌC CHUAN KUO 11.5cm
 • CHÉN CƠM LỌC CHUAN KUO 11.5cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 4 CẠNH CHUAN KUO 11cm
 • CHÉN CƠM 4 CẠNH CHUAN KUO 11cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 4 CẠNH CHUAN KUO 9.5cm
 • CHÉN CƠM 4 CẠNH CHUAN KUO 9.5cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN NHỎ VUÔNG CHUAN KUO 11.5cm
 • CHÉN NHỎ VUÔNG CHUAN KUO 11.5cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • CHÉN NHỎ VUÔNG CHUAN KUO 7cm
 • CHÉN NHỎ VUÔNG CHUAN KUO 7cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN GIA VỊ THỦY TINH UNION 105ml
 • LỐ CHÉN GIA VỊ THỦY TINH UNION 105ml
 • Giá: 67,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN THỦY TINH TRƠN UNION 325ml
 • LỐ CHÉN THỦY TINH TRƠN UNION 325ml
 • Giá: 119,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN SONOMA DESSERT BOWL 5 " OCEAN
 • LỐ CHÉN SONOMA DESSERT BOWL 5 " OCEAN
 • Giá: 333,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN PAIR PARADIS 4.5/8 OCEAN
 • LỐ CHÉN PAIR PARADIS 4.5/8 OCEAN
 • Giá: 268,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN THỦY TINH ASSURANCE 11.5CM OCEAN
 • LỐ CHÉN THỦY TINH ASSURANCE 11.5CM OCEAN
 • Giá: 175,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN STACK BOWL 6" OCEAN
 • LỐ CHÉN STACK BOWL 6" OCEAN
 • Giá: 260,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN DIAMOND BOWL 5" OCEAN
 • LỐ CHÉN DIAMOND BOWL 5" OCEAN
 • Giá: 203,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN HOA HỒNG INDO 12,5cm
 • CHÉN HOA HỒNG INDO 12,5cm
 • Giá: 2,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN BA LÁ INDO 12,5cm
 • CHÉN BA LÁ INDO 12,5cm
 • Giá: 2,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN TRƠN VIỀN MIỆNG INDO 12,5cm
 • CHÉN TRƠN VIỀN MIỆNG INDO 12,5cm
 • Giá: 5,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN VÒNG INDO 12,5cm
 • CHÉN VÒNG INDO 12,5cm
 • Giá: 3,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN VÒNG INDO 12cm
 • CHÉN VÒNG INDO 12cm
 • Giá: 3,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN BONG BÓNG INDO 12,5cm
 • CHÉN BONG BÓNG INDO 12,5cm
 • Giá: 3,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN XOÁY M INDO 11,5cm
 • CHÉN XOÁY M INDO 11,5cm
 • Giá: 3,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN MÓNG TAY INDO 11,5cm
 • CHÉN MÓNG TAY INDO 11,5cm
 • Giá: 2,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN VIỀN INDO 10,5cm
 • CHÉN VIỀN INDO 10,5cm
 • Giá: 4,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHIẾC LÁ INDO
 • CHIẾC LÁ INDO
 • Giá: 4,200đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM TRƠN INDO 10cm
 • CHÉN CHẤM TRƠN INDO 10cm
 • Giá: 2,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM TRƠN INDO 9cm
 • CHÉN CHẤM TRƠN INDO 9cm
 • Giá: 3,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm JAS LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM 9cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng