131+ mẫu Bộ Ấm chén đẹp - Bộ Ấm trà Minh long in logo

Tìm thấy 118 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
 • BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
 • Giá: Liên hệ
 • BỘ ẤM TRÀ CÓ GIÁ TỐT NHẤT LÀM QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
 • BỘ ẤM TRÀ CÓ GIÁ TỐT NHẤT LÀM QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
 • Giá: Liên hệ
 • BỘ ẤM TRÀ MẪU ĐƠN VIỀN CHỈ VÀNG LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH VIP
 • BỘ ẤM TRÀ MẪU ĐƠN VIỀN CHỈ VÀNG LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH VIP
 • Giá: Liên hệ
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA MINH LONG QUÀ TẶNG
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA MINH LONG QUÀ TẶNG
 • Giá: Liên hệ
 • BỘ ẤM CHÉN TRÀ BÁT TRÀNG HOA MẪU ĐƠN CHỈ VÀNG 0,7L
 • BỘ ẤM CHÉN TRÀ BÁT TRÀNG HOA MẪU ĐƠN CHỈ VÀNG 0,7L
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE CHỈ VÀNG MINH LONG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE CHỈ VÀNG MINH LONG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L MẪU ĐƠN VIỀN BẠCH KIM LÀM QUÀ TÂN GIA
 • BỘ TRÀ 0.7L MẪU ĐƠN VIỀN BẠCH KIM LÀM QUÀ TÂN GIA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG QUÀ TẶNG SINH NHẬT BỐ
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG QUÀ TẶNG SINH NHẬT BỐ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA VIỀN DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA VIỀN DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM PHA TRÀ THỦY TINH TRONG SUỐT GIÁ SIÊU TỐT
 • BỘ ẤM PHA TRÀ THỦY TINH TRONG SUỐT GIÁ SIÊU TỐT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ ANNA CAO 0.47l GIÁ RẺ LÀM QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • BỘ ẤM TRÀ ANNA CAO 0.47l GIÁ RẺ LÀM QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM CHÉN TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN QUAI SÓNG 0,8L IN LOGO MẠ VÀNG
 • BỘ ẤM CHÉN TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN QUAI SÓNG 0,8L IN LOGO MẠ VÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG CAO 0,7L LÀM QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
 • BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG CAO 0,7L LÀM QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG CAO CHỈ VÀNG 0,7L LÀM QUÀ BIẾU CAO CẤP
 • BỘ TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG CAO CHỈ VÀNG 0,7L LÀM QUÀ BIẾU CAO CẤP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM UỐNG TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN QUAI SÓNG 0,65L IN LOGO
 • BỘ ẤM UỐNG TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN QUAI SÓNG 0,65L IN LOGO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN QUAI SÓNG 0,8L IN LOGO
 • BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN QUAI SÓNG 0,8L IN LOGO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG QUAI CẮT CHỈ VÀNG 0,65L IN LOGO
 • BỘ TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG QUAI CẮT CHỈ VÀNG 0,65L IN LOGO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM UỐNG TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG QUAI CẮT 0,65L MẪU ĐỘC LẠ
 • BỘ ẤM UỐNG TRÀ BÁT TRÀNG VUÔNG QUAI CẮT 0,65L MẪU ĐỘC LẠ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM CHÉN BÁT TRÀNG LƯỠI LIỀM CHỈ VÀNG 0,65L ĐỘC ĐÁO
 • BỘ ẤM CHÉN BÁT TRÀNG LƯỠI LIỀM CHỈ VÀNG 0,65L ĐỘC ĐÁO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ ĐỘC ĐÁO BÁT TRÀNG LƯỠI LIỀM 0,65L CÓ HOA VĂN
 • BỘ ẤM TRÀ ĐỘC ĐÁO BÁT TRÀNG LƯỠI LIỀM 0,65L CÓ HOA VĂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ CAMELIA 0.8L DÁT VÀNG LÀM QUÀ KHAI TRƯƠNG
 • BỘ ẤM TRÀ CAMELIA 0.8L DÁT VÀNG LÀM QUÀ KHAI TRƯƠNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM CHÉN BÁT TRÀNG HOA MẪU ĐƠN 0,65L LÀM QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN
 • BỘ ẤM CHÉN BÁT TRÀNG HOA MẪU ĐƠN 0,65L LÀM QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ CAO CẤP BÁT TRÀNG TRÒN CHỈ VÀNG 0,65L
 • BỘ ẤM TRÀ CAO CẤP BÁT TRÀNG TRÒN CHỈ VÀNG 0,65L
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM UỐNG TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN CHỈ ĐỎ 0,65L LÀM QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN
 • BỘ ẤM UỐNG TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN CHỈ ĐỎ 0,65L LÀM QUÀ TẶNG NHÂN ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN 0,8L LÀM QUÀ TÂN GIA MỪNG THỌ
 • BỘ ẤM TRÀ BÁT TRÀNG TRÒN 0,8L LÀM QUÀ TÂN GIA MỪNG THỌ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ 0.3l MẪU ĐƠN SIÊU ĐẸP LÀM QUÀ SINH NHẬT BỐ
 • BỘ ẤM TRÀ 0.3l MẪU ĐƠN SIÊU ĐẸP LÀM QUÀ SINH NHẬT BỐ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ DAISY 0.65L CÀNH ĐÀO LÀM QUÀ TẶNG TẾT
 • BỘ ẤM TRÀ DAISY 0.65L CÀNH ĐÀO LÀM QUÀ TẶNG TẾT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ HOA VĂN CHIM LẠC LÀM QUÀ TẶNG MỪNG NHÀ MỚI
 • BỘ ẤM TRÀ HOA VĂN CHIM LẠC LÀM QUÀ TẶNG MỪNG NHÀ MỚI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ JASMINE CHỈ XANH LÁ LÀM QUÀ TẶNG TÂN GIA
 • BỘ ẤM TRÀ JASMINE CHỈ XANH LÁ LÀM QUÀ TẶNG TÂN GIA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM CHÉN JASMINE TỨ QUÝ LÀM QUÀ TẶNG KHAI TRƯƠNG
 • BỘ ẤM CHÉN JASMINE TỨ QUÝ LÀM QUÀ TẶNG KHAI TRƯƠNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM CHÉN MINH LONG GIÁ RẺ LÀM QUÀ TẶNG IN LOGO
 • BỘ ẤM CHÉN MINH LONG GIÁ RẺ LÀM QUÀ TẶNG IN LOGO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.47L ANNA ELIP CHỈ VÀNG MINH LONG QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP
 • BỘ TRÀ 0.47L ANNA ELIP CHỈ VÀNG MINH LONG QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.45L ANH VŨ BẠCH KIM MINH LONG SIÊU ĐỘC LẠ
 • BỘ TRÀ 0.45L ANH VŨ BẠCH KIM MINH LONG SIÊU ĐỘC LẠ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L MẪU ĐƠN MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG MẸ
 • BỘ TRÀ 0.7L MẪU ĐƠN MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG MẸ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ CAO 0.47L ANNA CHỈ VÀNG LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
 • BỘ TRÀ CAO 0.47L ANNA CHỈ VÀNG LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG CÔNG TY
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG CÔNG TY
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.65L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG SỰ KIỆN
 • BỘ TRÀ 0.65L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG SỰ KIỆN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L JASMINE TRẮNG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG NÔNG DÂN
 • BỘ TRÀ 1.1L JASMINE TRẮNG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG NÔNG DÂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.45L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ĐẠI LÝ
 • BỘ TRÀ 0.45L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ĐẠI LÝ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.35L JASMINE TRẮNG MINH LONG IN LOGO GIÁ RẺ
 • BỘ TRÀ 0.35L JASMINE TRẮNG MINH LONG IN LOGO GIÁ RẺ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng

 

Tổng hợp hơn 109 mẫu ➡️ Bộ Ấm chén đẹp- Bộ ấm trà in logo  🏆✅ giá rẻ làm quà tặng đẹp nhất trên thị trường.✅ Bao gồm các thương hiệu Minh Long, Minh Châu, Bát Tràng với mẫu mã đẹp siêu chất lượng.

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

NỘI DUNG CHÍNH

Bộ ấm chén hay Bộ ấm trà?

Những Bộ ấm chén Minh Long I đẹp nhất

Bộ ấm chén Minh Long Mẫu đơn trắng

Bộ ấm chén Minh Long Anh vũ trắng

Bộ ấm trà Minh Long Daisy

Bộ tách trà cao cấp Jasmine của Minh Long

Bộ ấm trà Minh Long Camelia

Bộ ấm chén cao cấp Elip viền chỉ vàng

Bộ ấm trà đẹp giá rẻ Minh Châu

Bộ ấm chén cao cấp Bát tràng

Những Bộ ấm chén đẹp giá rẻ bán chạy nhất 2020

Dịch vụ in logo lên bộ ấm trà sứ làm Quà tặng

Những bộ ấm chén in logo giá bao nhiêu?

Báo giá bộ cốc chén đại hội

Hộp đựng + túi xách Bộ trà

Quy trình đặt hàng - Nhận báo giá bộ ấm chén

 

Bộ ấm chén hay Bộ ấm trà?

 

Bộ ấm chén hoặc bộ ấm trà đều là từ chỉ những bộ sản phẩm bằng gốm sứ gồm 1 bình, 6 tách và 6 dĩa lót tách dùng để uống trà. Bộ ấm chén là từ hay được nghe nhiều ở các tỉnh miền Bắc, còn bộ ấm trà là từ thường được sử dụng ở các tỉnh miền Nam.

Bộ ấm chén uống chè ở miền Bắc thường có thể tích nhỏ bởi văn hóa uống chè đặc, dung tích 1 bộ ấm chén thường dùng ở miền Bắc là khoảng 0,3l - 0,5l.

Bộ ấm trà ở Miền Nam thường có dung tích to hơn bởi văn hóa uống trà loãng hơn, dung tích 1 bộ ấm trà có thể lên đến 1.1 lít.

Những Bộ ấm chén Minh Long I đẹp nhất

 

Minh Long là một trong những thương hiệu gốm sứ nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn cả Thế Giới. Gốm sứ Minh Long ra đời từ những năm 1970, nhưng ít ai biết được sự ra đời của thương hiệu nổi tiếng này là sự kết của 2 cái tên Lý Ngọc Minh và Dương Văn Long. Đến năm 1980 khi chí hướng của 2 người khác nhau nên tách ra thành Minh Long I chuyên sản xuất gốm sứ mỹ nghệ và Minh Long II chuyên sản xuất gốm sứ cách điện. 

Minh Long I là thương hiệu đi đầu trong ngành sản xuất gốm sứ công nghiệp, với hàng ngàn sản phẩm đa dạng từ bộ trà, bộ bàn ăn, bình hoa,… các sản phẩm của Minh Long I đều mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn đậm tính truyền thống dân tộc.

Nguyên liệu chính để tạo ra các sản phẩm gốm sứ của Minh Long I là cao lanh, thạch anh, đá tràng thạch và các chất phụ gia khác. Các sản phẩm gốm sứ trắng của Minh Long I đều được nung ở nhiệt độ cao, lên tới 1380 độ C, tạo nên tính bền chắc, khó sứt mẽ hay trầy xước do va chạm.

 

Từ những bộ ấm chén đẹp bằng sứ trắng này, Minh Long I vẽ thêm hoa văn, màu sắc, viền khác nhau để tạo ra những mẫu mã khác nhau. Những bộ ấm chén cao cấp giá rẻ bằng sứ trắng của Minh Long I luôn có mức giá thấp hơn so với những sản phẩm có thêm họa tiết. 

Phân khúc khách hàng của Minh Long I rất đa dạng, từ khách hàng lẻ đến khách hàng sỉ đều có những mức giá hay chiết khấu phù hợp. Đối với tổ chức - doanh nghiệp thì bộ quà tặng ấm chén là nhóm sản phẩm phù hợp để In logo làm quà tặng khách hàng, nhân viên,... Tuy giá bộ ấm chén Minh Long I cao hơn so với các đối thủ cùng ngành nhưng chất lượng và mẫu mã đẹp mắt chính là 2 tiêu chí hàng đầu đưa khách hàng đến với Minh Long I và biến Minh Long I trở thành cái tên đắt giá nhất thị trường Gốm Sứ.

Những bộ cốc chén đẹp, chất lượng mà SanGia VN cung cấp có đầy đủ các kích cỡ từ 300ml - 1100ml để khách hàng chọn lựa theo nhu cầu, giá ấm chén Minh Long I sẽ được cập nhật thường xuyên bên dưới.

Dưới đây là các mức giá Bộ ấm chén cao cấp Minh Long I phổ biến hiện nay:

 

Bộ ấm chén Minh Long Mẫu đơn

 

► Bộ Mẫu Đơn 0.3L Trắng: 330.000đ

► Bộ Mẫu Đơn 0.3L Chỉ Bạch Kim: 528.000đ

► Bộ Mẫu Đơn 0.3L Chỉ Vàng: 528.000đ

► Bộ Mẫu Đơn 0.7L Trắng: 572.000đ

► Bộ Mẫu Đơn 0.7L Chỉ Bạch Kim: 864.000đ

► Bộ Mẫu Đơn 0.7L Chỉ Vàng: 864.000đ

► Bộ Mẫu Đơn có hoa văn: Giá tùy từng bộ

 

Bộ ấm chén Minh Long Anh vũ 

 

► Bộ Anh Vũ 0.45L Trắng: 539.000đ

► Bộ Anh Vũ 0.45L Chỉ Vàng: 605.000đ

► Bộ Anh Vũ 0.45L Chỉ Bạch Kim: 737.000đ

 

 

 

Bộ ấm trà Minh Long Daisy

 

► Bộ Daisy 0.45L Trắng: 341.000đ

► Bộ Daisy 0.65L Trắng: 402.000đ

► Bộ Daisy có hoa văn: Giá tùy từng bộ

 

Bộ tách trà cao cấp Jasmine của Minh Long

 

► Bộ Jas 0.35L Trắng: 319.000đ

► Bộ Jas 0.7L Trắng: 451.000đ

► Bộ Jas 0.7L chỉ vàng: 649.000đ

► Bộ Jas 1.1L Trắng: 561.000đ

► Bộ Jasmine có hoa văn: Giá tùy từng bộ

 

Bộ ấm trà Minh Long Camelia

 

► Bộ trà Came 0.5L Trắng: 407.000đ

► Bộ trà Came 0.5L Chỉ Vàng: 583.000đ

► Bộ Came 0.8L Trắng: 506.000đ

► Bộ Came 0.8L Chỉ Vàng: 784.000đ

► Bộ Came 1.1L Trắng: 765.000đ

► Bộ Camelia có hoa văn: Giá tùy từng bộ

 

Bộ ấm chén cao cấp Elip viền chỉ vàng

 

► Bộ Cốc chén 0.47L Anna Cao Viền Chỉ Vàng: 550.000đ

► Bộ 0.47L Anna Elip Viền Chỉ Vàng: 605.000đ

 

 

 

Bộ ấm trà đẹp giá rẻ Minh Châu

 

Minh Châu là thương hiệu sản xuất gốm sứ gia dụng mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Chuyên sản xuất các sản phẩm như bộ ấm chén giá rẻ, bộ bát đĩa, bộ chén cơm,… Tuy là thương hiệu mới, nhưng các sản phẩm gốm sứ Minh Châu đều có chất lượng tốt không thua kém những thương hiệu lâu năm .

Nhất là bộ ấm trà Minh Châu được nung nhiều lần ở nhiệt độ cao. Lần đầu được nung xương mộc ở nhiệt độ 1250 độ C, lần 2 nung men ở nhiệt độ 1280 độ C và cuối cùng là nung trang trí ở nhiệt độ 1080 độ C. 

Với sự nổ lực và sáng tạo không ngừng, Bộ ấm trà Minh Châu ngày càng có nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng đã lấy lòng được rất nhiều phân khúc khách hàng, không chỉ khách hàng lẻ mà còn cả khách hàng Doanh Nghiệp. Điểm mạnh của những bộ ấm trà giá rẻ Minh Châu chính là mức giá cực tốt so với các mặt hàng tương tự của các thương hiệu khác, phù hợp để các doanh nghiệp tặng quà số lượng lớn cho khách hàng, đối tác mà không lo về chi phí.

So sánh giá với các sản phẩm tương đương, Bộ ấm trà quà tặng sứ Minh Châu mang lại sự tiết kiệm lên đến 50%, nhất là những dự án lớn thì số tiền tiết kiệm được quả thật là một con số không nhỏ. Mã Khuyến mãi: qtsg123

 

 
Bộ ấm chén cao cấp Bát tràng

 

Bát Tràng là thương hiệu quá đổi quen thuộc của người dân Việt Nam, trong những năm đầu khi Việt Nam gia nhập nền kinh tế thị trường của thế kỷ 20 thì các hợp tác xã bị giải thể, thay vào đó là các công ty và những hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ, đã tạo nên làng nghề gốm sứ Bát Tràng lâu đời và nổi tiếng nhất hiện nay. 

Các sản phẩm Bộ ấm chén sứ Bát Tràng tuy có giá không cao nhưng giàu tính thẩm mỹ và tinh hoa của dân tộc. Mỗi bộ ấm chén đều mang những sắc thái của làng xã vùng đồng bằng Bắc bộ, vừa tạo ra nét đặc thù của nghề gốm, nhưng bên cạnh đó vẫn đáp ứng được đầy đủ thị hiếu của khách hàng hiện nay.

Chiều lòng được những khách hàng cần bộ ấm trà quà tặng giá rẻ là điểm mạnh của gốm sứ Bát Tràng, có thể nói là giá rẻ nhất trong các bộ quà tặng gốm sứ hiện nay, phù hợp nhu cầu tặng những bộ ấm trà giá rẻ với số lượng lớn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điểm yếu của Bộ trà Bát tràng là chất lượng không đồng đều, do quy trình sản xuất thủ công và không tập trung, dẫn đến mỗi hộ gia đình khác nhau sẽ có chất lượng sản phẩm khác nhau. Điều này cần đòi hỏi khách hàng cần có kinh nghiệm cũng như kiến thức về gốm sứ khi mua hàng.

 

Những Bộ ấm chén đẹp giá rẻ bán chạy nhất 2020

 

2020 bắt đầu bằng đại dịch cúm Corona, tạo nên cơn khủng hoảng toàn cầu nói chung. Tại Việt Nam, nguồn cung cấp các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc bị giảm đáng kể, kéo theo đó là sự tăng trưởng doanh số vượt bậc của các sản phẩm sản xuất trong nước, đặc biệt là ngành gốm sứ.

Bộ ấm chén uống trà là món quà tặng khách hàng phổ biến của các Ngân hàng, tập đoàn lớn. Các kỳ họp Đại hội Đảng trong năm 2020 cũng chọn bộ ấm chén uống trà cao cấp là quà tặng cho các đại biểu tham dự.

SanGia VN xin giới thiệu những mẫu bộ ấm chén cao cấp đẹp được lựa chọn nhiều nhất trong năm 2020 để khách hàng tiện tham khảo khi mua hàng:

► Bộ ấm trà đẹp 0.5 L - Camellia sứ Trắng của thương hiệu Minh Long thích hợp làm quà tặng cho khách hàng cao cấp của doanh nghiệp vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, tri ân khách hàng, hội thảo,... giá bộ ấm chén này chỉ từ 400k/1 bộ

► Bộ tách trà Minh Long Mẫu đơn Trắng hoặc hoa văn Thanh Trúc chuyên dùng làm quà tặng Mẹ, Quà mừng thọ, quà tặng chúc thọ các cụ bà. Những bộ cốc chén đẹp có kiểu dáng độc đáo lại tiện dụng nênđược rất nhiều người lớn tuổi yêu thích, giá từ 330k - 1tr1/bộ.


► Mẫu ấm chén đẹp Daisy Trắng 0,45L của Minh Long giá chỉ từ 340k, đây là món quà tặng thích hợp để doanh nghiệp tặng quà cho nhân viên hoặc khách hàng cho mẫu mã đẹp mắt, chất lượng cao và dễ dàng in logo lên ấm chén để quảng bá thương hiệu.

► Bộ tách trà Minh Long in hoa văn Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý, Chim Lạc chuyên làm quà tặng Mừng thọ, Quà tặng sinh nhật sếp, Quà tặng bố... Sản phẩm được đóng hộp đẹp, chắc chắn, có giá từ 790k/bộ.

► Bộ ấm trà quà tặng Minh Châu dung tích từ 0.5 - 0.8 L Đóng hộp theo chuẩn NSX. Sản phẩm chỉ có giá từ 300k/1 bộ.

► Bộ ấm chén in logo là xu hướng chọn quà tặng từ 2018 đến nay. Tổ chức, doanh nghiệp chọn mua bộ ấm chén in logo làm quà tặng số lượng lớn thường chọn những Bộ trà giá rẻ, từ 180k - 350k. Thương hiệu được ưa thích nhất trong phân khúc giá rẻ này là Bộ quà tặng Ấm chén Bát Tràng và Bộ trà Minh Châu.  

 

 

Dịch vụ in logo lên ấm chén của chúng tôi chính là cách làm cho những bộ ấm chén quà tặng của khách hàng trởnên có ý nghĩa hơn và giúp cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu hiệu quả. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc in ấn logo lên các sản phẩm quà tặng, chúng tôi đã cung cấp những bộ ấm chén đẹp giá rẻ cho hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ khác nhau, từ Văn Phòng Tỉnh Ủy, Công ty Đa quốc gia cho đến Cửa hàng bán lẻ,...

Với công nghệ in logo lên bộ ấm trà cao cấp, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, quy trình chuyên nghiệp, chúng tôi luôn cam kết mang lại cho khách hàng những bộ cốc chén đẹp nhất với chất lượng và giá cả tốt nhất.

 

Những bộ ấm chén in logo giá bao nhiêu?

 

“Những bộ ấm chén in logo giá bao nhiêu?” Luôn là câu hỏi khiến cho nhiều doanh nghiệp phải băn khoăn và lo ngại. Đến với SanGia VN, quý doanh nghiệp sẽ không còn phải mệt mỏi vì chuyện cân nhắc chi phí cho quà tặng bởi chúng tôi tự tin là một trong những đơn vị cung cấp những bộ ấm chén giá rẻ và dịch vụ in chất lượng với giá cạnh tranh nhất thị trường.

Chi phí in logo lên bộ ấm chén uống trà sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cụ thể như sau:

► Số màu của Logo: Logo càng đơn giản (Càng ít màu) sẽ càng rẻ. Số lượng màu, độ phức tạp của logo càng tăng sẽ làm chi phí in cao hơn.

► Số lượng Bộ Ấm chén in logo: Với số lượng in càng lớn, giá thành in ấn logo sẽ càng rẻ. Thông thường, chúng tôi nhận in số lượng từ 20 bộ ấm chén quà tặng trở lên để đảm bảo giá thành tốt nhất cho khách hàng.

► Vị trí in: Càng ít vị trí in logo thì chi phí in ấm chén quà tặng sẽ càng thấp. Ví dụ In logo lên 1 mặt của Bình và tách sẽ rẻ hơn in logo lên 2 mặt của cả Bình Tách và Dĩa.

► Thời gian đặt hàng: Thông thường, thời gian in logo lên ấm chén là từ 7 - 10 ngày, thời gian này sẽ không ảnh hưởng đến giá in logo nhưng trong trường hợp khách hàng cần gấp, cần phải tăng ca làm liên tục thì giá in logo lên bộ chén trà có thể sẽ có thay đổi đôi chút, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng hài lòng.

► Riêng trong một số trường hợp đặc biệt: khách hàng cần in logo bằng màu nhũ vàng (Được làm từ vàng 24k nguyên chất) chúng tôi nhập khẩu từ Đức lên những bộ ấm chén quà tặng, chi phí in logo sẽ thay đổi tùy từng thời điểm nhất định. 

 

Báo giá bộ cốc chén đại hội

 

Quà tặng ấm chén là một trong những món quà tặng đại hội HOT nhất năm 2020 bởi sự tinh tế và sự thẫm mỹ hoàn toàn xứng đáng với các đại biểu của đại hội. Sau đây chúng tôi xin cung cấp đến quý khách hàng những mẫu ấm chén đẹp cho đại hội được đặt hàng nhiều nhất tại SanGia VN.

► Bộ ấm trà Minh Long Camellia Trắng 0,5L chỉ từ 400k/ 1 bộ

► Bộ tách trà giá rẻ Minh Châu giá chỉ từ 300k/ 1 bộ 

►  Bộ ấm trà giá rẻ Bát Tràng tròn quai sóng 0,65L giá chỉ từ 220k/ 1 bộ

 

Hộp đựng + túi xách Bộ trà

 

Một bộ ấm chén trà làm quà tặng cần phải có bao bì đẹp mắt vừa để chúng ta thể hiện sự thành ý của mình đến người được tặng vừa giúp cho món quà trở nên có giá trị hơn.

Và để quý khách hàng yên tâm trong quá trình chuyên chở, vận chuyển, đặc biệt các khách hàng ở xa, chúng tôi cung cấp Bộ ấm chén cao cấp Minh Long với 1 chiếc hộp nhỏ gọn, chắc chắn, sang trọng. Khách hàng có thể yên tâm không lo bể mẻ, và có thể thoải mái đem tặng cho khách hàng, người thân.

 

Ảnh: Hộp đựng bộ ấm Minh Long

 

Ảnh: túi xách đựng bộ trà Minh Long

 

Khách hàng hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng Bộ ấm chén Gốm sứ Minh Long bởi:

► Những bộ ấm chén uống trà Minh Long không chứa các chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời giúp giữ cho hương vị của trà được thương ngon trọn vẹn.

► Màu men cho các bộ trà Minh Long là màu men trắng, không phai, không ngả màu.

► Hoa văn chìm trực tiếp trên sản phẩm, không bị trầy, không bị tróc, bền đẹp theo thời gian.​

► Những bộ ấm trà cao cấp có thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã, hoa văn tinh xảo.

► Sản phẩm chất lượng, độ bền cao, khó bể mẻ khi va chạm.

► Những bộ cốc chén đẹp đều có khả năng chịu sốc nhiệt cao, từ 200 độ C sang dưới 0 độ C.

► Công nghệ nano giúp bề mặt bộ trà sáng bóng, không bám bẩn, dễ chùi rửa.

 

Quy trình đặt hàng - Nhận báo giá bộ ấm chén

 

Bước 1: Khách hàng gửi email theo mẫu hoặc liên hệ qua điện thoại cung cấp các thông tin cần thiết sau

1. Tên đơn vị:................................................................

2. Yêu cầu đặt hàng: VD: Bộ ấm chén in logo tặng cho đại lý.

3. Mẫu logo: VD: Logo 2 màu in tại 1 vị trí.

4. Ngân sách dự chi cho 1 sản phẩm/bộ sản phẩm........................................................

5. Thời gian dự tính tiến hành: ...............

6. Các yêu cầu khác: VD như giao hàng, Làm Hộp, ........................................

Bước 2: Nhân viên sẽ tư vấn và gửi báo giá bộ ấm chén để khách hàng chọn lựa sản phẩm ưng ý nhất.

Bước 3: Khách hàng gửi mẫu logo cần in để chúng tôi thiết kế mô phỏng Mẫu ấm chén in logo mà khách hàng yêu cầu trên sản phẩm.

Bước 4: Khi có yêu cầu mua Ấm Chén của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ in mẫu thực tế dựa trên thiết kế mô phỏng và gửi trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng để xét duyệt.

Bước 5: Nếu mẫu in thực tế đạt yêu cầu, doanh nghiệp ký hợp đồng, đặt cọc. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành in và giao hàng theo lịch đã định, đảm bảo đúng mẫu in thực tế đã được ký duyệt.

Nhanh tay liên hệ theo thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí về cách chọn Bộ Ấm chén Minh Long, Bộ ấm trà quà tặng các loại; Để được báo giá tốt nhất, giao hàng tận nơi.

 

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: CongtySanGiaVN@gmail.com

► Website: https://www.sangia.vn