DỤNG CỤ BÀN ĂN
Tìm thấy 299 sản phẩm
Sắp xếp
 • DĨA TRÒN 18cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 20,900đ 23,500đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 48,400đ 53,300đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 60,500đ 67,300đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG ẢO 18cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 52,800đ 58,100đ
 • Đặt hàng
 • DĨA SÂU LÒNG 23cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 42,900đ 47,200đ
 • Đặt hàng
 • DĨA LÓT CƠM 15.5cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 12,100đ 13,800đ
 • Đặt hàng
 • DĨA CHỮ NHẬT LÁ 25X17cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 70,400đ 80,300đ
 • Đặt hàng
 • DĨA TRÒN ẢO 22cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 36,300đ 40,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG LÁ 27cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 96,800đ 107,500đ
 • Đặt hàng
 • DĨA TRÒN 15cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 26,400đ 29,600đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 16cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 33,000đ 37,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 18cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 39,600đ 44,800đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 23cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 62,700đ 71,500đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 27cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 82,500đ 94,900đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VÀNH SÂU 31cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 117,700đ 129,500đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG LÁ 29 cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 147,400đ 165,200đ
 • Đặt hàng
 • DĨA LÓT 12cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 9,900đ 11,200đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 32cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 88,000đ 98,600đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 37cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 149,600đ 169,100đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 25cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 64,900đ 72,100đ
 • Đặt hàng