Tìm thấy 109 sản phẩm
Sắp xếp
 • BÌNH TRÀ 0.7L +NẮP JASMINE VINH QUY NHẠT MINH LONG
 • Giá: 357,300đ 393,100đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.65L +NẮP DAISY HỒNG MAI MINH LONG
 • Giá: 346,300đ 398,400đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.7L +NẮP JASMINE CHIM LẠC MINH LONG
 • Giá: 340,800đ 385,200đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 1.1L +NẮP JASMINE CHỈ XANH LÁ MINH LONG
 • Giá: 329,800đ 362,800đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.8L +NẮP CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG MINH LONG
 • Giá: 318,800đ 357,100đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.7L +NẮP JASMINE CHỈ XANH LÁ MINH LONG
 • Giá: 302,400đ 335,700đ
 • Đặt hàng
 • Bình trà gốm sứ Minh Long Jasmine Lys Ly's Horeca 1.1L
 • Giá: 263,900đ 303,500đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 1.1L +NẮP JASMINE MINH LONG
 • Giá: 263,900đ 300,900đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.7L +NẮP JASMINE MINH LONG
 • Giá: 225,400đ 248,000đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.65L +NẮP DAISY MINH LONG
 • Giá: 211,100đ 238,500đ
 • Đặt hàng
 • BỘ LỌC CÀ PHÊ JASMINE CHỈ VÀNG MINH LONG
 • Giá: 175,900đ 197,100đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.45L +NẮP DAISY MINH LONG
 • Giá: 170,400đ 194,300đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ 0.35L +NẮP JASMINE MINH LONG
 • Giá: 150,600đ 168,800đ
 • Đặt hàng
 • BỘ LỌC CÀ PHÊ JASMINE TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 137,400đ 158,100đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ VÒI LÊN + NẮP 1.1L JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 161,700đ 195,000đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ VÒI LÊN + NẮP 0.7L JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 90,200đ 109,000đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ + NẮP 0.65L DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 124,300đ 150,000đ
 • Đặt hàng
 • BÌNH TRÀ + NẮP 0.45L DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 101,200đ 122,000đ
 • Đặt hàng
 • ẤM DẸT ATO-09 OHIO
 • Giá: 38,500đ 43,900đ
 • Đặt hàng
 • ẤM DẸT ATO-08 OHIO
 • Giá: 34,600đ 39,300đ
 • Đặt hàng