Bảng giá 104++ loại Chén bát cho nhà hàng Giá Sỉ - Trang 4

Tìm thấy 103 sản phẩm
Sắp xếp
 • CHÉN CƠM 10cm GOURMET LY'S HORECA
 • CHÉN CƠM 10cm GOURMET LY'S HORECA
 • Giá: 16,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM VUÔNG 7cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM VUÔNG 7cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 17,600đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM OVAL 9X6cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • CHÉN CHẤM OVAL 9X6cm ANH VŨ LYS LY'S HORECA
 • Giá: 15,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 12M JASMINE MINH LONG
 • CHÉN CƠM 12M JASMINE MINH LONG
 • Giá: 25,300đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm ĐÀI CÁC TRANG TRÍ BẠC MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.5cm ĐÀI CÁC TRANG TRÍ BẠC MINH LONG
 • Giá: 163,800đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm HOÀNG CUNG HỒN VIỆT MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.5cm HOÀNG CUNG HỒN VIỆT MINH LONG
 • Giá: 153,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG
 • Giá: 70,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM MINH LONG
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM MINH LONG
 • Giá: 70,400đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE HOA HỒNG MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE HOA HỒNG MINH LONG
 • Giá: 55,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE THIÊN TUẾ MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE THIÊN TUẾ MINH LONG
 • Giá: 49,500đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA LÁ XANH MINH LONG
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA LÁ XANH MINH LONG
 • Giá: 44,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm MẪU ĐƠN THANH TRÚC MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.5cm MẪU ĐƠN THANH TRÚC MINH LONG
 • Giá: 44,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE TÍCH TUYẾT THẢO MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE TÍCH TUYẾT THẢO MINH LONG
 • Giá: 34,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE PHƯỚC LỘC THỌ MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE PHƯỚC LỘC THỌ MINH LONG
 • Giá: 34,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE TỨ QUÝ MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE TỨ QUÝ MINH LONG
 • Giá: 34,100đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG
 • Giá: 33,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM MINH LONG
 • CHÉN CHẤM 9cm CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM MINH LONG
 • Giá: 33,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm DAISY BÓNG BAY MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11.5cm DAISY BÓNG BAY MINH LONG
 • Giá: 33,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE QUẢ NGỌT MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE QUẢ NGỌT MINH LONG
 • Giá: 31,900đ / Cái
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE HOA MAY MẮN MINH LONG
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE HOA MAY MẮN MINH LONG
 • Giá: 30,800đ / Cái
 • Đặt hàng