+97 Bộ Ly uống Rượu Vang đẹp và cao cấp nhất 2024

Tìm thấy 94 sản phẩm
Sắp xếp
 • LY DUCHESS 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG CHAMPAGNE
 • LY DUCHESS 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG CHAMPAGNE
 • Giá: 588,000đ / Lố 12 Cái
 • LY DUCHESS 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • LY DUCHESS 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • Giá: 588,000đ / Lố 12 Cái
 • LY CLASSIC 340ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • LY CLASSIC 340ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • Giá: 530,000đ / Lố 12 Cái
 • LY CLASSIC 255ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU BRANDY
 • LY CLASSIC 255ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU BRANDY
 • Giá: 495,000đ / Lố 12 Cái
 • LY CLASSIC 200ML OCEAN ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL MARGARITA
 • LY CLASSIC 200ML OCEAN ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL MARGARITA
 • Giá: 530,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 240ML OCEAN DÀNH ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG TRẮNG
 • LY LEXINGTON 240ML OCEAN DÀNH ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG TRẮNG
 • Giá: 597,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 455ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY LEXINGTON 455ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 705,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 315ML OCEAN DÙNG UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY LEXINGTON 315ML OCEAN DÙNG UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 597,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 185ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • LY LEXINGTON 185ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • Giá: 597,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 350ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • LY MADISON 350ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • Giá: 730,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 425ML OCEAN DÙNG ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY MADISON 425ML OCEAN DÙNG ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 730,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 650ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG TÂY COGNAC
 • LY MADISON 650ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG TÂY COGNAC
 • Giá: 730,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 345ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • LY MADISON 345ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • Giá: 764,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 210ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG VANG SỦI TĂM/ CHAMPAGNE
 • LY MADISON 210ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG VANG SỦI TĂM/ CHAMPAGNE
 • Giá: 730,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 650ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BURGUNDY
 • LY MADISON 650ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BURGUNDY
 • Giá: 764,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY MADISON 600ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BORDEAUX
 • LY MADISON 600ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BORDEAUX
 • Giá: 764,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BASIC 340ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • LY BASIC 340ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH BRANDY
 • Giá: 530,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SOLO SHOT 60ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • LY SOLO SHOT 60ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • Giá: 201,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CLASSIC 310ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG NƯỚC ÉP TRÁI CÂY/ SINH TỐ
 • LY CLASSIC 310ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG NƯỚC ÉP TRÁI CÂY/ SINH TỐ
 • Giá: 530,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY LEXINGTON 370ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU NGOẠI
 • LY LEXINGTON 370ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU NGOẠI
 • Giá: 597,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CLASSIC 195ML OCEAN DÙNG ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU TÂY BRANDY
 • LY CLASSIC 195ML OCEAN DÙNG ĐỂ THƯỞNG THỨC RƯỢU TÂY BRANDY
 • Giá: 426,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY BASIC 185ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • LY BASIC 185ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • Giá: 450,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY PLAZA SHOT 55ml OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • LY PLAZA SHOT 55ml OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • Giá: 247,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CONNEXION 215ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • LY CONNEXION 215ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU COCKTAIL
 • Giá: 722,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY CONNEXION DOUBLE ROCK 350ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • LY CONNEXION DOUBLE ROCK 350ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU MẠNH
 • Giá: 319,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY DUCHESS FLOWER 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG/ RƯỢU TRÁI CÂY
 • LY DUCHESS FLOWER 165ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG/ RƯỢU TRÁI ...
 • Giá: 720,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY DUCHESS FLOWER 255ML OCEAN DÙNG THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG
 • LY DUCHESS FLOWER 255ML OCEAN DÙNG THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG
 • Giá: 720,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SOCIETY WATER GOBLET 345ML OCEAN
 • LY SOCIETY WATER GOBLET 345ML OCEAN
 • Giá: 563,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SOCIETY 190ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • LY SOCIETY 190ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG NỔ/ CHAMPAGNE
 • Giá: 512,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SOCIETY 260ML OCEAN CHUYÊN DÙNG THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY SOCIETY 260ML OCEAN CHUYÊN DÙNG THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 512,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SOCIETY 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • LY SOCIETY 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • Giá: 512,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SANTÉ 340ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • LY SANTÉ 340ML OCEAN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG TRẮNG
 • Giá: 731,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SANTÉ 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG SỦI TĂM/ CHAMPAGNE
 • LY SANTÉ 210ML OCEAN CHUYÊN DÙNG THƯỞNG THỨC RƯỢU VANG SỦI TĂM/ ...
 • Giá: 731,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SANTÉ GOBLET 405ML OCEAN CHUYÊN DÙNG CHO TIỆC RƯỢU
 • LY SANTÉ GOBLET 405ML OCEAN CHUYÊN DÙNG CHO TIỆC RƯỢU
 • Giá: 697,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SANTÉ 635ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG BURGUNDY
 • LY SANTÉ 635ML OCEAN CHUYÊN DÙNG ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG BURGUNDY
 • Giá: 764,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SANTÉ 420ML OCEAN DÀNH ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • LY SANTÉ 420ML OCEAN DÀNH ĐỂ UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ
 • Giá: 731,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LY SANTÉ 595ML OCEAN CHUYÊN DÀNH UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BORDEAUX
 • LY SANTÉ 595ML OCEAN CHUYÊN DÀNH UỐNG RƯỢU VANG ĐỎ BORDEAUX
 • Giá: 765,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY SALSA - FLUTE CHAMPAGNE 165ml OCEAN
 • LỐ LY SALSA - FLUTE CHAMPAGNE 165ml OCEAN
 • Giá: 722,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY SALSA - COCK TAIL 210ml OCEAN
 • LỐ LY SALSA - COCK TAIL 210ml OCEAN
 • Giá: 722,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng
 • LỐ LY DUCHESS - WHITE WINE 200ml OCEAN
 • LỐ LY DUCHESS - WHITE WINE 200ml OCEAN
 • Giá: 588,000đ / Lố 12 Cái
 • Đặt hàng

 

Cung cấp hơn➡️95+ mẫu Ly uống rượu vang cao cấp ⭐️ có chất lượng tốt nhất VN hiện nay.🏆✅Với nhiều chủng loại Ly rượu phổ biến như ly uống rượu tây đẹp, ly rượu vang chính hãng, Ly Champagne bạn sẽ dễ dàng chọn được mẫu ly ưng ý với giá rẻ nhất.

 

Vì sao phải dùng cốc uống rượu chuyên dụng khi uống rượu vang?

 

Sử dụng ly thủy tinh uống rượu vang để thể hiện đẳng cấp

 

Từ trước đến nay, đi cùng những chai rượu vang không thể thiếu những bộ ly rượu vang bằng thuỷ tinh. Bởi chất liệu này sẽ giúp cho dòng chảy của rượu trở nên mượt mà, sóng sánh hơn. Từ đó, đẳng cấp của người sử dụng cũng trở nên vượt trội hơn.

Ly rượu vang thuỷ tinh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những nhà hàng lớn nhỏ giúp tạo nên sự sang trọng, đẳng cấp cho không gian phục vụ của họ.

 

Ảnh: Ly rượu vang cao cấp

 

Sử dụng ly rượu vang thủy tinh giúp kiểm soát mức độ oxi hoá của rượu

 

Ly rượu vang thường sẽ có rất nhiều hình dáng, phù hợp với những dòng rượu khác nhauu, chẳng hạn như ly champagne thuỷ tinh sẽ có thân cao và đường kính hẹp, ly uống rượu vang đỏ sẽ có thân thấp hơn như có bầu ly rộng,... Những thiết kế này không phải tự nhiên mà có mà nó đã trải qua sự tính toán vô cùng tinh tế và tỉ mỉ giúp cho chiếc ly kiểm soát được mức độ ôxi hoá của rượu bên trong và từ đo giảm bớt đi độ chát của rượu, mang lại cảm giác thưởng thức rượu đạt hiệu quả cao nhất.

 

Ảnh: Cốc uống rượu vang

 

Đảm bảo nhiệt độ và hương vị rượu vang

 

Những chiếc ly uống rượu vang cao cấp bằng thuỷ tinh sẽ thường được thiết kế với chân ly khá cao và có khoảng cách vừa đủ để ngừoi sử dụng cầm nắm mà không phải chạm đến bầu ly rượu. Nguyên nhân của thiết kế này chính là giúp cho nhiệt độ của rượu không bị ảnh hưởng bởi sự tiếp xúc của nhiệt độ cơ thể con người đến rượu, làm phá vỡ cấu trúc của rượu vang. Ngoài ra, thiết kế này cũng giúp thể hiên phép lịch sự của người sử dụng với đối phương.

Đồng thời, ly thuỷ tinh cũng sẽ giúp cho người thưởng rượu đánh giá được chính xác hơn chất luọnge rượu qua màu sắc và mang đến sự sang trọng khi thưởng thức cho người dùng. 

 

Ảnh: Ly rượu vang đỏ đẹp

 

Các loại ly uống rượu vang phổ biến 

 

Ly rượu vang trắng

 

Rượu Vang trắng thường được sử dụng cùng với những chiếc ly có  thân ly cao thẳng đứng, thành ly mỏng. Chính bởi thiết kế này sẽ giúp cho hương vị của rượu được lan tỏa và giữ lại được lượng cacbonat có trọng rượu. Không những thế, chân ly cao thẳng đứng còn giúp cho nhiệt độ rượu được giữ nguyên vẹn khi không có sự tiếp xúc của nhiệt độ bàn tay con người đến bầu ly rượu.

Ly rượu vang trắng cao cấp thường được sử dụng phổ biến trong các buổi tiệc rượu liên hoan có hải sản, bởi lẽ dòng vang trắng là thức uống vô cùng thích hợp khi dùng hải sản. Thiết kế sang chảnh của dòng ly này cũng sẽ giúp cho buổi tiệc trở nên sang trọng, đẳng cấp hơn. 

Hiện nay, hai thương hiệu sản xuất ly uống rượu vang trắng phổ biến nhất phải kể đến chính là Ocean và Luminarc với giá thành hợp lý và chất lượng đảm bảo. Ly uống rượu Ocean và Luminarc hiện nay đang được sử dụng rộng khắp ở hầu hết các hàng quán lớn nhỏ, kể cả những nhà hàng, khách sạn cao cấp. 

 

ẢnhLy rượu vang trắng giá rẻ

Ly rượu vang đỏ

 

Rượu vang đỏ là loại thức uống có cồn rất phổ biến trong giới kinh doanh và ở những buổi tiệc gặp gỡ những nhân vật quan trọng. Rượu vang đỏ mang một hương vị và độ cồn khá mạnh mẽ nên thiết kế của các dòng ly rượu vang thuỷ tinh tương ứng với loại rượu này cũng khá đặc thù.

Ly uống rượu vang đỏ cao cấp thường có bầu ly  tròn và miệng ly lớn hơn so với các loại rượu vang khác. Điều này giúp tặng diện tích tiếp súc của rượu với bề mặt ly thuỷ tinh và giảm đi được độ chát của rượu. Từ đó, bạn sẽ cảm nhận được hương vị của rượu và cũng như đảm bảo rằng rượu có nhiều không khí để ổn định hương vị và hương thơm cho từng giai đoạn của nó.

Một số loại rượu vang đỏ nên được phục vụ bằng đúng loại cốc rượu vang đặc trưng để đem đến những trải nghiệm tốt nhất như là: Burgundy, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bordeaux, Beaujolais, Petite Sirah, Merlot và Malbec.

 

Ảnh: Ly rượu vang đỏ

 

Ở Việt Nam, nhãn hiệu Ly rượu vang Ocean là thương hiệu được dùng nhiều nhất trong các dòng Ly Cốc rượu vang hiện nay. Chất lượng thủy tinh rất trong, bền bỉ, kiểu dáng sang trọng chính là những ưu điểm lớn nhất của thương hiệu ly rượu vang cao cấp Ocean.

 

Ly uống rượu tây đẹp

 

Khác hoàn toàn với thiết kế của các loại ly uống rượu vang, kiểu ly dùng để uống rượu mạnh yêu cầu thực khách phảicầm ly bằng cả bàn tay để làm cho hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào ly rượu sẽ giúp cho mùi vị thêm mạnh hơn. Loại rượu này thực khách thường đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm của rượu trước khi sử dụng.

Đ
iển hình như dòng ly Shot, Chính xác như cái tên của nó, một chiếc ly đơn giản, có thể chứa được từ 35 – 55ml. Ngoàira, còn có một số loại ly uống rượu tây đẹp khác như dòng ly Connexion, Rock Ocean,... 

 

Ảnh: Ly uống rượu tây đẹp

 

Ly rượu Champagne 

 

Ly uống champagne thường sẽ có kiểu dáng cao hơn các loại ly khác, đặc biệt là phần đế ly để thực khách cầm ly tại phần đế. Bởi rượu champagne thường uống lạnh, nếu thực khách cầm phần ly rượu sẽ làm giảm độ lạnh, dẫn đến món rượu chapagne không có được mùi vị tuyệt hảo nhất.

Ly Champagne thường có chân cao, thân cao và miệng hẹp. Điều này làm chậm quá trình bão hòa khí carbon, làm nổi bật mùi hương trái cây. Đồng thời, với thân ly cao, người thưởng thức rượu sẽ có thêm sự thích thú khi nhìn ngắm những bọt khí long lanh liên tục nối đuôi nhau hướng lên trên.

Nổi bật trong dòng ly vang trắng, ta phải kể đến dòng Lexington, Madison,... của Ocean. Đây là thương hiệu rất được ưa chuộng và là sự lựa chọn hàng đầu của những nhà hàng, khách sạn sang trọng, cao cấp.

 

Ảnh: Ly uống Champagne

Ly uống cocktail Ocean

 

Một ly cocktail thường được cấu tạo bởi bốn yếu tố chính: rượu nền, chất tạo mùi (rượu mùi), chất tạo màu (nước trái cây, nước ngọt) và trang trí. Tuy nhiên cũng có những loại cocktail chỉ có 2 thành phần như whisky – Co (whisky và coca), Gin – Tonic,...

Có rất nhiều loại Cocktail khác nhau, cho nên ly Cocktail cũng có rất nhiều loại và thiết kế đa dạng tương ứng với tính chất của từng loại cocktail khác nhau. Có thể kể tên một số dòng ly như Martini, Margarita, Hurricane, Poco, Pilsner… 

 

Ảnh: Ly uống cocktail Ocean

 

Các thương hiệu sản xuất ly uống rượu cao cấp

 

Sẽ có nhiều người thắc mắc “Ly rượu vang đỏ giá bao nhiêu?” hay “Ly rượu vang nào giá re nhưng chất lượng tốt?”. Bài viết dưới đây xin thông tin đến bạn một số loại ly uống rượu vang giá rẻ đến từ những thương hiệu được nhiều người tin tưởng nhất. Một số loại ly rượu Ocean cao cấp và Giá ly rượu vang ocean

 

Ly rượu thuỷ tinh - Ly vang đỏ Ocean

 

Ly uống rượu vang Ocean MADISON - BURGUNDY 650ml: 612,000đ / Lố 12 Cái

Bộ ly vang đỏ Ocean CLASSIC 230ml OCEAN: 389,000đ / Lố 12 Cái

Giá ly uống rượu vang DUCHESS - RED WINE 455ml OCEAN: 486,000đ / Lố 12 Cái

Ly vang đỏ LEXINGTON - RED WINE 315ml OCEAN: 478,000đ / Lố 12 Cái

 

Ảnh: Ly rượu vang ocean

 

Ly vang trắng Ocean:

 

Ly CLASSIC - WHITE WINE 195ml OCEAN: 389,000đ / Lố 12 Cái

Ly vang trắng ocean DIVA - WHITE WINE 200ml OCEAN: 507,000đ / Lố 12 Cái

 

Ảnh: Ly rượu vang Ocean giá rẻ

 

Giá ly thủy tinh uống rượu Luminarc:

Ly rượu thuỷ tinh LUMINARC SIGNATURE ABSINTHE 170ml H8980: 536,000đ / Lố 12 Cái

Bộ ly uống rượu cao cấp TINH LUMINARC ELEGENCE 190ML 12055: 536,000đ / Lố 12 Cái

Ly rượu thuỷ tinh LUMINARC SAVOIE 250ML 11907: 504,000đ / Lố 12 Cái

Bộ ly rượu vang cao cấp LUMINARC SAVOIE 170ML 11911: 447,000đ / Lố 12 Cái

 

Ảnh: Ly rượu vang thuỷ tinh Luminarc

 

Cửa hàng bán ly uống rượu vang Giá rẻ - Uy tín

SanGia VN luôn tự tin là một trong những đơn vị phân phối, bán ly rượu giá rẻ, chất lượng hàng đầu hiện nay. Trải qua nhiều năm hoạt động, SanGia VN đã nhận được sự tin tưởng của rất nhiều khách hàng lớn nhỏ trên khắp đất nước.

Quý khách muốn mua ly uống rượu vang, xin vui lòng liên hệ với SanGia VN theo thông tin ở cuối bài viết để được tư vấn kĩ càng nhất và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. 

Trước khi tìm hiểu về các dòng ly rượu vang, khách hàng cần lưu ý những ưu đãi khi mua hàng tại SanGia VN:


Giá rẻ nhất hiện nay.
- Có giao hàng tận nơi miễn phí.
- Tư vấn chuyên nghiệp.
- Tất cả hình ảnh, giá cả được niêm yết công khai tại website.

 

Ảnh: Địa chỉ bán ly rượu vang Luminarc giá tốt

 

Mua bộ ly uống rượu vang làm Quà tặng khách hàng


Những bộ ly uống rượu vang sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho bạn bè, gia đình, đối tác trong các ngày tân gia, khai trương, kỉ niệm thành lập. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn cũng thường xuyên dành tặng những bộ  cốc uống rượu vang in logo làm quà tặng cho khách hàng và đại lý của mình.

Bộ quà tặng ly rượu vang thường gồm 6 chiếc, 4 hoặc 2 chiếc tùy sự lựa chọn của mỗi người. Cần lưu ý là Nếu tặng bộ 6 chiếc thì sẽ tận dụng được những chiếc hộp cả nhà sản xuất để tiết kiệm chi phí sản xuất, in ấn hộp mới. 


Kinh nghiệp để mua ly uống rượu vang giá rẻ là chọn đơn vị uy tín chuyên cung cấp về Ly thủy tinh, có niêm yết giá công khai rõ ràng, tư vấn hỗ trợ đầy đủ thông tin khách hàng cần, giao hàng tận nơi.

Quý khách hàng có nhu cầu in logo lên Ly rượu vang thủy tinh, Tô Chén Dĩa, Áo Mưa Nón Bảo Hiểm các loại làm quà tặng khách hàng, nhanh tay liên hệ Quà tặng SanGia VN hoặc tham khảo tại đây để được báo giá tốt nhất.

Để được tư vấn kỹ hơn về các loại Ly Rượu Vang, những mẫu ly uống rượu đẹp làm quà tặng, hãy liên hệ tổng đài để được hỗ trợ tốt nhất.

 

Ảnh: Địa chỉ mua ly uống rượu vang giá rẻ  

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: Sales@Sangia.vn

► Website: https://www.sangia.vn