+65 Giỏ Quà Tết 2024 cho Doanh nghiệp giá chỉ từ 500k

Tìm thấy 94 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU LONG PHỤNG
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU LONG PHỤNG
 • Giá: Liên hệ
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU SẮC XUÂN
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU SẮC XUÂN
 • Giá: Liên hệ
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU HẠC VÂN
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU HẠC VÂN
 • Giá: Liên hệ
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU HẠC NGỌC
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU HẠC NGỌC
 • Giá: Liên hệ
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 8
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 8
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 7
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 7
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 6
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 6
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 5
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 5
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 4
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 4
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 3
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 3
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 2
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 2
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 1
 • HỘP QUÀ TẾT 2023 - SET UP THEO YÊU CẦU MẪU 1
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU CHIVAS SET UP THEO YÊU CẦU
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU CHIVAS SET UP THEO YÊU CẦU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU VANG CAO CẤP SET UP THEO YÊU CẦU
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU VANG CAO CẤP SET UP THEO YÊU CẦU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU NGOẠI SET UP THEO YÊU CẦU
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU NGOẠI SET UP THEO YÊU CẦU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU VANG SET UP THEO YÊU CẦU
 • MẪU HỘP QUÀ - GIỎ QUÀ RƯỢU VANG SET UP THEO YÊU CẦU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT CAO CẤP TRÊN 1TR DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT CAO CẤP TRÊN 1TR DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT TRANG TRỌNG LỊCH SỰ GIÁ DƯỚI 1TR
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT TRANG TRỌNG LỊCH SỰ GIÁ DƯỚI 1TR
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT 2023 SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ CỰC TỐT CHỈ 3XX
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT 2023 SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ CỰC TỐT CHỈ 3XX
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT 2023 SIÊU ĐẸP GIÁ CHỈ 3XX
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT 2023 SIÊU ĐẸP GIÁ CHỈ 3XX
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT CAO CẤP TRÊN 1TR DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT CAO CẤP TRÊN 1TR DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT TRANG TRỌNG LỊCH SỰ GIÁ DƯỚI 1TR
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT TRANG TRỌNG LỊCH SỰ GIÁ DƯỚI 1TR
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ CỰC TỐT CHỈ 2XX
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ CỰC TỐT CHỈ 2XX
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 SIÊU ĐẸP GIÁ CHỈ 2XX
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 SIÊU ĐẸP GIÁ CHỈ 2XX
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 4
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 4
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 1
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 1
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 2
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 2
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 3
 • MẪU HỘP QUÀ TẾT 2023 CÓ IN LOGO MIỄN PHÍ MẪU 3
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP BẰNG GỖ CAO CẤP
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP BẰNG GỖ CAO CẤP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP BẰNG GỖ ĐƠN GIẢN
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP BẰNG GỖ ĐƠN GIẢN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP PHỐI GỖ IN HỌA TIẾT
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP PHỐI GỖ IN HỌA TIẾT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP ĐƠN GIẢN TẶNG KHÁCH
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP ĐƠN GIẢN TẶNG KHÁCH
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP TẶNG ĐỐI TÁC CUỐI NĂM
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP TẶNG ĐỐI TÁC CUỐI NĂM
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP TẶNG KHÁCH HÀNG
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP TẶNG NHÂN VIÊN CUỐI NĂM
 • MẪU GIỎ QUÀ ĐẸP TẶNG NHÂN VIÊN CUỐI NĂM
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG TẾT CAO CẤP CHO KHÁCH HÀNG
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG TẾT CAO CẤP CHO KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG TẾT ĐƠN GIẢN Ý NGHĨA
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG TẾT ĐƠN GIẢN Ý NGHĨA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG ĐỐI TÁC Ý NGHĨA GIÁ RẺ
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG ĐỐI TÁC Ý NGHĨA GIÁ RẺ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT TẶNG CẤP TRÊN ĐẸP
 • MẪU GIỎ QUÀ TẾT TẶNG CẤP TRÊN ĐẸP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG SẾP Ý NGHĨA CAO CẤP
 • MẪU GIỎ QUÀ TẶNG SẾP Ý NGHĨA CAO CẤP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng

 

➡️ Giỏ quà tết ý nghĩa giá siêu rẻ🏆 chỉ có tại SanGia VN, các bộ giỏ quà tết dành cho doanh nghiệp tặng khách hàng, đối tác, nhân viên chỉ từ 900k.

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Ý nghĩa của Giỏ quà Tết

 

Giỏ quà tết dường như đã trở thành món quà tặng quen thuộc đối với chúng ta, một trong những món quà có thể tặng vào ngày Tết Nguyên Đán, nhiều công ty dành tặng món quà này đến đối tác và khách hàng cũ của mình. 

Giỏ quà Tết với nhiều món từ bánh trái, rượu, kẹo,.... thông điệp khi tặng giỏ quà tết là hy vọng khách hàng có nhiều may mắn an khang trong năm mới. Chiếc giỏ quà tết sẽ là lời chúc một cái Tết ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng, sung túc,.. một món quà hơn cả lời chúc.

Tùy vào đối tượng được tặng mà giỏ quà tết sẽ có một ý nghĩa riêng:

Nếu giỏ quà tết biếu ông bà, cha mẹ chú bác món quà ý nghĩa mang những thông điệp như sự biết ơn và tôn trọng đối với các bật phụ huynh đã nuôi nấng dạy dỗ chúng ta, mong ràng ông bà, cha mẹ, chú bác có thể có thật nhiều sức khỏe. 

►Tặng giỏ quà tết cho thầy cô để tỏ lòng biết ơn và công lao dạy dỗ, tri ân thầy cô cũ là nét đẹp của lòng “tôn sư trọng đạo” đáng quý giá.

Giỏ quà tết tặng bạn bè, đồng nghiệp mang thông điệp chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng nhiều niềm vui trong cuộc sống. 

Giỏ quà tết tặng công nhân thể hiện ý nghĩa tin tưởng, hoan nghênh là hàng động động viên nhân viên của công ty.

Giỏ quà tết tặng khách hàng là bày tỏ lời chúc mừng năm mới ra thì nó còn là tình cảm, sự chân thành, lòng biết ơn. Bởi vì khách hàng, đối tác luôn tin tưởng và hợp tác vì sự phát triển chung vì lợi ích chung.

►Đối với những khách hàng VIP, lựa chọn món quà tết này không chỉ gắn kết lâu dài mà còn thể hiện sự tri ân đặc biệt cho khách. 

Dù là với ý nghĩa như thế nào thì giỏ quà tặng tết là một trong những món quà thiết thực, phù hợp và ý nghĩa nhất.

Những lưu ý khi chọn mua Giỏ quà Tết

 

Vật phẩm bên trong giỏ phải phù hợp

 

Tùy vào đối tượng khách hàng khác nhau mà ta chọn giỏ quà tặng phù hợp. Ví dụ như khách hàng là người trẻ tuổi thì lựa chọn các món bánh nhiều đường nhiều béo, đối với khách hàng VIP nên chọn những giỏ quà tặng chất lượng bao gồm rượu vang, chocolate, hạt điều, cà phê,... đặc biệt với người lớn tuổi bạn nên chọn các sản phẩm phù hợp với lứa tuổi của họ ví dụ như: sữa, trái cây, nước yến,...

Ngày nay với sự phát triển của ngành quà tặng thì khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc chọn được giỏ quà ưng ý và phù hợp với người được tặng. 

Cân bằng lượng quà bên trong giỏ

 

Trung bình một giỏ quà đầy đủ thường sẽ có từ 7 đến 10 sản phẩm được sắp xếp vừa vặn và đẹp mắt. Giỏ quà tặng được bao gói bằng giấy kính trong suốt nên nếu quá ít quà thì trông chiếc giỏ không được đẹp, nếu quá nhiều quà thì làm cho việc bao gói trở nên khó khăn. Một số sản phẩm đó có thể là: 

Rượu vang Carmen 1850.

Cabernet Sauvignon.

Chocolate Ritter Sport.

Chocolate Ritter Rum Raising.

Gừng sấy mật ong.

Chocolate Venetto hạt phỉ hộp thiếc.

Hạt điều.

Cafe Devin 2 in 1 Bánh quy hạt dẻ tách vỏ.

Bánh quy La Trinitaine Galettes.

Giỏ oval quai lất Chocolate Carmen.Bên cạnh những sản phẩm trên, khách hàng khi đặt giỏ quà tết tại công ty SanGia VN bạn có thể thêm hoặc bớt những món quà vào giỏ tùy ý, như vậy cũng tiện dụng hơn khi bạn mua quà tại các cửa hàng vì thể thêm hoặc bớt món quà trong giỏ. 

 

 

 

Thiết kế giỏ quà đẹp mắt

 

Mùa của một giỏ quà thường sẽ có màu đỏ và vàng tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Giỏ quà Tết thường sẽ được trưng bày nên yếu tố thẩm mỹ rất quan trọng. Khi mà nhà cửa được trang trí, mọi thức được thay mới thì giỏ quà tết trên tay khách hàng cũng phải thật sang trọng và tỏa sáng.

Nên lựa chọn một giỏ quà tết đã được đóng gói, sắp xếp hợp lý không được chọn giỏ quà tết với bao gói bị nhăn nhúng, cũ vì bụi, tất cả sản phẩm bên trong giở đều phải được dán nhãn rõ ràng, sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. 

 

Giỏ quà Tết nên mua ở đâu đảm bảo chất lượng?

 

Mua giỏ quà Tết cho khách hàng, đối tác,... bạn có thể đến các cửa hàng trong siêu thị hoặc để có giá rẻ bạn có thể liên hệ với công ty SanGia Vn chúng tôi, địa chỉ uy tín để mua giỏ quà tết mà không lo sợ hàng kém chất lượng hay là giá “Hời”. Đối với các doanh nghiệp muốn tặng với số lượng nhiều công ty chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm với giá tương đối “mềm”.

► Có thể thêm bớt sản phẩm vào giỏ quà theo yêu cầu.

►Vận chuyển tận nơi không lo sợ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

►Đảm bảo chất lượng, hàng mới, hàng có nhãn mác rõ ràng.

►Giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ. 

►Uy tín, có thể đổi trả nếu không đúng. 

►Nhân viên tư vấn nhiệt tình.Hy vọng món quà tết tại SanGia VN có thể giúp bạn gửi đến khách hàng của mình những món quà ý nghĩa nhất trong dịp Tết này. Cám ơn bạn đã đồng hành cũng chúng tôi. 

 

Xem ngay: Bộ tô chén dĩa sứ  làm quà tặng ý nghĩa dịp tết 

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: CongtySanGiaVN@gmail.com

► Website: https://www.sangia.vn