Quà tặng Trung thu 2020 | Bảng giá những Hộp bánh đẹp ý nghĩa - Trang 3

Tìm thấy 152 sản phẩm
Sắp xếp
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ HOÀNG KIM VINH HOA VÀNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ HOÀNG KIM VINH HOA VÀNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • Giá: 1,200,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ LAVA TRỨNG CHẢY PHÔ MAI
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ LAVA TRỨNG CHẢY PHÔ MAI
 • Giá: 70,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ LAVA TRỨNG CHẢY ĐẬU XANH CHÀ BÔNG
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ LAVA TRỨNG CHẢY ĐẬU XANH CHÀ BÔNG
 • Giá: 70,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ LAVA TRỨNG CHẢY TRỨNG SỮA (Custard)
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ LAVA TRỨNG CHẢY TRỨNG SỮA (Custard)
 • Giá: 70,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU PHIÊN BẢN GOLD ĐỘC ĐÁO CÓ ĐÈN BÊN TRONG
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU PHIÊN BẢN GOLD ĐỘC ĐÁO CÓ ĐÈN BÊN TRONG
 • Giá: 1,500,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 6 BÁNH KINH ĐÔ PHIÊN BẢN GOLD CÓ THIỆP 3D + ĐÈN BÊN TRONG
 • HỘP 6 BÁNH KINH ĐÔ PHIÊN BẢN GOLD CÓ THIỆP 3D + ĐÈN BÊN TRONG
 • Giá: 3,000,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU 70 NĂM ĐẶC BIỆT 2 DÀNH TẶNG ĐỐI TÁC
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU 70 NĂM ĐẶC BIỆT 2 DÀNH TẶNG ĐỐI TÁC
 • Giá: 922,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU 70 NĂM ĐẶC BIỆT 1 DÀNH TẶNG SẾP
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU 70 NĂM ĐẶC BIỆT 1 DÀNH TẶNG SẾP
 • Giá: 1,028,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 6 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 TẶNG ĐỐI TÁC
 • HỘP 6 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 TẶNG ĐỐI TÁC
 • Giá: 841,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 6 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 TẶNG KHÁCH VIP
 • HỘP 6 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 TẶNG KHÁCH VIP
 • Giá: 906,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TẾT ĐOÀN VIÊN 3 TẶNG CÔ DÌ CHÚ BÁC
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TẾT ĐOÀN VIÊN 3 TẶNG CÔ DÌ CHÚ BÁC
 • Giá: 579,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TẾT ĐOÀN VIÊN 2 DÀNH TẶNG CHA MẸ
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TẾT ĐOÀN VIÊN 2 DÀNH TẶNG CHA MẸ
 • Giá: 620,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TÂM GIAO 3 TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TÂM GIAO 3 TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • Giá: 691,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TÂM GIAO 1 DÀNH TẶNG ĐỐI TÁC
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL TÂM GIAO 1 DÀNH TẶNG ĐỐI TÁC
 • Giá: 797,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL SUM VẦY 2 TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL SUM VẦY 2 TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN
 • Giá: 662,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL SUM VẦY 1 TẶNG KHÁCH HÀNG
 • HỘP 4 BÁNH TRUNG THU GIVRAL SUM VẦY 1 TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: 760,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC TÂM AN XANH
 • BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC TÂM AN XANH
 • Giá: 500,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 160,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 140,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN TRÀ XANH 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN TRÀ XANH 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 180,000đ / Cái
 • Đặt hàng