Tổng hợp 31 mẫu Chén Chấm Minh Long cho nhà hàng

Tìm thấy 31 sản phẩm
Sắp xếp
 • CHÉN CHẤM 9cm JAS LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM 9cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 9,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM 9cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 9,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN SỐT 9cm JAS LYS LY'S HORECA
 • CHÉN SỐT 9cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 12,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 7cm JASMINE MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 7cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 11,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm DAISY MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm DAISY MINH LONG
 • Giá: 12,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 7cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 7cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 12,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm JASMINE MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 12,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 13,200đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN SỐT 9cm JASMINE MINH LONG
 • CHÉN SỐT 9cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 15,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 7cm JAS LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM 7cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 8,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 2 NGĂN 10.5cm JAS LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM 2 NGĂN 10.5cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 15,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM VUÔNG 7cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM VUÔNG 7cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 17,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM OVAL 9X6cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM OVAL 9X6cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 15,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG
 • Giá: 33,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM MINH LONG
 • Giá: 33,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 10.5cm MẪU ĐƠN THANH TRÚC MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 10.5cm MẪU ĐƠN THANH TRÚC MINH LONG
 • Giá: 27,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • DĨA C.MUỐI 2 NGĂN JASMINE MINH LONG
 • DĨA C.MUỐI 2 NGĂN JASMINE MINH LONG
 • Giá: 23,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm JASMINE THIÊN TUẾ MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm JASMINE THIÊN TUẾ MINH LONG
 • Giá: 23,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm JASMINE HOA HỒNG MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm JASMINE HOA HỒNG MINH LONG
 • Giá: 23,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA LÁ XANH MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA LÁ XANH MINH LONG
 • Giá: 22,000đ / Cái
 • Đặt hàng