SẢN PHẨM HOT

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Những sản phẩm có bảo hành sẽ được hiển thị thông tin chi tiết tại SanGia.vn.  Phiếu bảo hành sẽ được giao đến khách hàng kèm với sản phẩm.

2. Khách hàng thông báo với SanGia.vn về yêu cầu bảo hành.

3. SanGia.vn kiểm tra thông tin bảo hành có hợp lệ hay không.

4. SanGia.vn hướng dẫn khách hàng đem sản phẩm đi bảo hành theo phiếu bảo hành.