30+ mẫu Đĩa Xoài Minh Long luôn có tại các nhà hàng

Tìm thấy 30 sản phẩm
Sắp xếp
 • DĨA OVAL ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 48,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 32cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL ẢO 32cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 88,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 37cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL ẢO 37cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 149,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 25cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL ẢO 25cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 64,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 45cm JAS LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL 45cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 462,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 42cm JAS LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL 42cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 270,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 37cm JAS LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL 37cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 149,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 32cm JAS LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL 32cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 88,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 28cm JAS LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL 28cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 74,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 25cm JAS LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL 25cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 64,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 21cm JAS LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL 21cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 48,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL MỘT NGĂN 26cm GOURMET LY'S HORECA
 • DĨA OVAL MỘT NGĂN 26cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 72,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL HAI NGĂN 40cm GOURMET LY'S HORECA
 • DĨA OVAL HAI NGĂN 40cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 152,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL CÁ NHÂN 14cm GOURMET LY'S HORECA
 • DĨA OVAL CÁ NHÂN 14cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 25,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL BẦU 37cm GOURMET LY'S HORECA
 • DĨA OVAL BẦU 37cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 178,200đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL BA NGĂN 28cm GOURMET LY'S HORECA
 • DĨA OVAL BA NGĂN 28cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 67,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 28cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL ẢO 28cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 78,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL VÀNH 35X21cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL VÀNH 35X21cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 108,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL PHẲNG 30X10cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • DĨA OVAL PHẲNG 30X10cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 72,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL 45cm JASMINE TRẮNG MINH LONG
 • DĨA OVAL 45cm JASMINE TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 599,200đ / Cái
 • Đặt hàng