29 mẫu Đĩa sứ hình chữ nhật - đĩa sứ trắng giá rẻ cho bạn

Tìm thấy 29 sản phẩm
Sắp xếp
 • DĨA CHỮ NHẬT LÁ 25X17cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • DĨA CHỮ NHẬT LÁ 25X17cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 55,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT CONG VÀNH 13 CHUAN KUO 32.5x21.5cm
 • DĨA CHỮ NHẬT CONG VÀNH 13 CHUAN KUO 32.5x21.5cm
 • Giá: 264,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT CONG VÀNH 11 CHUAN KUO 26.5x17.5cm
 • DĨA CHỮ NHẬT CONG VÀNH 11 CHUAN KUO 26.5x17.5cm
 • Giá: 128,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 9 CHUAN KUO 22.5x15.5cm
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 9 CHUAN KUO 22.5x15.5cm
 • Giá: 69,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 8 CHUAN KUO 21x14cm
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 8 CHUAN KUO 21x14cm
 • Giá: 57,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 18 CHUAN KUO 46x31cm
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 18 CHUAN KUO 46x31cm
 • Giá: 634,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 14 CHUAN KUO 37x24.5cm
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 14 CHUAN KUO 37x24.5cm
 • Giá: 257,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 12 CHUAN KUO 31x22cm
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 12 CHUAN KUO 31x22cm
 • Giá: 125,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 10 CHUAN KUO 26x18cm
 • DĨA HÌNH CHỮ NHẬT 10 CHUAN KUO 26x18cm
 • Giá: 86,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA HÌNH VUÔNG 10 CHUAN KUO 27cm
 • DĨA HÌNH VUÔNG 10 CHUAN KUO 27cm
 • Giá: 99,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 50 X 37cm GOURMET LY'S HORECA
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 50 X 37cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 744,700đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 31X22cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 31X22cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 115,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 27X18cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 27X18cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 82,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 23X15.5cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • DĨA CHỮ NHẬT PHẲNG 23X15.5cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 59,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT 1 VÀNH 32X22cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • DĨA CHỮ NHẬT 1 VÀNH 32X22cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 104,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT 34X19cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • DĨA CHỮ NHẬT 34X19cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 208,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT 30X17cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • DĨA CHỮ NHẬT 30X17cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 148,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT 25X17cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • DĨA CHỮ NHẬT 25X17cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 109,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • KHAY CHỮ NHẬT 25X17cm DAISY MINH LONG
 • KHAY CHỮ NHẬT 25X17cm DAISY MINH LONG
 • Giá: 93,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT 22X13cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • DĨA CHỮ NHẬT 22X13cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 82,500đ / Cái
 • Đặt hàng