- SănGiá.vn – Gửi nhanh đơn hàng, nhận ngay giá tốt

Tìm thấy 37 sản phẩm
Sắp xếp
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 04 TẶNG ĐỐI TÁC
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 04 TẶNG ĐỐI TÁC
 • Giá: 1,518,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 03 TẶNG KHÁCH HÀNG
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 03 TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: 1,630,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 02 TẶNG NGƯỜI THÂN
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 02 TẶNG NGƯỜI THÂN
 • Giá: 1,078,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 01 TẶNG BẠN BÈ
 • HỘP QUÀ TẾT BRODARD 2021 ĐA LỘC 01 TẶNG BẠN BÈ
 • Giá: 638,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN TRÀ XANH 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN TRÀ XANH 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 160,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 160,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU ĐỎ 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 140,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN TRÀ XANH 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN TRÀ XANH 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 180,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 170,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 150,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD MÈ ĐEN 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD MÈ ĐEN 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 160,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD MÈ ĐEN 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD MÈ ĐEN 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 140,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU XANH 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU XANH 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 150,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU XANH 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD ĐẬU XANH 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 130,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN - CHAY 250g
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN - CHAY 250g
 • Giá: 160,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN - CHAY 200g
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD KHOAI MÔN - CHAY 200g
 • Giá: 140,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN - CHAY 250G
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN - CHAY 250G
 • Giá: 140,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN - CHAY 200G
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẠT SEN - CHAY 200G
 • Giá: 120,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY BÀO NGƯ HẢI SÂM 250g
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY BÀO NGƯ HẢI SÂM 250g
 • Giá: 320,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY BÀO NGƯ HẢI SÂM 200g
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY BÀO NGƯ HẢI SÂM 200g
 • Giá: 290,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẢI SÂM TÔM XÁ XÍU 250G 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẢI SÂM TÔM XÁ XÍU 250G 2 TRỨNG
 • Giá: 280,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẢI SÂM TÔM XÁ XÍU 200G 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD HẢI SÂM TÔM XÁ XÍU 200G 2 TRỨNG
 • Giá: 250,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD SÒ ĐIỆP SỐT 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD SÒ ĐIỆP SỐT 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 240,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD SÒ ĐIỆP SỐT 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD SÒ ĐIỆP SỐT 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 210,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 210,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY 200g 2 TRỨNG 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD GÀ QUAY 200g 2 TRỨNG 2 TRỨNG
 • Giá: 180,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 250g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 250g 2 TRỨNG
 • Giá: 180,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 200g 2 TRỨNG
 • BÁNH TRUNG THU BRODARD THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 200g 2 TRỨNG
 • Giá: 150,000đ / Cái
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD HOÀNG GIA DÀNH TẶNG ĐỐI TÁC KINH DOANH
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD HOÀNG GIA DÀNH TẶNG ĐỐI TÁC KINH DOANH
 • Giá: 6,000,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD HOÀNG GIA DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG VIP
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD HOÀNG GIA DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG VIP
 • Giá: 2,700,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD NGỌC TRAI CAO CẤP DÀNH TẶNG ĐẠI LÝ
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD NGỌC TRAI CAO CẤP DÀNH TẶNG ĐẠI LÝ
 • Giá: 1,700,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD LỘC PHÁT 3 LÀM QUÀ TRUNG THU CAO CẤP
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD LỘC PHÁT 3 LÀM QUÀ TRUNG THU CAO CẤP
 • Giá: 1,110,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD LỘC PHÁT 2 LÀM QUÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD LỘC PHÁT 2 LÀM QUÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
 • Giá: 1,090,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD LỘC PHÁT 1 DÀNH TẶNG ÂN NHÂN
 • HỘP 6 BÁNH BRODARD LỘC PHÁT 1 DÀNH TẶNG ÂN NHÂN
 • Giá: 1,010,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD TÀI LỘC 3 DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD TÀI LỘC 3 DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG
 • Giá: 730,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD TÀI LỘC 2 DÀNH TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD TÀI LỘC 2 DÀNH TẶNG CÔNG NHÂN VIÊN
 • Giá: 700,000đ / Hộp
 • Đặt hàng
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD TÀI LỘC 1 DÀNH TẶNG NGƯỜI THÂN YÊU
 • HỘP 4 BÁNH BRODARD TÀI LỘC 1 DÀNH TẶNG NGƯỜI THÂN YÊU
 • Giá: 680,000đ / Hộp
 • Đặt hàng