DỤNG CỤ BÀN ĂN
Tìm thấy 299 sản phẩm
Sắp xếp
 • DĨA TRÒN 18cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 18,370đ 20,200đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 42,570đ 46,900đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 41,800đ 46,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG ẢO 18cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 36,520đ 40,200đ
 • Đặt hàng
 • DĨA SÂU LÒNG 23cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 37,730đ 41,500đ
 • Đặt hàng
 • DĨA LÓT CƠM 15.5cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 10,670đ 11,800đ
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT LÁ 25X17cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 46,970đ 51,700đ
 • Đặt hàng
 • DĨA TRÒN ẢO 22cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 31,900đ 35,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG LÁ 27cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 73,150đ 80,500đ
 • Đặt hàng
 • DĨA TRÒN 15cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 26,400đ 29,600đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 16cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 29,040đ 32,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 18cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 34,870đ 38,400đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 23cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 55,220đ 60,800đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 27cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 72,600đ 80,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 31cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 103,620đ 114,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG LÁ 29 cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 129,800đ 142,800đ
 • Đặt hàng
 • DĨA LÓT 12.5cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 8,690đ 9,600đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 32cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 77,440đ 85,200đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 37cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 132,000đ 145,200đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 25cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 57,200đ 63,000đ
 • Đặt hàng