Tìm thấy 53 sản phẩm
Sắp xếp
 • CHÉN CƠM TRÒN CHUAN KUO 11.5cm
 • Giá: 14,000đ 17,000đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.3 cm JAS LYS LY'S HORECA
 • Giá: 13,200đ 16,000đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm JASMINE MINH LONG
 • Giá: 22,000đ 25,300đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm DAISY MINH LONG
 • Giá: 20,900đ 23,500đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm MẪU ĐƠN TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 28,600đ 32,600đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.2cm NHÀ HÀNG JASMINE MINH LONG
 • Giá: 19,800đ 22,600đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm DAISY LYS LY'S HORECA
 • Giá: 13,200đ 16,000đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11.5cm ĐÀI CÁC CHỈ BẠC MINH LONG
 • Giá: 112,100đ 126,800đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 12cm CAMELLIA TRẮNG MINH LONG
 • Giá: 27,500đ 30,300đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 11cm NHÀ HÀNG JASMINE MINH LONG
 • Giá: 15,400đ 17,000đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM LỌC CHUAN KUO 11.5cm
 • Giá: 14,000đ 17,000đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 4 CẠNH CHUAN KUO 11cm
 • Giá: 17,000đ 20,000đ
 • Đặt hàng
 • CHÉN CƠM 4 CẠNH CHUAN KUO 9.5cm
 • Giá: 17,000đ 20,000đ
 • Đặt hàng
 • BÁT THỦY TINH LUMINARC WHITE ESSENCE 12cm J2999
 • Giá: 54,000đ 65,000đ
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN THỦY TINH TRƠN UNION 325ml
 • Giá: 91,000đ 105,000đ
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN SONOMA DESSERT BOWL 5 " OCEAN
 • Giá: 312,000đ 375,000đ
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN PAIR PARADIS 4.5/8 OCEAN
 • Giá: 258,000đ 310,000đ
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN ASSURANCE BOWL 4 1/2" OCEAN
 • Giá: 160,000đ 192,000đ
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN STACK BOWL 6" OCEAN
 • Giá: 250,000đ 300,000đ
 • Đặt hàng
 • LỐ CHÉN DIAMOND BOWL 5" OCEAN
 • Giá: 188,000đ 226,000đ
 • Đặt hàng