+85 mẫu Ly cốc Quà tặng - Bộ ly thủy tinh Quà tặng 2024

Tìm thấy 88 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
  • LY CHẶT GÓC INDO 230ml QUÀ TẶNG GIÁ RẺ BÁN CHẠY NHẤT
  • LY CHẶT GÓC INDO 230ml QUÀ TẶNG GIÁ RẺ BÁN CHẠY NHẤT
  • Giá: 6,000đ / Cái
  • LY QUAI SỌC GIÁ CỰC TỐT ĐỂ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
  • LY QUAI SỌC GIÁ CỰC TỐT ĐỂ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
  • Giá: 7,200đ / Cái
  • MẪU LY UỐNG BIA 325ML GIÁ CỰC TỐT ĐỂ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ
  • MẪU LY UỐNG BIA 325ML GIÁ CỰC TỐT ĐỂ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ
  • Giá: 10,500đ / Cái
  • LY QUAI BIA 360ML HÀNG HOT LÀM QUÀ TẶNG HÃNG BIA NƯỚC NGỌT
  • LY QUAI BIA 360ML HÀNG HOT LÀM QUÀ TẶNG HÃNG BIA NƯỚC NGỌT
  • Giá: 11,900đ / Cái
  • LY LÙN MỸ INDO GIÁ RẺ 200ml LÀM QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
  • LY LÙN MỸ INDO GIÁ RẺ 200ml LÀM QUÀ TẶNG SỐ LƯỢNG LỚN
  • Giá: 6,400đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY SỨ MINH CHÂU 360ml IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
  • LY SỨ MINH CHÂU 360ml IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
  • Giá: 35,000đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY QUAI KIỂU NHẬT ĐẠI INDO 600ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY QUAI KIỂU NHẬT ĐẠI INDO 600ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 18,500đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY QUAI BIA 373ml HÀNG HOT LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
  • LY QUAI BIA 373ml HÀNG HOT LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
  • Giá: 13,700đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY QUAI BIA 375ml SIÊU BỀN CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC QUÁN NHẬU
  • LY QUAI BIA 375ml SIÊU BỀN CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC QUÁN NHẬU
  • Giá: 15,600đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY QUAI CAO INDO 360ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY QUAI CAO INDO 360ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 15,300đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY QUAI BẦU VÒNG INDO 424ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY QUAI BẦU VÒNG INDO 424ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 11,600đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY QUAI ĐẾ ĐẠI INDO 350ml LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG NAM
  • LY QUAI ĐẾ ĐẠI INDO 350ml LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG NAM
  • Giá: 15,300đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY QUAI TRUNG INDO 320ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY QUAI TRUNG INDO 320ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: Liên hệ
  • Đặt hàng
  • MẪU LY QUAI LIPTON INDO 311ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY QUAI LIPTON INDO 311ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 9,300đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY ỐNG CAO INDO 320ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY ỐNG CAO INDO 320ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 9,700đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY BẦU TRUNG INDO 260ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY BẦU TRUNG INDO 260ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: Liên hệ
  • Đặt hàng
  • MẪU LY ỐNG NHỎ INDO 250ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY ỐNG NHỎ INDO 250ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: Liên hệ
  • Đặt hàng
  • LY ĐÁY KHÍA INDO 250ml QUÀ TẶNG SIÊU BÁN CHẠY
  • LY ĐÁY KHÍA INDO 250ml QUÀ TẶNG SIÊU BÁN CHẠY
  • Giá: 6,700đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY BẦU LÙN CAO CẤP INDO 250ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY BẦU LÙN CAO CẤP INDO 250ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 6,300đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY CHẶT GÓC UG THÁI LAN 215ml LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP GIÁ RẺ
  • LY CHẶT GÓC UG THÁI LAN 215ml LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP GIÁ RẺ
  • Giá: 6,700đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY ĐÁY NGẤN UG THÁI LAN 270ml LÀM QUÀ TẶNG KÈM KHUYẾN MÃI
  • LY ĐÁY NGẤN UG THÁI LAN 270ml LÀM QUÀ TẶNG KÈM KHUYẾN MÃI
  • Giá: 8,600đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY THUỶ TINH ĐÁY KHÍA 245ml QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO CHO KHÁCH HÀNG
  • LY THUỶ TINH ĐÁY KHÍA 245ml QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO CHO KHÁCH HÀNG
  • Giá: 9,000đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY LÙN TRẮNG THÁI LAN 225ml QUÀ TẶNG IN LOGO GIÁ RẺ
  • MẪU LY LÙN TRẮNG THÁI LAN 225ml QUÀ TẶNG IN LOGO GIÁ RẺ
  • Giá: 6,700đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY QUAI ĐẠI 380ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY QUAI ĐẠI 380ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 19,500đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY BIA KHÍA VUÔNG 325ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY BIA KHÍA VUÔNG 325ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 10,900đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY BIA CAO CẤP OCEAN THÁI LAN 355ml QUÀ TẶNG CÁC CÔNG TY BIA
  • LY BIA CAO CẤP OCEAN THÁI LAN 355ml QUÀ TẶNG CÁC CÔNG TY BIA
  • Giá: 42,000đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY CHARISMA THÁI LAN 340ml LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
  • MẪU LY CHARISMA THÁI LAN 340ml LÀM QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
  • Giá: 19,500đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY VUÔNG LÙN OCEAN THÁI LAN 195ml QUÀ TẶNG ĐỘC LẠ
  • LY VUÔNG LÙN OCEAN THÁI LAN 195ml QUÀ TẶNG ĐỘC LẠ
  • Giá: 16,800đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY CLASSIC - BRANDY 195ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY CLASSIC - BRANDY 195ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 32,000đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY CLASSIC - FLUTE CHAMPAGNE 185ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • MẪU LY CLASSIC - FLUTE CHAMPAGNE 185ml (GIÁ CHƯA GỒM IN LOGO)
  • Giá: 35,000đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY SỨ CÓ NẮP LÀM QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
  • LY SỨ CÓ NẮP LÀM QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
  • Giá: Liên hệ
  • Đặt hàng
  • LY UỐNG NƯỚC LÀM QUÀ TẶNG DÂN VĂN PHÒNG ĐỘC LẠ
  • LY UỐNG NƯỚC LÀM QUÀ TẶNG DÂN VĂN PHÒNG ĐỘC LẠ
  • Giá: Liên hệ
  • Đặt hàng
  • MẪU LY ỐNG UỐNG NƯỚC 320ml LÀM QUÀ TẶNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  • MẪU LY ỐNG UỐNG NƯỚC 320ml LÀM QUÀ TẶNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  • Giá: 19,500đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY LÙN 200ML SIÊU THÔNG DỤNG LÀM QUÀ TẶNG MỖI NHÀ
  • MẪU LY LÙN 200ML SIÊU THÔNG DỤNG LÀM QUÀ TẶNG MỖI NHÀ
  • Giá: 6,400đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY HIGHBALL LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP CHO KHÁCH HÀNG
  • LY HIGHBALL LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP CHO KHÁCH HÀNG
  • Giá: 21,600đ / Cái
  • Đặt hàng
  • LY QUAI UỐNG NƯỚC NHỎ GỌN 237ML QUÀ TẶNG SIÊU RẺ
  • LY QUAI UỐNG NƯỚC NHỎ GỌN 237ML QUÀ TẶNG SIÊU RẺ
  • Giá: 7,200đ / Cái
  • Đặt hàng
  • QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO MẪU LY ĐÁY KHÍA 280ML THÁI LAN
  • QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO MẪU LY ĐÁY KHÍA 280ML THÁI LAN
  • Giá: 9,800đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY THỦY TINH 285ml IN CÁT MỜ LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
  • MẪU LY THỦY TINH 285ml IN CÁT MỜ LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
  • Giá: Liên hệ
  • Đặt hàng
  • MẪU LY NƯỚC CHIA VẠCH 280ml LÀM QUÀ TẶNG CHO CÔNG TY DƯỢC
  • MẪU LY NƯỚC CHIA VẠCH 280ml LÀM QUÀ TẶNG CHO CÔNG TY DƯỢC
  • Giá: 11,000đ / Cái
  • Đặt hàng
  • MẪU LY QUAI ĐƠN GIẢN 425ML LÀM QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI
  • MẪU LY QUAI ĐƠN GIẢN 425ML LÀM QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI
  • Giá: 11,900đ / Cái
  • Đặt hàng

 

Những mẫu ly cốc thủy tinh in logo làm quà tặng khuyến mãi✅  khách hàng, quà tặng nhân viên, đối tác và dùng để quảng bá cho cửa hàng đạt được hiệu quả tuyệt vời. 

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Sử dụng cốc thủy tinh in logo làm quà tặng khuyến mãi

 

Phương pháp tiếp thị hiệu quả trước sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, in logo lên ly thủy tinh làm quà tặng khuyến mãi trở thành phương phải hiệu quả. Đây là một hình thức quảng cáo thương hiệu tốt mà chi phí rẻ, cách là, này giúp cho thương hiệu của bạn xuất hiện và thu hút nhiều người nhất.

Thứ nhất ly thủy tinh là sản phẩm phổ biến nhiều người sử dụng, vì vậy thường chọn in logo trên bề mặt làm quà tặng cho mọi người. Không chỉ mang lại giá trị thiết thực, mà còn là một món quà ý nghĩa. Đồng thời, việc chọn cốc thủy tinh có logo làm quà tặng cũng có giá trị thương hiệu cho công ty và doanh nghiệp.

Thứ hai ly cốc thủy tinh đẹp được in logo sẽ tạo được nét khác biệt và đặc biệt góp phần tạo nên giá trị cho món quà tặng, giúp sản phẩm quà tặng không còn đơn điệu và nhàm chán.Ly thủy tinh logo làm quà tặng

Cách lựa chọn ly cốc thủy tinh làm quà tặng khuyến mãi

 

Tùy vào mục đích khuyến mãi quà tặng và tùy và ngành hàng bạn đang kinh doanh mà lựa chọn sản phẩm.

Mỗi loại sản phẩm sẽ có hình dạng, khích thước kiểu dáng khách nhau.

Độ dày sản phẩm khác nhau.

Lựa chọn sản phẩm khuyến mãi phụ thuộc vào ngân sách và chi phí công ty cần bỏ ra vì giá cả mỗi ly là khác nhau. Chi phí bao gồm giá ly và giá in ấn sản phẩm. 

Lưu ý khi chọn ly thủy tinh

 

Các mẫu Ly cốc thủy tinh làm quà tặng khuyến mãi 

 

Hiện tại thị trường sản phẩm thủy tinh không được nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt cho người tiêu dùng vì thế có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng và hàng Trung Quốc trôi nổi, và để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng công ty chúng tôi chuyên cung cấp những sản phẩm ly cốc thủy tinh nhập khẩu Thái Lan và Indonesia đã được kiểm định an toàn với sức khỏe, trong có có các loại ly cốc thủy tinh như là:


Ly cốc thủy tinh ocean

 

Ly cốc thủy tinh Ocean hàng cao cấp của công ty chúng tôi là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, thương hiệu được tin dùng trên thị trường đã từ rất Lâu Ocean gần như không có giới hạn về mẫu mã nên khách hàng có thể thoải mái lựa chọn món quà sau cho phù hợp. Một số mẫu như:

Ly Charisma Thái Lan 340ml

Ly vuông lùn Ocean 195ml

Ly nơ lùn Hansa 300ml

Ly New York 250ml 

Ly thủy tinh uống nước cao 

Ly Classic Beer

Ly bia cao cấp Ocean Thái Lan

Ly Cốc thủy tinh Indonesia

 

Đứng sau Ocean là ly thủy tinh Indo mặc dù chất lượng không bằng Ocean tuy nhiên InDo cũng là dòng sản phẩm được tiêu thụ nhiều vì đảm bảo về mặt an toàn sức khỏe. 

Mẫu ly cốc nhỏ Indonesia

Mẫu ly cốc quai sọc trung INDO 257ml

Ly thủy tinh đáy khía 245ml

Ly quai đế đại 350 ml

Ly quai kiểu Nhật 360ml

Ly quai kiểu Nhật

Ly cốc thủy tinh Union

 

Ly thủy tinh Union xuất xứ Thái Lan là dòng thủy tinh chất lượng không pha tạp chất  nên có độ trong suốt cao.

Ly lùn trắng 225ml

Ly quai đại 380ml

Ly bia khía vuông 325ml

Ly đáy ngấn UG 270ml

Ly chặt góc UG 215ml

Ly thủy tinh đáy khía 245mlLy đái ngấn UG

Thông tin chi tiết giá sản phẩm vui lòng xem tại website.

 

 

 

Mua ly cốc thủy tinh in logo ở đâu?

 

Bạn nên lựa chọn địa điểm cơ sở kinh doanh uy tín, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đàng hoàng để tránh mua nhầm phải hàng kém chất lượng đặc biệt tuyệt đối nói không với thủy tinh có chứa tạp chất độc hại như chì.

Công ty SanGia VN với nhiều năm kinh nghiệm dịch vụ quà tặng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất.

Đến với dịch vụ công ty chúng tôi, khách hàng không cần phải lo lắng về các lựa chọn như giá sản phẩm và chất lượng, hàng thật. Chúng tôi cung cấp ly cốc thủy tinh giá sỉ, rẻ hơn thị trường ngoài, hàng chính hãng an toàn và chất lượng cao. 

 

Dịch vụ in logo lên ly cốc thủy tinh

 

Công ty quà tặng SanGia hỗ trợ thiết kế và in logo cho khách. Xưởng in của công ty có kinh nghiệm nhiều nên nên khách yên tâm về chất lượng và sản phẩm sau in. Khi khách hàng liên hệ nhân viên theo số hotline gửi yêu cầu:
 

Tên công ty, địa chỉ nhận hàng:...........

Loại sản phẩm muốn in logo: Ly lùn trắng 225ml

Ngân sách dự tính cho sản phẩm:.........


Thời gian cần hàng (nhớ cộng thêm 7 ngày làm hàng)

 

Nhân viên sẽ tư vấn báo giá chi tiết cho khách hàng.

Nếu cần thiết bên công ty chúng tôi sẽ gửi hàng mẫu đã in cho khách xem trước.

Sau khi thống nhất giá cả số lượng, vị trí in logo, sau đó khách đặt cọc trả trước và ký hợp đồng, công ty chúng tôi tiến hành in cho khách.

Ly bia classicNếu bạn đang cần sản phẩm ly thủy tinh in logo làm quà tặng, nhưng không biết đơn vị nào uy tín, vui lòng liên hệ với SanGia VN, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của khách. 

chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm ly thủy tinh in logo dùng làm quà tặng khách hàng, quà tặng quảng cáo với GIÁ CẢ CẠNH TRANH - NGUỒN GỐC RÕ RÀNG - KIỂU DÁNG ĐA DẠNG - ĐẠT CHẤT LƯỢNG CAO - IN RÕ NÉT.

 

 

Khuyến mãi lớn dịp cuối năm khi mua quà tặng tại Sangia.vn

 

Thông tin liên hệ

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

► Điện thoại: 0915 039 109 (Zalo)

► Email: CongtySanGiaVN@gmail.com

► Website: https://www.sangia.vn