Tìm thấy 2,312 sản phẩm
Sắp xếp
 • BỘ TRÀ 0.7L JASMINE TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 450,800đ 495,900đ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.45L ANH VŨ TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 538,700đ 614,200đ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.7L HỒNG HẠC TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 703,700đ 795,100đ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 1.1L CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 764,100đ 855,800đ
 • Đặt hàng
 • BỘ TRÀ 0.35 L JASMINE IP BC VÀNG MINH LONG
 • Giá: 494,800đ 544,200đ
 • Đặt hàng
 • TÁCH LATTE 0.28L DAISY MINH LONG
 • Giá: 52,800đ 60,200đ
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.25L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 46,200đ 52,200đ
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.16L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 36,300đ 40,000đ
 • Đặt hàng
 • TÁCH ESPRESSO 0.15L DAISY MINH LONG
 • Giá: 36,300đ 41,700đ
 • Đặt hàng
 • TÁCH TRÀ 0.10L JASMINE MINH LONG
 • Giá: 28,600đ 32,400đ
 • Đặt hàng
 • TÁCH ESPRESSO 0.07L DAISY MINH LONG
 • Giá: 27,500đ 31,600đ
 • Đặt hàng
 • THỐ NẮP 12cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 66,000đ 80,000đ
 • Đặt hàng
 • THỐ + NẮP 0.33L DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 57,200đ 69,000đ
 • Đặt hàng
 • THỐ + NẮP 1L DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 126,500đ 152,000đ
 • Đặt hàng
 • TÔ TRUNG 15cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 34,100đ 41,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA TRÒN 18cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 20,900đ 26,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA OVAL ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 48,400đ 59,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG ẢO 21cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 49,500đ 60,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA VUÔNG ẢO 18cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 44,000đ 53,000đ
 • Đặt hàng
 • DĨA SÂU LÒNG 23cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 42,900đ 52,000đ
 • Đặt hàng