Khay giá sỉ

Tìm thấy 24 sản phẩm
Sắp xếp
 • KHAY KHĂN 13cm JAS LYS LY'S HORECA
 • KHAY KHĂN 13cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 19,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY NƯỚNG CHỮ NHẬT 30*20 LUMINARC J1341
 • KHAY NƯỚNG CHỮ NHẬT 30*20 LUMINARC J1341
 • Giá: 94,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY NƯỚNG CHỮ NHẬT 35*24 LUMINARC J1340
 • KHAY NƯỚNG CHỮ NHẬT 35*24 LUMINARC J1340
 • Giá: 109,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY NƯỚNG OVAL 35*27 LUMINARC J1339
 • KHAY NƯỚNG OVAL 35*27 LUMINARC J1339
 • Giá: 108,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY NƯỚNG OVAL 30*20 LUMINARC J1338
 • KHAY NƯỚNG OVAL 30*20 LUMINARC J1338
 • Giá: 84,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY NƯỚNG OVAL 26*20 LUMINARC J1337
 • KHAY NƯỚNG OVAL 26*20 LUMINARC J1337
 • Giá: 79,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY KHĂN JASMINE MINH LONG
 • KHAY KHĂN JASMINE MINH LONG
 • Giá: 25,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY CHỮ NHẬT 22X13cm DAISY MINH LONG
 • KHAY CHỮ NHẬT 22X13cm DAISY MINH LONG
 • Giá: 71,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY TRÀ 24cm JASMINE MINH LONG
 • KHAY TRÀ 24cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 99,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY CHỮ NHẬT 30X17cm DAISY MINH LONG
 • KHAY CHỮ NHẬT 30X17cm DAISY MINH LONG
 • Giá: 126,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY CHỮ NHẬT 50X21cm JASMINE MINH LONG
 • KHAY CHỮ NHẬT 50X21cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 616,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY VUÔNG 42cm JASMINE MINH LONG
 • KHAY VUÔNG 42cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 835,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY LÓT CHUM 25 X 21cm GOURMET LY'S HORECA
 • KHAY LÓT CHUM 25 X 21cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 161,700đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY LÓT CHUM 25 X 11cm GOURMET LY'S HORECA
 • KHAY LÓT CHUM 25 X 11cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 96,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY LÓT CHUM 15 X 11cm GOURMET LY'S HORECA
 • KHAY LÓT CHUM 15 X 11cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 67,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY LÓT CHÉN 3 NGĂN 37X12.5cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • KHAY LÓT CHÉN 3 NGĂN 37X12.5cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 221,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY CHỮ NHẬT 55X17cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • KHAY CHỮ NHẬT 55X17cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 485,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY ĐƯỜNG 10.5X7cm DAISY MINH LONG
 • KHAY ĐƯỜNG 10.5X7cm DAISY MINH LONG
 • Giá: 30,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY VUÔNG 42cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • KHAY VUÔNG 42cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 557,700đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY ĐƯỜNG 10.5 X 7 cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • KHAY ĐƯỜNG 10.5 X 7 cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 18,700đ / Cái
 • Đặt hàng