51+ Mẫu Sổ tay da Quà tặng ĐẸP và HOT nhất 2024 | SanGia

Tìm thấy 52 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG TPHCM GIÁ RẺ IN LOGO ACB
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG TPHCM GIÁ RẺ IN LOGO ACB
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU SỔ TAY QUÀ TẶNG CÔNG TY ĐỐI TÁC IN LOGO ANZ
 • MẪU SỔ TAY QUÀ TẶNG CÔNG TY ĐỐI TÁC IN LOGO ANZ
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN IN LOGO TIKI
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN IN LOGO TIKI
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP SIMILI DẬP LÚN LOGO
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP SIMILI DẬP LÚN LOGO
 • Giá: Liên hệ
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY + BÚT IN LOGO
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY + BÚT IN LOGO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY + BÚT KIM LOẠI IN LOGO SPORT & FITNESS
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY + BÚT KIM LOẠI IN LOGO SPORT & FITNESS
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY + BÚT BI IN LOGO JOURNAL
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY + BÚT BI IN LOGO JOURNAL
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY CÀI THUN + BÚT + MÓC KHÓA IN LOGO ROLEX
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY CÀI THUN + BÚT + MÓC KHÓA IN LOGO ROLEX
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DÁN GÁY + BÚT IN LOGO LAMY
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DÁN GÁY + BÚT IN LOGO LAMY
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DA PU NẸP INOX + BÚT IN LOGO ASIA
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DA PU NẸP INOX + BÚT IN LOGO ASIA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DÁN GÁY LĂNG CẠNH + BÚT
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DÁN GÁY LĂNG CẠNH + BÚT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DÁN GÁY PU CÀI NÚT IN LOGO VINAMILK + BÚT KHẮC LOGO
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY DÁN GÁY PU CÀI NÚT IN LOGO VINAMILK + BÚT ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỐ TAY BÌA CÒNG PU DẬP LOGO DIOR + BÚT KIM LOẠI
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỐ TAY BÌA CÒNG PU DẬP LOGO DIOR + BÚT KIM LOẠI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỐ TAY VĂN PHÒNG + BÚT IN LOGO ANLENE
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỐ TAY VĂN PHÒNG + BÚT IN LOGO ANLENE
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY CÓ CÒNG + BÚT KIM LOẠI IN LOGO SEGA
 • MẪU BỘ QUÀ TẶNG SỔ TAY CÓ CÒNG + BÚT KIM LOẠI IN LOGO SEGA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG DẬP LOGO
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG DẬP LOGO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG ÉP KIM LOGO QUEEN OILS
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG ÉP KIM LOGO QUEEN OILS
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG PHỐI DA VÂN IN LOGO E-COFEE
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG PHỐI DA VÂN IN LOGO E-COFEE
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG CÓ VAI CÀI INOX IN LOGO NAN
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG CÓ VAI CÀI INOX IN LOGO NAN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG GIÁ RẺ THUN CÀI IN LOGO STARBUCKS
 • MẪU SỔ TAY LÀM QUÀ TẶNG GIÁ RẺ THUN CÀI IN LOGO STARBUCKS
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ DA LÀM QUÀ TẶNG VAI CÀI INOX IN LOGO PHẠM HOÀNG
 • MẪU SỔ DA LÀM QUÀ TẶNG VAI CÀI INOX IN LOGO PHẠM HOÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ DA LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO BÌA LỘ CÒNG DẬP LOGO ASG
 • MẪU SỔ DA LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO BÌA LỘ CÒNG DẬP LOGO ASG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ DA LÀM QUÀ TẶNG BÌA PU DẬP LÚN LOGO PHÚ HƯNG
 • MẪU SỔ DA LÀM QUÀ TẶNG BÌA PU DẬP LÚN LOGO PHÚ HƯNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA SIMILI DẬP LÚN LOGO BETA
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA SIMILI DẬP LÚN LOGO BETA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA SIMILI LĂNG CẠNH IN LOGO CANON
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA SIMILI LĂNG CẠNH IN LOGO CANON
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA PU LĂNG CẠNH DẬP LOGO ELLSWORTH
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA PU LĂNG CẠNH DẬP LOGO ELLSWORTH
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA PU CAO CẤP IN LOGO TRƯỜNG BÁCH KHOA
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA PU CAO CẤP IN LOGO TRƯỜNG BÁCH ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA KRAFT IN LOGO MARITIME BANK
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG QUẢNG CÁO BÌA KRAFT IN LOGO MARITIME BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP IN HÌNH ẢNH LOGO HOẠT HÌNH
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP IN HÌNH ẢNH LOGO HOẠT HÌNH
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP BÌA DA CÓ CÀI THUN IN LOGO HD BANK
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP BÌA DA CÓ CÀI THUN IN LOGO HD BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP IN ÉP KIM LOGO ĐIAZY
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP IN ÉP KIM LOGO ĐIAZY
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP DẬP LOGO MINH LONG
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP DẬP LOGO MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP VAI CÀI NAM CHÂM IN LÚN LOGO NH TECH
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DOANH NGHIỆP VAI CÀI NAM CHÂM IN LÚN LOGO NH ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG BÌA CÒNG SIMILI IN LOGO DER MALOGICA
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG BÌA CÒNG SIMILI IN LOGO DER MALOGICA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA DA CÓ VÂN IN LOGO PVCOM BANK
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA DA CÓ VÂN IN LOGO PVCOM BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA SIMILI IN ÉP KIM LOGO NAM Á BANK
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA SIMILI IN ÉP KIM LOGO NAM Á BANK
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG LÒ XO BÌA KRAF IN HÌNH ẢNH CÂY CẢNH
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG LÒ XO BÌA KRAF IN HÌNH ẢNH CÂY CẢNH
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA PU DẬP LÚN LOGO VANKE CÀI NÚT
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA PU DẬP LÚN LOGO VANKE CÀI NÚT
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA SIMILI IN LOGO ÉP KIM ĐẠI HỘI
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA SIMILI IN LOGO ÉP KIM ĐẠI HỘI
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA SIMILI PHỐI 2 MÀU IN LOGO SCTV
 • MẪU SỔ QUÀ TẶNG DÁN GÁY BÌA SIMILI PHỐI 2 MÀU IN LOGO SCTV
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng

 

Nơi cung cấp➡️Sổ da cao cấp, sổ tay quà tặng✅cho các doanh nghiệp, đơn vị làm⭐️quà tặng nhân viên, quà tặng khách hàng, quà tặng lãnh đạo…

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Trong các cuộc hội nghị, sự kiện, thành lập công ty hay dịp lễ tết, nhiều doanh nghiệp thường chọn sổ tay làm quà tặng cho nhân viên, khách hàng và đối tác. Quà tặng Sổ da cao cấp là một trong những món quà ý nghĩa giúp quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trong mắt người nhận.

 

Các loại sổ tay bìa da được ưa chuộng hiện nay

 

Sổ bìa còng, sổ da dán gáy, sổ lò xo là ba loại sổ tay quà tặng cơ bản được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để làm quà tặng sự kiện, quà tặng hội nghị cho khách hàng và đối tác.

 

Sổ quà tặng lò xo

 

Đúng như tên gọi, sổ lò xo được cố định phần gáy bằng loại lò xo nhựa có kích thước ngang bằng chiều dài sổ. Trên thị trường hiện nay, loại gáy phổ biến nhất là gáy lò xo nhựa được sơn màu trắng hoặc đen. Sổ lò xo thường có khổ A6 và A5.

Phần bìa của sổ lò xo khá đa dạng như sổ bìa da PU, da simili, bìa nhựa, bìa giấy C300, bìa giấy kraft…

 

Sổ quà tặng lò xo

Ảnh: Sổ quà tặng lò xo

 

Sổ da cao cấp dán gáy

 

Tên gọi sổ dán gáy được hình thành là do phần bìa sổ và ruột sổ được dán với nhau bằng một lớp keo. vô cùng chắc chắn và không thể thay thế ruột sổ như sổ da bìa còng. Nhằm đảo bảo sự chắc chắn và tính lâu dài cho sổ dán gáy, các cơ sở sản xuất sổ bìa da dán gáy thường sử dụng keo nhiệt hoặc các loại keo chuyên dụng khác.

Kích thước sổ dán gáy khá đa dạng nhưng thông dụng nhất vẫn là khổ giấy A4, A5 và A6 với kiểu dáng cơ bản, lăng cạnh hoặc lăng cạnh gấp 3. Bìa da PU, simili hay giấy bồi mỹ thuật là những chất liệu bìa sổ dán gáy phổ biến nhất. Đối với sổ dán gáy bìa giấy, doanh nghiệp có thể lựa chọn loại có vai cài thun hoặc không; còn bìa da thì đa dạng hơn với lại vai cài nam châm, nút bấm, cài lỗ...

 

Sổ da cao cấp dán gáy

Ảnh: Sổ da cao cấp dán gáy

 

Sổ bìa còng

 

Đây là loại sổ da đẹp phổ biến nhất hiện nay với nhiều kiểu dáng đẹp mắt. Sổ da bìa còng hay còn được gọi là sổ còng với cấu tạo 6 lỗ hoặc 8 lỗ còng để cố định phần ruột bên trong. Mỗi khi sử dụng hết phần ruột, bạn có thể tách ruột sổ ra dễ dàng và thay phần ruột khác để tái sử dụng phần bìa. 

Sổ bìa còng có 2 kích thước cơ bản là sổ A5 và A4. Mặt trong của trước hoặc sau phần bìa của mỗi quyển sổ da bìa còng đều được may một ngăn nội thất nhỏ dùng để đựng namecard. Thêm vào đó, sổ còng sẽ có một ngăn nhét bút bên hông sổ để người dùng tiện ghi chép khi có nhu cầu. Mỗi quyển sổ tay bìa còng đều được bố trí vai cài để cố định sổ. Vai cài dạng từ, gắn nút hoặc kẹp inox là những loại vai cài sổ còng phổ biến nhất hiện nay. Phần bìa sổ còng thường được làm bằng da PU hoặc simili để mang đến sự cứng cáp cho sổ. Ngoài ra giấy C150 bồi, bìa giấy mỹ thuật… cũng được sử dụng làm bìa sổ còng nhưng không nhiều.

Sổ bìa da gáy còng có 2 loại cơ bản:

 • Bìa da 1 màu truyền thống

 • Sổ tay bìa còng phối mặt 2 màu

 

sổ bìa còng

Ảnh: Sổ bìa còng

 

Một số loại sổ tay quà tặng đặc biệt

 

Sổ nhét bìa da

 

Đối với sổ lò xo hoặc sổ dán gáy, nhiều doanh nghiệp thường đặt thêm phần bìa để nhét sổ. Ngoài việc giữ cho sổ ít bị biến dạng, hư hỏng thì phần bìa nhét còn giúp nâng tầm sự sang trọng cho cuốn quà tặng sổ tay.

Cũng tương tự như sổ còng, thì sổ nhét bìa cũng có thể thay ruột sổ khi đã sử dụng hết.

 

Sổ nhét bìa da

Ảnh: Sổ nhét bìa da

 

Sổ da lộ còng

 

Còn được gọi với cái tên là sổ hở còng và là một phiên bản đặc biệt nâng cấp của sổ tay bìa còng. Sổ lộ còng có thiết kế còng sổ hở ra ngoài nhờ vào những đường khoen trên bề mặt bìa sổ. So với sổ còng truyền thống, sổ lộ còng đòi hỏi tay nghề cao, cũng như sự tỉ mỉ từ nhưng người thợ lành nghề. Do đó, đây là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp lớn chọn làm quà tặng cho những hội nghị quan trọng.

 

Ảnh: Sổ da lộ còng

 

Sổ da quà tặng in logo - món quà tặng ý nghĩa

 

Trong cuộc sống hiện nay, với thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi thì việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin gần như không còn khó khăn nữa, nhất là các thiết bị công nghệ hiện đại đều có chức năng lưu trữ thông tin dưới dạng ghi chú. Tuy là vậy nhưng sổ tay vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống mỗi người, đặc biệt là sinh viên và nhân viên văn phòng. 

 

 

 

Sổ tay da có giá trị sử dụng cao

 

Sổ tay quà tặng  được xem như một vật dụng cần thiết mỗi khi chúng ta cần ghi chú những điều  quan trọng trong công việc, học tập… mà không cần đến các thiết bị công nghệ. Chính vì lý do đó mà sổ tay là sản phẩm quà tặng được nhiều doanh nghiệp, trường học hay các cơ quan nhà nước ưa chuộng.

Cho dù có hiện đại đến đâu thì sổ tay vẫn giữ vị trí nhất định trong việc ghi chép nhờ vào những điểm cộng không thể thay thế được.

Đối với sinh viên, sổ tay sẽ là công cụ ghi chép những bài học, kiến thức quan trọng nơi giảng đường mà không sợ bị mất File hoặc hết pin như máy tính hay điện thoại thông minh.

Đối với những người đã đi làm, sổ tay còn có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. Đây sẽ là nơi ghi chép những hạng mục quan trọng trong công việc, các mục tiêu tiếp theo hoặc đơn giản chỉ là nơi ghi chú những chi tiêu hàng ngày trong công việc. 

Đối với những người làm nghệ thuật, sổ tay được xem như “vật bất ly thân” khi chúng là nơi chứa vô vàn cảm hứng sáng tạo.

 

Sổ tay da có giá trị sử dụng cao

Ảnh: Sổ tay da có giá trị sử dụng cao

 

Sổ tay thương hiệu nâng cao giá trị doanh nghiệp

 

Không phải sản phẩm quà tặng quá đắt đỏ nhưng nhờ sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và thiết kế sang trọng, có giá trị sử dụng cao nên sổ tay da cao cấp luôn là món quà chưa bao giờ lỗi mốt và được ưa chuộng.

Tùy vào từng đối tượng nhận quà khác nhau mà Doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn về in ấn logo thương hiệu lên sổ tay để vừa thanh lịch, vừa sang trọng, mà vẫn mang đến sự hữu ích cho người dùng. Là món quà tặng tuy đơn giản nhưng sổ tay sổ da in logo luôn được ghi điểm cộng với mọi người.

Tuy có nhiều kích cỡ khác nhau nhưng nhìn chung, sổ tay da in logo làm quà tặng đều sở hữu sự thanh lịch và sang trọng. 

Nhận được một món quà có giá trị sử dụng cao, thiết kể đẳng cấp sẽ mang đến cho người dùng cảm giác bản thân là một doanh nhân thành đạt. Do đó sổ da quà tặng là món quà ẩn chứa nhiều ý nghĩa và giúp doanh nghiệp ghi điểm trong mắt người nhận.

 

Sổ tay thương hiệu nâng cao giá trị doanh nghiệp

Ảnh: Sổ tay thương hiệu nâng cao giá trị doanh nghiệp

 

3 loại bìa phổ biến làm sổ tay in logo

 

Bìa sổ được làm từ nhiều chất liệu khác nhau nhưng có 3 loại phổ biến là bìa da PU, bìa da simili và bìa giấy.

 

Bìa sổ tay da PU

 

PU là viết tắt của cụm từ polyurethane, được biết đến với tên gọi chất liệu giả da và là một loại da thông dụng trong sản xuất sổ tay bìa da. Sổ da bìa PU là loại sổ được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng vì độ bền,  màu sắc đa dạng, kiểu dáng sang trọng và bắt mắt. 

Da PU còn có 1 đặc điểm nổi bật nhất chính là sự chuyển màu của da khi dập logo, làm cho phần logo doanh nghiệp nổi bật hơn, sang trọng hơn và nâng tầm đẳng cấp hơn.

 

Bìa sổ tay da PU

Ảnh: Da PU

 

Sổ tay da bìa simili

 

Cũng giống như da PU, da simili là sản phẩm giả da phổ biến trong lĩnh vực sản xuất sổ bìa da. Sổ tay bìa da simili thường có giá thành rẻ nhưng chất lượng thường không bằng loại bìa da PU. Khi làm bìa simili, doanh nghiệp có thể lựa chọn bất kì màu sắc nào vì màu da simili sẽ được cập nhật thường xuyên theo xu hướng. Da vân và da trơn là 2 kiểu da simili phổ biến nhất.

 

Sổ tay da bìa simili

Ảnh: Sổ tay da bìa simili

 

Bìa sổ tay bằng giấy cao cấp

 

Bên cạnh bìa da, bìa giấy là chất liệu quen thuộc để sản xuất sổ tay lò xo hoặc sổ dán gáy làm quà tặng doanh nghiệp. Do giấy ivory, giấy mỹ thuật có giá thành cao, không được nhiều doanh ngiệp ưa chuộng nên giấy C300 và giấy kraft bồi với giá thành tương đối là 2 loại bìa giấy thông dụng nhất. Lời khuyên đến từ SanGia VN là khi lựa chọn bìa giấy, doanh nghiệp nên yêu cầu cán mờ phần bìa hoặc bố trí thêm phần bìa nhựa bên ngoài để tạo sự chắc chắn quyển sổ tay.

 

Bìa sổ tay bằng giấy cao cấp

Ảnh: Bìa sổ tay bằng giấy cao cấp

 

Bộ Gift set - Gợi ý quà tặng sổ da cao cấp dành cho lãnh đạo

 

Bộ gift set gồm sổ tay cao cấp và bút kim loại in logo doanh nghiệp là sản phẩm quà tặng cao cấp được nhiều doanh nghiệp chọn lựa làm quà tặng trong hội thảo dành cho khách hàng vip, hội nghị lãnh đạo, đại hội cổ đông…

Hộp gift set thường được làm từ giấy mỹ thuật bồi với nhiều màu sắc để doanh nghiệp chọn lựa. Để giữ cho sổ và bút được cố định chắc chổ, các xưởng sản xuất sổ da sẽ bố trí thêm phần mút bên trong hộp. Tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp mà phần mút lót này có thể được cán nhung hoặc không.

 

Bộ Gift set

Ảnh: Bộ Gift set

 

SanGia VN - Xưởng sản xuất sổ tay quà tặng giá rẻ

 

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung có rất nhiều cơ sở sản xuất sổ tay handmade cho doanh nghiệp với giá rẻ. Tuy nhiên để lựa chọn nơi đáp ứng được những mẫu mã, thiết kế phức tạp và đòi hỏi tay nghề cao không phải là điều dễ dàng.

SanGia VN là công ty quà tặng uy tín trong lĩnh vực sản xuất sổ da quà tặng cho các doanh nghiệp với giá cả phải chăng cùng chất lượng tuyệt đối cho từng sản phẩm. Với kinh nghiệm 5 năm trong thị trường sổ quà tặng in logo với hàng trăm đơn hàng lớn nhỏ, Quà tặng SanGia VN tự hào là nơi mang đến cho doanh nghiệp những ý tưởng quà tặng độc đáo.

Là vật dụng có độ bền và giá trị sử dụng cao, sổ tay cao cấp sẽ là sản phẩm quà tặng giúp doanh nghiệp ghi điểm trong mắt người nhận. SanGia VN cung cấp hầu hết các kiểu sổ thông dụng trên thị trường để doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn loại sổ da quà tặng phù hợp với sở thích và ngân sách.

 

Cơ sở sản xuất sổ bìa da

Ảnh: Cơ sở sản xuất sổ bìa da SanGia VN

Xưởng sản xuất sổ tay quà tặng giá rẻ

Ảnh: Xưởng sản xuất sổ tay quà tặng giá rẻ

 

Kỹ thuật in sổ bìa da làm quà tặng doanh nghiệp

 

Bìa giấy: in ofset là chủ yếu.

Bìa da PU, simili có nhiều cách in khác nhau:

► In lụa: là kỹ thuật in đơn giản và phổ biến nhất

► In ép nhiệt hay còn gọi là dập lún logo.

► In ép kim có ánh nhũ lên sổ gồm 4 màu: xanh, đỏ, vàng, bạc

 

Những điều cần biết khi đặt làm sổ tay bìa da in logo tại SanGia VN

 

► Số lượng tối thiểu khi đặt sổ da quà tặng 100 quyển/bộ. Đặt số lượng ít: tối thiểu 50 quyển và chỉ áp dụng với loại bìa còng cơ bản có ngăn, mặt trong sổ là màu kem.

► Gift set: số lượng tối thiểu 50 bộ cho loại đơn giản và 100 bộ cho những loại phức tạp hơn.

► Thời gian làm hàng từ 15 đến 20 ngày. Sản phẩm càng phức tạp thì thời gian làm hàng càng lâu. 

► Ruột giấy: 100 tờ bao gồm tờ quảng cáo (từ 80 - 100 tờ đối với sổ lộ còng). Để tránh tình trạng lem màu sau một thời gian sử dụng, tờ quảng cáo nên được cán mờ.

► Ruột giấy có 2 màu cơ bản là kem và trắng, làm bằng giấy F70 hoặc F80. 

 

Ảnh: Sổ dán gáy lăn cạnh

 

Quy trình đặt hàng Sổ tay quà tặng tại Cơ sở sản xuất sổ bìa da SanGia VN

 

Bước 1: Gửi email đến sales@sangia.vn hoặc liên hệ SĐT 0915 039 109 để lựa chọn mẫu sổ phù hợp.

Bước 2: Gửi mẫu logo cần in, vị trí cần in và màu sắc sổ để nhân viên thiết kế demo.

Bước 3: Nhân viên tư vấn chất liệu, màu sắc, kiểu dáng và các vấn đề liên quan.

Bước 4: Gửi báo giá sản xuất sổ quà tặng doanh nghiệp.

Bước 5: Khách hàng duyệt giá, duyệt mẫu thiết kế. Cơ sở sản xuất sổ tay SanGia VN sẽ làm mẫu thực tế để khách hàng duyệt thực tế trước khi đặt hàng.

Bước 6: Đặt hàng, giao tiến độ.

Bước 7: Nhận hàng, kiểm hàng và thanh toán.

 

Gợi ý các sản phẩm khác bằng da làm quà tặng doanh nghiệp khác tại SanGia VN

 

Ngoài sản phẩm sổ da in logo, Công ty Quà tặng SanGia VN còn nhận sản xuất các loại sản phẩm, quà tặng bằng da khác cho doanh nghiệp.

 

Ví da đựng card

Ảnh: Ví da đựng card

Bao da passport

Ảnh: Bao da passport

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: CongtySanGiaVN@gmail.com

► Website: https://www.sangia.vn