101+ bộ Ấm chén Minh Long đẹp giá rẻ nhất 2021 | SanGia Vn

Tìm thấy 102 sản phẩm
Thương hiệu: Sắp xếp
 • BỘ ẤM TRÀ ANNA CAO 0.47l GIÁ RẺ LÀM QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • BỘ ẤM TRÀ ANNA CAO 0.47l GIÁ RẺ LÀM QUÀ TẶNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE PHÚC LỘC THỌ TẶNG TÂN GIA HỢP PHONG THỦY
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE PHÚC LỘC THỌ TẶNG TÂN GIA HỢP PHONG THỦY
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • PHIN CÀ PHÊ SỨ CAMELIA DÁT VÀNG MINH LONG QUÀ TẶNG SẾP
 • PHIN CÀ PHÊ SỨ CAMELIA DÁT VÀNG MINH LONG QUÀ TẶNG SẾP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • PHIN CÀ PHÊ SỨ CAO CẤP CAMELIA DÁT VÀNG QUÀ TẶNG TÂN GIA
 • PHIN CÀ PHÊ SỨ CAO CẤP CAMELIA DÁT VÀNG QUÀ TẶNG TÂN GIA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L MẪU ĐƠN MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG MẸ
 • BỘ TRÀ 0.7L MẪU ĐƠN MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG MẸ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ 0.3L MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG IN LOGO GIÁ RẺ
 • BỘ ẤM TRÀ 0.3L MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG IN LOGO GIÁ RẺ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ CAO 0.47L ANNA CHỈ VÀNG LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
 • BỘ TRÀ CAO 0.47L ANNA CHỈ VÀNG LÀM QUÀ TẶNG SIÊU ĐẸP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.65L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG SỰ KIỆN
 • BỘ TRÀ 0.65L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG SỰ KIỆN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.45L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ĐẠI LÝ
 • BỘ TRÀ 0.45L DAISY TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ĐẠI LÝ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.35L JASMINE TRẮNG MINH LONG IN LOGO GIÁ RẺ
 • BỘ TRÀ 0.35L JASMINE TRẮNG MINH LONG IN LOGO GIÁ RẺ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA MINH LONG QUÀ TẶNG
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA MINH LONG QUÀ TẶNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ ĐỘC ĐÁO 0.45L ANH VŨ TRẮNG NGÀ MINH LONG
 • BỘ TRÀ ĐỘC ĐÁO 0.45L ANH VŨ TRẮNG NGÀ MINH LONG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ẤN TƯỢNG
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA TRẮNG MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ẤN TƯỢNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L JASMINE TRẮNG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG NÔNG DÂN
 • BỘ TRÀ 1.1L JASMINE TRẮNG IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG NÔNG DÂN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ MINI 0.35L JASMINE VIỀN CHỈ VÀNG 24K SIÊU ĐẸP
 • BỘ TRÀ MINI 0.35L JASMINE VIỀN CHỈ VÀNG 24K SIÊU ĐẸP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ CAMELIA 0.8L DÁT VÀNG LÀM QUÀ KHAI TRƯƠNG
 • BỘ ẤM TRÀ CAMELIA 0.8L DÁT VÀNG LÀM QUÀ KHAI TRƯƠNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG LÀM QUÀ BIẾU
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG LÀM QUÀ BIẾU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA VIỀN DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ VIP
 • BỘ TRÀ 0.5L CAMELLIA VIỀN DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ VIP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA VIỀN DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA VIỀN DÁT VÀNG 24K LÀM QUÀ TẶNG CAO CẤP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG QUÀ TẶNG SINH NHẬT BỐ
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG QUÀ TẶNG SINH NHẬT BỐ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG VIỀN VÀNG 24K
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG VIỀN VÀNG 24K
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA LÁ XANH LÀM QUÀ TẶNG THẦY CÔ
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA LÁ XANH LÀM QUÀ TẶNG THẦY CÔ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA QUẢ CHANH QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA QUẢ CHANH QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA QUẢ NGỌT QUÀ TẶNG ĐỒNG NGHIỆP
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA QUẢ NGỌT QUÀ TẶNG ĐỒNG NGHIỆP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA TỨ LINH LÀM QUÀ TẶNG MAY MẮN
 • BỘ TRÀ 0.8L CAMELLIA TỨ LINH LÀM QUÀ TẶNG MAY MẮN
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ CÁT TƯỜNG DÁT VÀNG 0.8L QUÀ TẶNG SINH NHẬT SẾP
 • BỘ ẤM TRÀ CÁT TƯỜNG DÁT VÀNG 0.8L QUÀ TẶNG SINH NHẬT SẾP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG MINH LONG LÀM QUÀ BIẾU
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG MINH LONG LÀM QUÀ BIẾU
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM QUÀ TẶNG ĐỘC LẠ
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA HƯƠNG BIỂN KEM QUÀ TẶNG ĐỘC LẠ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG Ý NGHĨA
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA KẾT DUYÊN MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG Ý NGHĨA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA LÁ XANH MINH LONG LÀM QUÀ MỪNG THỌ
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA LÁ XANH MINH LONG LÀM QUÀ MỪNG THỌ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA TỨ LINH QUÀ TẶNG TÂN GIA Ý NGHĨA
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA TỨ LINH QUÀ TẶNG TÂN GIA Ý NGHĨA
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA QUẢ CHANH MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG THÚ VỊ
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA QUẢ CHANH MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG THÚ VỊ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA QUẢ NGỌT MINH LONG LÀM QUÀ CHÚC MỪNG
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA QUẢ NGỌT MINH LONG LÀM QUÀ CHÚC MỪNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.35L JASMINE CHỈ XANH LÁ LÀM QUÀ TẶNG NHỎ XINH
 • BỘ TRÀ 0.35L JASMINE CHỈ XANH LÁ LÀM QUÀ TẶNG NHỎ XINH
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE TRẮNG LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE TRẮNG LÀM QUÀ TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE CHỈ XANH LÁ MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ĐẠI LÝ
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE CHỈ XANH LÁ MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG ĐẠI LÝ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE CHIM LẠC MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG HỘI NGHỊ
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE CHIM LẠC MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG HỘI NGHỊ
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE TÍCH TUYẾT THẢO LÀM QUÀ TẶNG ĐỒNG NGHIỆP
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE TÍCH TUYẾT THẢO LÀM QUÀ TẶNG ĐỒNG NGHIỆP
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ ẤM TRÀ TỨ QUÝ LÀM QUÀ TẶNG TÂN GIA HỢP PHONG THỦY
 • BỘ ẤM TRÀ TỨ QUÝ LÀM QUÀ TẶNG TÂN GIA HỢP PHONG THỦY
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE VINH QUY NHẠT MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG HỘI THẢO
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE VINH QUY NHẠT MINH LONG LÀM QUÀ TẶNG HỘI ...
 • Giá: Liên hệ
 • Đặt hàng

 

Cung cấp hơn ➡️ 101 mẫu bộ ấm chén Minh Long 🏆 làm quà tặng chiết khấu cao giá rẻ nhất hiện nay. ✅ Đây là món quà tặng hoàn hảo mỗi dịp Tết đến, tân gia hoặc mừng thọ...

 

Gốm sứ Minh Long sự lựa chọn tốt nhất 

 

Được biết cái tên Gốm sứ Minh Long đã xuất hiện đã lâu hiện nay Minh Long là niềm tự hào của nước ta vì sản phẩm của Minh Long đạt chất lượng cao được xuất khẩu sang các nước châu Âu, các quốc gia lân cận Châu Á, là sản phẩm gốm sứ được tin dùng nhất vì đảm bảo sức khỏe an toàn với người tiêu dùng. 

Sứ Mệnh của Minh Long là luôn đạt tiêu chí sức khỏe và thẩm mỹ lên hàng đầu vì vậy mà chúng ta thấy gốm Minh Long với mẫu mã đa dạng mang nét đẹp riêng của từng dòng sản phẩm và còn an toàn không có chất độc hại.

Gốm sứ Minh Long đa dạng nhiều mẫu mã phù hợp cho nhiều dịp tặng quà khác nhau, nhiều sản phẩm mang nét đẹp truyền thống, con người Việt cùng những dòng gốm sứ cao cấp quý tộc thể hiện đẳng cấp của người dùng sản phẩm.


Mức giá sản phẩm gốm sứ Minh Long luôn ổn định trên mặt bằng giá chung, mặc dù nhiều sản phẩm sang trọng nhưng nhiều gia đình có thể mua được với mức giá đó. Do đó, sản phẩm gốm sứ Minh Long ngày càng được sử dụng rộng rãi. 

 

Bộ ấm chén Minh Long Hoàng Cung

 

Các Bộ ấm chén Minh Long làm quà tặng

 

Mỗi một dòng sản phẩm khác nhau lại chia ra nhiều mẫu với hoa văn khác nhau và bày trí đặc sắc. Riêng đối ấm chén Minh Long có tới hơn 100 mẫu khác biệt.

Bộ ấm trà cao cấp Camellia

 

Bộ chén Camellia bao gồm 1 ấm trà Camellia, 6 ly cóc và 6 đĩa lót ly. 

Dong sản phẩm ấm trà camellia có nhiều mẫu khác nhau mỗi loại sẽ có hoa văn riêng với loại bộ ấm trà cao cấp thì được dát vàng ở viền của sản phẩm. 

Khách hàng chọn sản phẩm để in logo nên chọn ấm trà màu trắng ngà không hoa văn. 

Giá sản phẩm tham khảo:

 

► Bộ ấm trà cao cấp camellia chỉ vàng giá 1,540,000đ / Bộ

► Bộ ấm trà camellia 0,5l chỉ xanh giá 528,000đ / Bộ

► Bộ ấm trà đẹp camellia 1,1l màu trắng giá 627,000đ / Bộ

► Bộ ấm trà Camellia 0,5l màu trắng giá 407,000đ / Bộ.

Bộ trà Camelia

Phin cà phê sứ cao cấp Camellia

 

Những tín đồ của cà phê nên quan tâm sản phẩm này vì phin cà phê camellia có thể giúp giữ nóng và mùi vị của cà phê lâu mà không bị biến đổi mùi. Đảm bảo an toàn sức khỏe với người dùng.

Phin cà phê cao cấp được dát vàng mang lại cảm giác sang trọng đẳng cấp, giá 935,000đ / Bộ.

Bên cạnh phin cà phê cao cấp thì còn có bộ phin cà phê sứ trắng camellia giá chỉ 365,000đ/bộ.

 

Bộ ấm trà Anna cao


 

Được làm bằng gốm tốt nhất, và sử dụng công nghệ đặc biệt, thông qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo các đặc tính kỹ thuật và nghệ thuật của sản phẩm: men siêu cứng, bóng và láng, không dễ trầy xước; không có tạp chất chì, cardium nên an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Giá bộ ấm Anna 0,47l là 425,000đ / Bộ.

Giá bộ ấm Anna 0,47l chỉ vàng là 550,000 Bộ.

Bộ gồm 1 ấm 6 tách và 6 đĩa lót. Thích hợp làm quà tặng in logo tặng đối tác, khách hàng.

 

Bộ ấm trà đẹp Jasmine trắng 

 

Bình trà gốm sứ Jasmine là dòng sản phẩm được sản xuất bởi Minh Long và công ty chúng tôi phân phối lại. Sản phẩm được coi là một mặt hàng thiết yếu cho mọi bàn cà phê và mọi người Việt Nam. Sản xuất trên dây chuyền hiệu đại. Mỗi bộ gồm 1 bình trà, 6 tách và 6 dĩa lót tách. 

 

Bộ ấm chén cáo cấp anh vũ trắng ngà 

 

Thiết kế đặc biệt, màu men trắng và sáng bóng tạo nên nét độc đáo trong lối thiết kế, bộ bình trà gốm sứ anh vũ đặc biệt an toàn với sức khỏe của bạn. Giá sản phẩm 540,000đ/ bộ gồm bình trà 0,45ml và 6 tách trà, 6 đĩa lót. 

 

Bộ trà Anh Vũ Trắng Ngà

 

Các dịp tặng bộ ấm chén

 

Có rất nhiều dịp có thể tặng món quà này vì giá trị món quà nằm ở chỗ đem lại giá trị tinh thần và cả sự sang trọng, bộ ấm trà thường tặng cho người lớn thì món quà tặng này vô cùng ý nghĩa. Tham khảo một số dịp có thể dùng món quà tặng ý nghĩa này:

 

Tặng vào dịp Tân gia 

 

Biếu quà tân gia nên lựa chọn sản phẩm mà gia chủ có thể sử dụng món quà đó cho gia đình của mình. Tặng bộ ấm trà là cách thể hiện sự thân thiết “chén chè là đầu câu chuyện” tặng ấm trà giúp gắng kết giữa hai gia đình với nhau tốt hơn.

 

Tặng vào dịp Mừng Thọ

 

Thường ông bà ta hay có thói quen uống trà sớm, nhâm nhi tách trà chiều nên món quà mừng thọ ý nghĩa cho ông bà chú bác có thể là bộ bình trà gốm sứ Jasmine trắng. Tưng tự ta có bộ ấm trà hoa mẫu đơn dành tặng mẹ. 

Bộ trà làm Quà mừng thọ

Tặng Tết

 

Tết là dịp chúng ta có thể tặng quà cho người thân, bạn bè, cha mẹ,... ngoài những món bánh mứt rượu chè thì Bộ ấm trà mà bà mẹ yêu thích chúng ta có thể mua là quà biếu Tết. Một bộ ấm trà Minh Long sang trọng cao cấp giá cũng không quá mắc mỗi gia đình đều có thể mua sở hữu được. 

 

Tặng Khách hàng

 

Nhiều công ty lựa chọn món quà biếu khách hàng là bộ ấm trà Minh Long in logo có thể nói đây là sản phẩm gốm sứ làm quà tặng ý nghĩa nếu khách hàng của bạn là người có gia đình thì tặng món quà này rất phù hợp. 

 

Tìm mua Bộ ấm chén uống trà cao cấp tại đâu?

 

Đại lý phân phối ấm chén uống trà cao cấp tại các trung tâm siêu thị, cửa hàng showroom của Minh Long nếu muốn mua lẻ, vì hầu hết giá bộ sản phẩm sẽ niêm yết trên thị trường.

Nếu bạn đang tìm một đơn vị cung cấp số lượng lớn quà tặng in logo doanh nghiệp có thể liên hệ với SanGia VN chuyên cung cấp sản phẩm ấm chén Minh Long, có giao hàng tận nơi. Là đơn vị in logo uy tín chất lượng, công ty không ngừng vươn lên để đáp ứng những tiêu chí sản phẩm quà tặng tốt nhất cho khách hàng.

Bộ ấm chén tại Quà tặng SanGia VN
Vui lòng liên hệ sớm nhất để được báo giá chính xác và kèm theo những ưu đãi tuyệt vời cho khách hàng, cám ơn bạn đã vào website chúng tôi!