BST 112+ Bộ quà tặng Gốm sứ chất lượng nhất 2024 | SanGia Vn

Tìm thấy 111 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • BỘ 6 CHÉN CƠM QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG
 • BỘ 6 CHÉN CƠM QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG
 • Giá: 99,000đ / Bộ
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN
 • Giá: Liên hệ
 • BỘ 10 CHÉN CƠM LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH MỜI SỰ KIỆN
 • BỘ 10 CHÉN CƠM LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH MỜI SỰ KIỆN
 • Giá: 130,000đ / Bộ
 • BỘ 9sp TÔ CHÉN DĨA HOA VĂN HOA MAI TẾT LÀM QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM
 • BỘ 9sp TÔ CHÉN DĨA HOA VĂN HOA MAI TẾT LÀM QUÀ TẶNG ĐẦU NĂM
 • Giá: Liên hệ
 • BỘ BÁT DĨA QUÀ TẶNG GỐM SỨ MINH CHÂU IN LOGO TẶNG NHÂN VIÊN
 • BỘ BÁT DĨA QUÀ TẶNG GỐM SỨ MINH CHÂU IN LOGO TẶNG NHÂN VIÊN
 • Giá: 400,000đ / Bộ
 • Đặt hàng
 • BỘ 36 TÔ CHÉN DĨA MINH LONG HOA ĐÀO LÀM QUÀ TẶNG TẾT 2020
 • BỘ 36 TÔ CHÉN DĨA MINH LONG HOA ĐÀO LÀM QUÀ TẶNG TẾT 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ QUÀ TẶNG GỐM SỨ 14 MÓN HOA VĂN CÀNH ĐÀO TẶNG TẾT 2020
 • BỘ QUÀ TẶNG GỐM SỨ 14 MÓN HOA VĂN CÀNH ĐÀO TẶNG TẾT 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA MINI 14 MÓN DÁT VÀNG LÀM QUÀ MỪNG NHÀ MỚI
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA MINI 14 MÓN DÁT VÀNG LÀM QUÀ MỪNG NHÀ MỚI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 14 MÓN LÀM QUÀ TẶNG SINH NHẬT VỢ
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 14 MÓN LÀM QUÀ TẶNG SINH NHẬT VỢ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ BÀN ĂN 22 MÓN HOA VĂN HOA MAI LÀM QUÀ TẶNG GIA ĐÌNH DỊP TẾT
 • BỘ BÀN ĂN 22 MÓN HOA VĂN HOA MAI LÀM QUÀ TẶNG GIA ĐÌNH DỊP TẾT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA HOA VĂN HOA ĐÀO LÀM QUÀ TẶNG BÀ XÃ CUỐI NĂM
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA HOA VĂN HOA ĐÀO LÀM QUÀ TẶNG BÀ XÃ CUỐI NĂM
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA MINI 9 MÓN LÀM QUÀ TẶNG MỪNG NĂM MỚI 2020
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA MINI 9 MÓN LÀM QUÀ TẶNG MỪNG NĂM MỚI 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ CHÉN MINH CHÂU MẠ VÀNG 10 CÁI LÀM QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO
 • BỘ CHÉN MINH CHÂU MẠ VÀNG 10 CÁI LÀM QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO
 • Giá: 220,000đ / Bộ
 • Đặt hàng
 • BỘ CHÉN MINH CHÂU MẠ VÀNG 6 CÁI LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • BỘ CHÉN MINH CHÂU MẠ VÀNG 6 CÁI LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • Giá: 185,000đ / Bộ
 • Đặt hàng
 • BỘ QUÀ TẶNG GỐM SỨ MINH CHÂU 6 CHÉN + MUỖNG IN LOGO GIÁ RẺ
 • BỘ QUÀ TẶNG GỐM SỨ MINH CHÂU 6 CHÉN + MUỖNG IN LOGO GIÁ RẺ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ 36 TÔ CHÉN DĨA PHƯỚC LỘC THỌ LÀM QUÀ MỪNG THỌ ÔNG BÀ
 • BỘ 36 TÔ CHÉN DĨA PHƯỚC LỘC THỌ LÀM QUÀ MỪNG THỌ ÔNG BÀ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ MINH LONG MÀU MATT 13cm LÀM QUÀ MAY MẮN
 • TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ MINH LONG MÀU MATT 13cm LÀM QUÀ MAY MẮN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT MINH LONG 16cm QUÀ TẶNG Ý NGHĨA NHẤT NĂM 2020
 • TƯỢNG CHUỘT MINH LONG 16cm QUÀ TẶNG Ý NGHĨA NHẤT NĂM 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ 3 THỐ SỨ + KHAY GỖ LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG CHƯNG TẾT
 • BỘ 3 THỐ SỨ + KHAY GỖ LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG CHƯNG TẾT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ 3 THỐ SỨ + KHAY GỖ LÀM QUÀ TẶNG TRANG TRÍ DỊP TẾT
 • BỘ 3 THỐ SỨ + KHAY GỖ LÀM QUÀ TẶNG TRANG TRÍ DỊP TẾT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ 4 THỐ SỨ ĐỰNG QUÀ BÁNH TẾT LÀM QUÀ TẶNG CHO CHỊ EM PHỤ NỮ
 • BỘ 4 THỐ SỨ ĐỰNG QUÀ BÁNH TẾT LÀM QUÀ TẶNG CHO CHỊ EM PHỤ NỮ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ KHAY ĐỰNG MỨT TẾT 3 CÁNH QUÀ TẶNG TẾT GIÁ RẺ
 • BỘ KHAY ĐỰNG MỨT TẾT 3 CÁNH QUÀ TẶNG TẾT GIÁ RẺ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ KHAY ĐỰNG MỨT TẾT 6 CÁNH QUÀ TẶNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG
 • BỘ KHAY ĐỰNG MỨT TẾT 6 CÁNH QUÀ TẶNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT NGỌC CANH TÝ 24cm QUÀ TẶNG Ý NGHĨA CHO NĂM 2020
 • TƯỢNG CHUỘT NGỌC CANH TÝ 24cm QUÀ TẶNG Ý NGHĨA CHO NĂM 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ BÀN ĂN 9 MÓN LOA KÈN HỒNG LÀM QUÀ TẶNG CHO GIA ĐÌNH
 • BỘ BÀN ĂN 9 MÓN LOA KÈN HỒNG LÀM QUÀ TẶNG CHO GIA ĐÌNH
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • KHAY MỨT TẾT 5 NGĂN TỪ SỨ MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG TẾT 2020
 • KHAY MỨT TẾT 5 NGĂN TỪ SỨ MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG TẾT 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • QUÀ TẶNG PHONG THỦY XUÂN 2020 VỚI TƯỢNG CANH TÝ PHÚ QUÝ 8cm
 • QUÀ TẶNG PHONG THỦY XUÂN 2020 VỚI TƯỢNG CANH TÝ PHÚ QUÝ 8cm
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT VÀNG 10cm QUÝ LÀM QUÀ TẾT 2020 Ý NGHĨA NHẤT
 • TƯỢNG CHUỘT VÀNG 10cm QUÝ LÀM QUÀ TẾT 2020 Ý NGHĨA NHẤT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • QUÀ TẶNG MẠ VÀNG 24K TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ 20cm CAO CẤP
 • QUÀ TẶNG MẠ VÀNG 24K TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ 20cm CAO CẤP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ 13cm LÀM QUÀ TẶNG Ý NGHĨA CHO NHÂN VIÊN
 • TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ 13cm LÀM QUÀ TẶNG Ý NGHĨA CHO NHÂN VIÊN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ 8cm MẠ VÀNG 24K LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • TƯỢNG CHUỘT PHÚ QUÝ 8cm MẠ VÀNG 24K LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT 24cm DÁT VÀNG 24K QUÀ TẶNG VIP MỪNG XUÂN 2020
 • TƯỢNG CHUỘT 24cm DÁT VÀNG 24K QUÀ TẶNG VIP MỪNG XUÂN 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT 16cm DÁT VÀNG 24K QUÀ TẶNG TÂN GIA Ý NGHĨA 2020
 • TƯỢNG CHUỘT 16cm DÁT VÀNG 24K QUÀ TẶNG TÂN GIA Ý NGHĨA 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • TƯỢNG CHUỘT 10cm XUÂN CANH TÝ DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ TẾT 2020
 • TƯỢNG CHUỘT 10cm XUÂN CANH TÝ DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ TẾT 2020
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA CHO NGUYÊN THỦ APEC 29 MÓN GIÁ HƠN 30TR
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA CHO NGUYÊN THỦ APEC 29 MÓN GIÁ HƠN 30TR
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ THỐ SÚP HOÀNG CUNG CAO CẤP LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • BỘ THỐ SÚP HOÀNG CUNG CAO CẤP LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA MINH LONG 36 MÓN LÀM QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP IN LOGO
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA MINH LONG 36 MÓN LÀM QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP IN ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 36 MÓN TẶNG CÁC CHỊ EM NỘI TRỢ NGÀY TÂN GIA
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 36 MÓN TẶNG CÁC CHỊ EM NỘI TRỢ NGÀY TÂN GIA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 36 MÓN QUÀ TẶNG MỪNG NHÀ MỚI CHO MẸ
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 36 MÓN QUÀ TẶNG MỪNG NHÀ MỚI CHO MẸ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 36sp HOA MAY MẮN LÀM QUÀ MỪNG TÂN GIA NHÀ MỚI
 • BỘ TÔ CHÉN DĨA 36sp HOA MAY MẮN LÀM QUÀ MỪNG TÂN GIA NHÀ MỚI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng

 

Với hơn ➡️ 80 bộ Quà tặng gốm sứ tốt nhất 2020 🏆 bạn sẽ chọn được những món quà tặng ưng ý cho khách hàng và người thân. ✅ Các thương hiệu lớn như Minh Long, Bát Tràng, Minh Châu chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

 

Lý do chọn bộ gốm sứ làm quà tặng

 

Quà tặng gốm sứ ngày càng phổ biến vì hầu hết gia đình nào cũng sử dụng sản phẩm gia dụng gốm sứ vì thế mà tặng bộ quà tặng gia dụng gốm sứ là thực tế nhất.

Nếu như công ty bạn đang tìm món quà tặng có thể giúp cho tiếp thị thương hiệu thì quà tặng gốm sứ có thể in được thông tin logo công ty giúp cho chiến dịch marketing hiệu quả lâu dài.

Bộ quà tặng gốm sứ luôn có ý nghĩa với sự đa dạng nhiều mẫu mã chủng loại, hoa văn trang trí đẹp mắt là bộ quà tặng sang trọng tinh tế là món quà ý nghĩa mà nhiều người yêu thích.

Quà tặng gốm sứ phù hợp cho nhiều đối tượng và có thể tặng được ở nhiều dịp tặng quà khác nhau như tặng và dịp tết, tặng dịp cuối năm, tặng mừng khai trương, tặng quà tri ân khách hàng.

Giá bộ quà tặng gốm sứ cũng giao động từ "bình dân" đến "cao cấp", phù hợp với từng phân khúc khách hàng, bạn không phải đắng đo vì giá sản phẩm quá "chát" không thể sở hữu được.


**** Lời khuyên: Các bộ quà tặng gốm sứ nên được mua tại cơ sở cung cấp uy tín và chất lượng trên thị trường đồng thời giá cả phải hợp lý.

 

Bộ quà tặng gốm sứ tại SanGia VN

 

Các bộ quà tặng gốm sứ được mua nhiều tại SanGia VN

 

Sản phẩm bộ đồ ăn gốm sứ ngày càng đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn, tuy nhiên về mặt thẩm mỹ và độ đang dạng khách hàng nên chọn những sản phẩm gốm sứ chất lượng và an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn mang lại sự sang trọng. Bộ quà tặng gốm sứ lưu niệm có thương hiệu được bán tại SanGia Vn như: 

 

Bộ chén Minh Châu

 

Kiểu dáng thiết đơn giản phong cách chén sứ Việt Nam,in được logo và tên thương hiệu lên mặt ngoài của chén, chén sứ Minh Châu không tạp chất chì đây là lựa chọn phù hợp làm quà tặng cho mỗi gia đình.

Bộ chén Minh Châu bao gồm: 6 chén - 10 chén, sản phẩm màu trắng, diện tích mặt chén có thể in logo doanh nghiệp. 

Ngoài bộ chén Minh Châu thì chúng tôi còn cung cấp sản phẩm gốm sứ Minh Châu khác như: Bộ tô chén dĩa Minh Châu, bộ chén Minh Châu mạ vàng, bộ 6 chén và muỗng Minh Châu. 

 

Bộ tô chén dĩa mini 9 món

 

Bộ tô chén dĩa thương hiệu Minh Long, hoa văn là những cánh hoa hồng đào, hoa mai vàng tượng trưng cho mùa xuân vì thế món quà tặng này phù hợp để bạn tặng khách hàng vào dịp Tết đến hoặc quà tặng cuối năm cho nhân viên để mang về cho gia đình.

Mỗi bộ sản phẩm bao gồm:

► 6 Chén cơm Daisy 11.5cm 

► 1 Dĩa súp Daisy 23cm 

► 1 Dĩa tròn Daisy 25cm 

► 1 Tô thấp Daisy 20cm

Bộ tô chén dĩa 9 sản phẩm

 

Bộ bàn ăn 22 món 

 

Bộ bàn ăn 22 món là sản phẩm quà tặng đầy đủ các vật dụng cần thiết trong bữa cơm gia đình, gồm có tô, chén, dĩa, chén chấm,...

Bộ bàn ăn được sản xuất với công nghệ hiện đại dây chuyền sản xuất tiên tiến của nhà máy sản xuất Minh Long để cho ra bộ sản phẩm an toàn với người tiêu dùng, và đạt chất lượng cao trong ngành gốm sứ.

Bộ bàn ăn 22 món được xem là quà tặng cao cấp cho nhân viên vào dịp cuối năm chơi gameshow bốc thăm trúng thưởng, quà tặng cho khách hàng VIP, đối tác thân thuộc.

Các dòng sản phẩm như Daisy hoa hồng đào, Jasmine Phước Lộc Thọ, Tứ quý, chim hạc,... hoa văn đặc sắc đa dạng. Mỗi bộ bàn ăn sẽ bao gồm: 

► 6 Chén cơm Daisy 11cm 

► 
6 Chén nước chấm Daisy 9cm 

► 6 Dĩa lót chén cơm Daisy 15.5cm 

► 1 Dĩa tròn ảo Daisy 22cm 

► 1 Dĩa tròn ảo Daisy 26cm 

► 1 Dĩa tròn sâu Daisy 23cm 

► 1 Tô trung Daisy 20cm.

 

Bộ quà tặng gốm sứ 14 món dát vàng

 

Sản phẩm gốm sứ Minh Long, tất cả điều được dát vàng 24k. Bề mặt gốm có diện tích khá rộng để doanh nghiệp lựa chọn in logo và tên thương hiệu công ty.

Bộ quà tặng 14 món dát vàng với ưu điểm là dễ lau chùi vệ sinh,  Sản phẩm có màu trắng sáng, men gốm láng bóng khác xa với các loại gốm sứ không thường, chỉ khi bạn cầm mới cảm nhận được độ cao cấp của sản phẩm.

Mỗi bộ sản phẩm bao gồm: 

► 6 Chén cơm 12cm Minh Long 

► 
1 Dĩa tròn Daisy 20 cm

► 1 Dĩa tròn Daisy 27 cm

► 1 Dĩa súp Daisy 23 cm

► 4 Tô Daisy 14 cm

► 1 Tô Daisy 20 cm

Bộ tô chén dĩa viền chỉ Vàng

 

Bộ 36 tô chén đĩa Minh Long

 

Để cho thấy sự đa dạng về bộ sản phẩm gốm quà tặng, chúng tôi giới thiệu với khách hàng bộ sản phẩm 36 tô chén đãi Minh Long. Thiết kế đẹp mắt hoa văn đa dạng các loại, đây là bộ sản phẩm cao cấp và đầy đủ nhất bộ bàn ăn. 

Mỗi bộ sản phẩm bao gồm:

► 10 Chén cơm Daisy 11 cm.


► 10 Dĩa lót chén Daisy 15.5 cm.

► 10 Chén chấm Daisy 9 cm.

► 2 Dĩa sâu lòng Daisy 23 cm

► 3 Dĩa tròn ảo Daisy 26 cm

► 1 Tô trung Daisy 23 cm

 

Bộ khay đựng mứt tết 

 

Những bộ khay đựng mứt tết bằng sứ đặt biệt sang trọng, đây là sản phẩm quà tặng cho nhân viên khách hàng vào dịp Tết ý nghĩa. Bộ khay có loại 3 cánh và loại 6 cánh. Đây là mẫu gốm sứ Bát Tràng của công ty SanGia được bán chạy vào dịp cuối năm.

Quà tặng gốm sứ lưu niệm này có thể in logo công ty, là quà tặng quảng cáo hiệu quả. Nếu làm quà khuyến mãi dịp Tết thì càng kích thích người mua hàng. 

Giá mỗi bộ sản phẩm trên website của chúng tôi!.

 

Bộ khay đựng mứt tết 6 món

 

Bảo quản Bộ đồ ăn gốm sứ

 

Tuyệt đối không dùng máy rửa chén để rửa bộ đồ ăn có trang trí hoa văn vì có thể là bong tróc hoa văn và dễ làm hỏng men gốm nếu rữa trong khoảng thời gian dài.

Rửa bằng dung dịch rửa chén dĩa thông thường. Nên dùng các loại khăn mềm để lau tô chén dĩa.

Khi rửa nên cẩn thận tránh va đập mạnh đồng thời nhiệt dột nước dùng để rửa ở các lần phải cùng nhiệt độ với nhau.

 

Tìm mua bộ quà tặng gốm sứ giá rẻ - chất lượng

 

Nếu bạn đang tìm kiếm nhưng bộ sản phẩm gốm sứ để làm quà tặng cao cấp cho khách hàng và nhân viên của mình hay để in logo làm quà tặng quảng cáo, nên lựa chọn các đơn vị cung cấp có uy tín chất lượng và giá cả hợp lý.

SanGia VN nơi cung cấp bộ quà tặng gốm sứ Minh Châu, Minh Long, Bát Tràng. 

► Cung cấp giá sỉ tốt nhất cho bộ quà tặng tô chén đĩa sứ

► Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng.

► Giao hàng toàn quốc.

► Giao hàng đúng thời hạn, không để khách chờ lâu. 

► Hỗ trợ thiết kế Logo.

► Cam kết đổi trả nếu sản phẩm không đạt yêu cầu.

► Nhân viên tư vấn nhiệt tình đáp ứng thắc mắc của khách hàng.

 

Bộ quà tặng gốm sứ Cao cấpVới những ưu thế trên, chắc chắn Quà tặng SanGia VN sẽ là địa chỉ hoàn hảo cho bạn mỗi khi cần đến các loại Quà tặng gốm sứ cho khách hàng hoặc đối tác. Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.